Spisovateľ


ZÁHADY ● HUMOR ● ROMANTIKA
www.okram.fr

Inšpiračné a vtipné správy

SČÍTANIE LATRÍN

● Pripravuje sa každoročné počítanie kadibúdok ●

EN

Nedostatočná hygiena: Monitorovanie a perspektívna eradikácia do roku 2030

Po novom sa má prehodnocovať funkčná spôsobilosť, zmeny v počtoch, aj postupné zdokonaľovanie technologickej vybavenosti provizórnych záchodov. Bude sa evidencia týkať aj Vás, Vašej záhrady, Vašej chalupy? Kedy a kde sa so súpisom a klasifikáciou začne? Chcete získať mastnú finančnú odmenu za návrh vylepšenej spočítavacej metódy? Čítajte ďalej...

Na zobrazenie celého bezplatného článku je potrebné prihlásenie:

Registrovaní čitatelia: Zadajte svoj čitateľský pozdrav.
Zadajte pozdrav cez tlačidlo ČÍTAŤ, až potom budete presmerovaní na úplný text.

Noví záujemcovia: Pridajte sa do infoservisu.
Na požadované online čítanie Vás prepneme až po úspešnom overení Vášho e-mailu.