SPISOVATEĽ


ZÁHADY   ●   HUMOR   ●   ROMANTIKA
 www.okram.fr 

C I T Á T Y

Telegrafické úryvky z kníh autora 

~ 🏆 ~

NAJSLÁVNEJŠÍ  VÝROK

Vyhýbaj sa vodcom,
ktorí radšej vládnu nad celou ničotou,
než by sa mali deliť o bohatstvo.

(Julion Okram)


Anglicky:  "Beware of leaders who prefer controlling 100 % of nothing over sharing a fortune."

CITÁT SI ZÍSKAL POPULARITU NA MNOHÝCH MÚDROSLOVNÝCH PORTÁLOCH

     Top 30 Famous Quotes About Controlling Your Own Life - Wise Famous Quotes     ●     Top Quotes About Sharing - Quotes Sayings     ●     QuotesLyfe         QuoteBanner         Quotes STATS         FACTOBER         Great Sayings         Rhyme Zone         Schollz Quotation Explorer         99stuffs     

~

Zlaté tehly často tvoria
zlaté väzenie.

~

Ľudia bez nádeje
sú ako vtáky bez krídel.  

 — Úvaha babičky Estely  (postava z kníh Juliona Okrama) 

~

Vo vedách o večnosti a nesmrteľnosti
vždy bojovali dva protichodné názorové prúdy: 
Jedni obhajujú bránu smrti ako povinnú a potom že sa uvidí,
druhí konajú naopak - od svojej mladosti vynaliezajú prostriedky na porážku smrti,
i keď sami sa konečného úspechu nemusia dožiť.

Nepochopiteľným paradoxom ostáva, prečo si práve prvá škola
uzurpuje pátos "pro-life" bojovníkov za život.

 — Úvaha doktora Kadleca  (postava z kníh Juliona Okrama) 

~

Problém s rasistami tkvie v tom,
že nikdy neprestanú postrkovať
demokraciu smerom k dermokracii.  

 — Úvaha doktora Bartona  (postava z kníh Juliona Okrama) 

~

Ach, milý naivný chlapče, nesprav chybu.  História a desaťročia mojej vlastnej kňazskej služby ma naučili jedno:  Mnohí z láskospevcov, ktorí sa každý deň modlia za svoju budúcnosť vo večnom živote, by sa prví hrnuli ukameňovať každého, kto by sa čo i len priblížil k objavu ich vytúženej nesmrteľnosti už dnes...

 Reflexia frátra Humilida  (postava z kníh Juliona Okrama) 

~

Naše hlavy sú určite skutočné.
Preto aj každá fantázia, hoci sa odohráva iba v hlave,
je tiež súčasťou skutočného sveta.

~

Všetko, čo dajako funguje,
sa môže aj dajako pokaziť.

~

Ak ti skok do žumpy
zachráni život, 
to z teba nerobí humusáka.

~

Keď s rozbitou hlavou umieraš od hladu,
prestaň hádzať chlieb tým,
čo ťa triafajú kameňmi.

~

Len fantázia nám dáva krídla
na prelet do lepšej skutočnosti.

~

Chvastať sa jak hviezda
úspechu je brzda.

~

Diktatúra väčšiny nie je ničím viac
ako ďalšou odrodou neslobody. 

~

Obed dobrý, všetko dobré

~

Ani dvesto rokov na najčerstvejšom vzduchu
nenapraví polhodinu bez kyslíka.

~

Iba najtupejší architekti spoločnosti
trestajú ľudí za milovanie milovaniahodného
a nenávidenie nenávideniahodného.

~

Ktorý druh rovnosti je lepší: 
Ten, ktorý garantuje rovné postavenie ľuďom podobných kvalít a zásluh,
alebo taký, čo neidiotom aj idiotom slepo rozhadzuje rovnaké zbrane?

~

Každý človek pomaly umiera po celý svoj život. 
Bedákame však
iba nad niektorými ľuďmi,
iba v niektorých chvíľach,
a iba nad niektorými osudmi.

~

Opakovanie je maska múdrosti.

~

Ak sa polepšený väzeň stane dozorcom,
aj tak bude tráviť svoj život v base...

~

Kde sa varí, tam sa parí.

~

Mnohí sa dušujú, že želania stačí odprednášať v duchu alebo ich zašepkať do vankúša.  To vraj motivuje všemohúcu silu vesmíru, aby prosebníkom za odmenu plnila každodenné priania, zbavovala ich chorôb, či zapudzovala večnú smrť.  Seba považujú za príkladných ochrancov a zároveň milovaných chránencov všemocného vládcu; svoje nebotyčné zmýšľanie a spomínané privilegované postavenie vnímajú ako nadpozemské a nedotknuteľné, ale popritom pokorné a nadovšetko skromné.  Podstatne zriedkavejšie stretávame utiahnutých snaživcov, ktorí namiesto šepotania do tmy tvrdo pracujú na spoznávaní okolitého sveta a na účinnom potláčaní pochmúrnych skutočností sužujúcich našu osamelú planétu - ako napríklad prírodné katastrofy, násilie, starnutie, či bolestná nezmyselnosť živočíšneho umierania.  Za ich pravdomilnosť a úspešné zlepšovateľské úsilie sa im často nadáva do pýchou zaslepených hriešnikov alebo ešte horšie (ak ich neupália zaživa, nech už obrazne alebo niekedy doslova).  Vyvstáva pálčivá otázka:  Ktorá z týchto dvoch skupín oplýva skutočným potenciálom ochrániť naše deti pred beznádejnou ničotou?  Budú to neochvejní pokorníci so svojím vzývaním nebies, alebo skôr neistí a váhaví usilovníci zahĺbení do vyšťavujúcej výskumnej lopoty?  Ktorý z dvojice načrtnutých postojov dokáže účinne zaštítiť naše telá a sny pred premenou na zemský humus či medzihviezdny prach??  

 — Úvahy Alivera Alivieriho  (postava z kníh Juliona Okrama) 

~

Prečo sa daktoré hranaté monštrá
nazývajú funkcionalistickou architektúrou,
keď im klasické základné vlastnosti,
ako napríklad harmónia, útulnosť, či estetická funkcia,
v skutočnosti chýbajú?

~

Na fantazírovaní múdrych ľudí
je fantastické to,
že sa raz môže pretaviť do skutočnosti.

~

ZDÁ SA TI, ŽE NIEKTORÉ CITÁTY SI VZÁJOMNE PROTIREČIA?

SPRÁVNY POSTREH:  NAOZAJ SI ODPORUJÚ.


HORNÉ ÚRYVKY ODRÁŽAJÚ MYSLENIE RÔZNYCH KNIŽNÝCH POSTÁV, NIE NUTNE STANOVISKÁ AUTORA.  ZACHYTÁVAJÚ OSOBNOSTNÚ PLURALITU A NÁZOROVÉ ROZDIELY MEDZI PROTAGONISTMI A ANTAGONISTMI RÔZNEHO SPOLOČENSKÉHO PÔVODU, VZDELANOSTNÉHO POZADIA ČI MIERY MORÁLNEHO UVEDOMENIA V KONTEXTE DRAMATICKY NAPREDUJÚCICH SVETONÁZOROV.ČÍTAJTE  PUBLIKOVANÉ  REPORTÁŽE:::::
KRÁTKE  FAKTY  O  AUTOROVI:::::
MEDIÁLNY  KIT  PRE  NOVINÁROV:::::
Kniha, to sú tenké stránky, ktoré môžu skrývať celý vesmír.   (Julion Okram)   EN: A book, it's a bundle of thin pages, in which the entire universe can be hiding.
Kniha, to sú tenké stránky, ktoré môžu skrývať celý vesmír.   (Julion Okram)

Čo tým chcel záhadný doktor Barton povedať??  Chcel vo svojom samohybnom foteli vyznieť romanticky či duchaplne?  Možno áno, veď vedci asi musia nejako sláviť práve prebiehajúci "marec  -  mesiac knihy", v ktorom uvedené slová zazneli.  Alebo mal na mysli len ošúchanú astronomickú ročenku, ktorá ležala na neďalekom servírovacom stolíku.  Alebo...  Nenarazil tento podivuhodný vzdelanec náhodou na ďalšiu stopu v hŕbe nepochopiteľných vecí zozbieraných zo starých hradov, pivníc, lesov a cintorínov?  Na základe istých predošlých skúseností začína mať školák Bruno silné tušenie:  Najskôr sa bude jednať o možnosť číslo tri...

Mal Bruno pravdu?  Ako to dopadlo, to nebudeme na tomto mieste prezrádzať.  Viac sa dozviete v napínavých príbehoch:


PREJSŤ  NA  ZOZNAM  ROMÁNOV:::::
ČÍTAJTE  PUBLIKOVANÉ  REPORTÁŽE:::::
KRÁTKE  FAKTY  O  AUTOROVI:::::
MEDIÁLNY  KIT  PRE  NOVINÁROV:::::