porúdznosť

podstatné meno  (substantívum)  ●  ženský rod

Dosah ruky;  pohotovosť.

Ukážky: 

Ale aspoňže pergamenu rysovacieho som mu odfaklila.  Kusčisko dostiriadne, ku ruke žeby v porúdznosti mal.  I základnej pošty potrubnej odhamovala.  Keby pánko otec depešu presúrnu dajakú odkuriérovať potreboval.  Patent alebo čosik také(Kontext:  Babička Estela napochytro chystá nocľah pre nečakanú návštevu.  Vo svojom archaickom jazyku vysvetľuje chlapcovi Brunovi, aké vybavenie ich čaká vnútri izieb starobylého bytu na Hmlistej číslo 5.  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: porúdznosť   2. (genitív) bez: porúdznosti   3. (datív) k/ku: porúdznosti   4. (akuzatív) vidím: porúdznosť   5. (vokatív) ktože/čože: porúdznosti / porúdznosťo   6. (lokál) o: porúdznosti   7. (inštrumentál) s/so: porúdznosťou
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: porúdznosti   2. (genitív) bez: porúdzností   3. (datív) k/ku: porúdznostiam   4. (akuzatív) vidím: porúdznosti   5. (vokatív) ktože/čože: porúdznosti   6. (lokál) o: porúdznostiach   7. (inštrumentál) s/so: porúdznosťami 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):   at handat the ready;  readiness   

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.