jednoočec

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

Človek alebo zviera s jedným okom;  jednooký.

Ukážky: 

Doktorovi Bartonovi klesla hlava do ruky opretej lakťom o stôl.  Prstami si pošúchal čelo aj zavreté oči.  
—Nič nepodnikneš?—  oborila sa naňho rozladená babička. 
—Čo napríklad? 
—Dôkaz pádny máme konečne v ruke! 
—A čo s takým dôkazom? 
—Štvanicu nastrojiť, padúcha zlapať, a na šibeň s ním! 
—Este...- 
—V lapáku nech skysne jednoočec!  Odroň pľuhavý!  (Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: jednoočec   2. (genitív) bez: jednoočca   3. (datív) k/ku: jednoočcovi   4. (akuzatív) vidím: jednoočca   5. (vokatív) hejže ktože/čože: jednoočcu / jednoočče   6. (lokál) o: jednoočcovi   7. (inštrumentál) s/so: jednoočcom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: jednoočci / jednoočcovia   2. (genitív) bez: jednoočcov   3. (datív) k/ku: jednoočcom   4. (akuzatív) vidím: jednoočcov   5. (vokatív) hejže ktože/čože: jednoočci   6. (lokál) o: jednoočcoch   7. (inštrumentál) s/so: jednoočcami 


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  single-eyed;  single-eyer   

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.