SPISOVATEĽ


ZÁHADY   ●   HUMOR   ●   ROMANTIKA
 www.okram.fr 

ROZHOVORY

2023
Politics, Books and Me

Preklad:  "Politika, knihy a ja(webový portál v angličtine)

Link:  https://politicsbooksandme.com/2023/07/14/interview-with-author-julion-okram 


PREJSŤ  NA  ANGLICKÚ  REPORTÁŽ:::::
NAZRITE  DO  VETNÝCH  ÚRYVKOV:::::
KRÁTKE  FAKTY  O  AUTOROVI:::::
MEDIÁLNY  KIT  PRE  NOVINÁROV:::::