ókať

sloveso  (verbum)  ●  nedokonavý vid

Opakovane a/alebo zdĺhavo vydávať zvuk "ó".

Ukážky: 

V príprave.  (Zdroj:  J∙ Okram - mysteriózne trilery, www.okram.fr.) 

Ohýbanie: 

Časovanie (konjugácie) - prítomný čas  (prézens):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: ókam   2. ty: ókaš   3. on/ona/ono: óka  
      množné číslo (plurál):   1. my: ókame   2. vy: ókate   3. oni: ókajú   

Časovanie (konjugácie) - minulý čas  (préteritum / perfektum):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: som ókal   2m. ty chlap: si ókal   2f. ty žena: si ókala   2n. ty niečo: si ókalo   3m. on: ókal   3f. ona: ókala   3n. ono: ókalo  
      množné číslo (plurál):   1. my: sme ókali    2. vy: ste ókali   3. oni: ókali

Časovanie (konjugácie) - budúci čas  (futúrum):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: budem ókať   2. ty: budeš ókať   3. on/ona/ono: bude ókať  
      množné číslo (plurál):   1. my: budeme ókať   2. vy: budete ókať   3. oni: budú ókať   

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  oh;  to do ohing;  ou;  to do ouing

Čeština / Czech (CZ):  ókati

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.