EN:  Rules:  Terms and Conditions;  Privacy Policy;  User Agreement.  ●  SK:  Pravidlá:  Pojmy a podmienky;  Ochrana osobných údajov a súkromia;  Súhlas používateľa.

SPISOVATEĽ


ZÁHADY   ●   HUMOR   ●   ROMANTIKA
 www.okram.fr 

PRAVIDLÁ  POUŽÍVANIA


Súkromie

Autor nijakým tajným spôsobom nemonitoruje používateľov ani ich správanie na tomto webe, nezhromažďuje o nich žiadne informácie, ani nepoužíva vlastné súbory cookie.  Autor získava iba údaje, ktoré sú vedome a dobrovoľne zadávané do formulárov vybavených výrazným tlačidlom na odoslanie.  Kópie všetkých prijatých údajov sa okamžite preposielajú e-mailom ich príslušným poskytovateľom na účely ich kontroly, trvalej archivácie, či inej potreby toho, kto dané údaje poskytol.

Účel zhromaždených informácií je uvedený v každom jednotlivom formulári a/alebo na príslušnej podstránke, kde je formulár umiestnený alebo odkazovaný.

Zhromaždené informácie používajú výlučne autor, spolupracujúci vydavatelia alebo dôveryhodní agenti alebo agentúry.  Nikdy sa nepredávajú ani neposkytujú iným stranám.  Zoznam oprávnených správcov a/alebo používateľov zozbieraných údajov:

Odber správ je možné kedykoľvek zrušiť cez podstránku Kontakt.

Monitorovanie používateľov, súbory cookie a ďalšie technológie sledovania využívané infraštruktúrou hostiteľského servera, prehliadačmi používateľov, poskytovateľmi sociálnych médií, atď., sú mimo dosahu a kontroly autora a podliehajú technickým a právnym dojednaniam medzi používateľmi a príslušnými tretími stranami.  Zoznam známych používateľov vlastných monitorovacích nástrojov mimo kontroly správcov obsahu tejto webovej lokality:Čitatelia

Autorove knihy nie sú určené pre malé deti.  Starší školáci by už spravidla mali byť dostatočne zrelí na to, aby čítaniu porozumeli a aby ich tieto knihy bavili.  Rodičom, opatrovníkom alebo iným oprávneným zástupcom sa odporúča skontrolovať každú knihu skôr, ako ju nechajú prečítať maloletým.  Neplnoleté osoby sú povinné sa poradiť so svojimi rodičmi, zákonnými zástupcami alebo inými oprávnenými zástupcami, a pred čítaním si vyžiadať ich súhlas.

Akcie

Na zvýhodnené alebo bezplatné knihy, kapitoly, obrázky, ukážky, darčeky, balíčky či iné materiály alebo akciové úkony, či už elektronické, virtuálne, peňažné, poprípade vecné, nie je žiaden právny ani iný nárok, bez ohľadu na čitateľovo spĺňanie či nespĺňanie podmienok účasti v danej akcii.  Splnenie určených podmienok je síce nutným predpokladom pre prípadné zaradenie čitateľa do výberovej cieľovej skupiny, avšak v žiadnom prípade nezakladá nijaký nárok na získanie akejkoľvek protihodnoty alebo na recipročný úkon autora alebo jeho spolupracovníkov, ani nezakladá nijaký nárok na zaradenie do ktorejkoľvek z ponúk alebo akcií alebo na zotrvanie v nich.  Autor a jeho spolupracovníci si vyhradzujú právo do svojich akcií neprijať alebo zo svojich akcií vylúčiť kohokoľvek a kedykoľvek, bez udania dôvodu alebo s udaním dôvodu, podľa vlastného uváženia.


Aktualizácie

Tieto pravidlá môžu byť kedykoľvek aktualizované bez predchádzajúceho alebo následného oznámenia.