SPISOVATEĽ


ZÁHADY   ●   HUMOR   ●   ROMANTIKA
 www.okram.fr 

PRE  NOVINÁROV

Vážení kolegovia v práci s perom a obrazom,

vitajte na mediálnej stránke autora.  V prípade záujmu o rozhovor či reportáž si môžte najprv zdarma stiahnuť úvodný infobalíček.  Nájdete v ňom rozšírené a privilegované informácie, ku ktorým bežná verejnosť nemá priamy prístup (stručné životopisné údaje, náhľady do vnútra kníh, ozrejmenie celkovej dejovej osnovy trilerovej série, reportérske inšpirácie, grafické materiály pre Vaše vlastné redakčné spracovanie, atď∙).  Vzhľadom na citlivý charakter obsahu, potrebná je aspoň najzákladnejšia kontrola nad distribúciou balíka:  Stiahnutie sa odblokuje až po overení e-mailovej adresy.  Ďalšie zdrojové súbory a podklady nad rámec základného balíka sú potom poskytované na základe dohody.

!!  POZOR  -  SPOILER  !!

Mediálny balík môže pokaziť zážitok z čítania románov.  ●  Reportážny materiál prezrádza niektoré pointy.  ●  Infobalík pojednáva aj o doposiaľ nepublikovaných knihách v príprave.

19  strán
reportážnych informácií

Životopis autora,  zo zákulisia,  ukážky...