štvrťkoliesko

podstatné meno  (substantívum)  ●  stredný rod  (neutrum)

Štvrtina malého kolesa / rezu / okrúhleho krajca;  štvrťokruh.

Ukážky: 

Buď nepridávame nič viac, alebo primiešame jeden či viacero z nasledovných doplnkov:  štipku soli;  olej;  hrubo narezanú slaninu;  nahrubo pokrájanú cibuľu;  hrubšie kusy tofu;  štvrťkolieska klobásy a pod∙ (hrubým sekaním rozumieme ½ až 1 cm kocky či pásy).  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: štvrťkoliesko   2. (genitív) bez: štvrťkolieska   3. (datív) k/ku: štvrťkoliesku   4. (akuzatív) vidím: preprint   5. (vokatív) hejže ktože/čože: štvrťkoliesko, štvrťkoliesku   6. (lokál) o: štvrťkoliesku   7. (inštrumentál) s/so: štvrťkolieskom  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: štvrťkolieska   2. (genitív) bez: štvrťkoliesok   3. (datív) k/ku: štvrťkolieskam   4. (akuzatív) vidím: štvrťkolieska   5. (vokatív) hejže ktože/čože: štvrťkolieska   6. (lokál) o: štvrťkolieskach   7. (inštrumentál) s/so: štvrťkolieskami   

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):   quarter-circle;  quarter-wheel;  quarter-slice   

Čeština / Czech (CZ):   čtvrtkolečko   

Slovníková evidencia:  2022-02-09

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.