vymrštenie

podstatné meno  (substantívum)  ●  stredný rod  (neutrum)

Stav alebo akt rýchleho hodenia, odpruženia alebo odpálenia do priestoru;  vystrelenie;  vyšupnutie;  vyhodenie;  vypálenie.

Ukážky: 


Ak sme použili horšie zemiaky a placka je trhavá, obrátime ju vymrštením do vzduchu.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: vymrštenie   2. (genitív) bez: vymrštenia   3. (datív) k/ku: vymršteniu   4. (akuzatív) vidím: vymrštenie   5. (vokatív) hejže ktože/čože: vymrštenie   6. (lokál) o: vymrštení   7. (inštrumentál) s/so: vymrštením  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: vymrštenia   2. (genitív) bez: vymrštení   3. (datív) k/ku: vymršteniam   4. (akuzatív) vidím: vymrštenia   5. (vokatív) hejže ktože/čože: vymrštenia   6. (lokál) o: vymršteniach   7. (inštrumentál) s/so: vymršteniami   


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ):   vymrštění;  odpálení

Angličtina / English (EN; translation):   ejection;  throwing   

Slovníková evidencia:  2023-02-09

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.