SLOVNÍK
📖

Zriedkavé slovo v knihe J∙ Okrama?

VYHĽADAJ VÝZNAM TU:

INDEX SLOV NIŽŠIE ● CTRL+F SKOČ NA SLOVO


A B C D DZ E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

VYBERTE ZAČIATOČNÉ PÍSMENO ALEBO ROLUJTE NADOL NA A-Z INDEX VŠETKÝCH SLOV

Pre čítanie bez Internetu

Bezplatný PDF slovník na stiahnutie je už v príprave.

ALEBO ROLUJ NADOL NA ONLINE A-Z INDEX● CTRL+F SKOK NA SLOVO

Navrhni opravy

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

ALEBO ROLUJ NADOL NA ONLINE A-Z INDEX● CTRL+F SKOK NA SLOVO ●

Navrhnite doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

A B C D DZ E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neobvyklé a zriedkavé slová

Niektoré výrazy v knihách Juliona Okrama sú špecifické pre geografické oblasti navštívené v rámci opisovaných dobrodružstiev. Iné špeciálne termíny sú potrebné na pripojenie drobných vedeckých základov na lepšie vysvetlenie vyriešených záhad. A samozrejme, niektorí knižní hrdinovia majú svoj vlastný charakteristický slovník vytvorený len pre nich (vrátane slangu, odborných žargónov, archaizmov u starších postáv, dialektov, neologizmov atď.⋅). Nemusíte viac bojovať s vyhľadávačmi a lexikónmi: Slovník zostavený pre skúmavých čitateľov nájdete práve na tejto stránke. Všetky nezvyčajné slová sú spísané a demystifikované tu v tomto stručnom glosári s definíciami slov, alternatívnymi významami, občasnými poznámkami o etymológii a kmeňoch, a s kontextovými poznámkami súvisiacimi s príbehom.