Spisovateľ


ZÁHADY   ●   HUMOR   ●   ROMANTIKA
 www.okram.fr 

Inšpiračné  a  vtipné  správy

SČÍTANIE  LATRÍN

●  Pripravuje sa každoročné počítanie kadibúdok  ●

EN

Nedostatočná hygiena:  Monitorovanie a perspektívna eradikácia do roku 2030

Po novom sa má prehodnocovať funkčná spôsobilosť, zmeny v počtoch, aj postupné zdokonaľovanie technologickej vybavenosti provizórnych záchodov.  Bude sa evidencia týkať aj Vás, Vašej záhrady, Vašej chalupy?  Kedy a kde sa so súpisom a klasifikáciou začne?  Chcete získať mastnú finančnú odmenu za návrh vylepšenej spočítavacej metódy?  Čítajte ďalej... 

Na zobrazenie celého bezplatného článku je potrebné prihlásenie:

Registrovaní čitatelia:  Zadajte svoj čitateľský pozdrav.
Zadajte pozdrav cez tlačidlo  ČÍTAŤ, až potom budete presmerovaní na úplný text.

Noví záujemcovia:  Pridajte sa do infoservisu.
Na požadované online čítanie Vás prepneme až po úspešnom overení Vášho e-mailu.