žltomäsý

prídavné meno  (adjektívum)

Majúci žlté mäso / dužinu / vnútro.

Ukážky: 


Suroviny:  zemiaky  ●  350 g  -  2 až 3 stredné zemiaky vo veľkosti citrónu, najlepšie sú pozdné (zimné), žltomäsé, iba varný typ A príp∙ B (šalátové a prílohové), nikdy však nie typ C a D!  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: žltomäsý   2. (genitív) bez: žltomäsého   3. (datív) k/ku: žltomäsému    4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: žltomäsého / žltomäsý   5. (vokatív) hejže ktože/čože: žltomäsý   6. (lokál) o: žltomäsom   7. (inštrumentál) s/so: žltomäsým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: žltomäsí / žltomäsé   2. (genitív) bez: žltomäsých   3. (datív) k/ku: žltomäsým   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: žltomäsých / žltomäsé   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: žltomäsí / žltomäsé   6. (lokál) o: žltomäsých   7. (inštrumentál) s/so: žltomäsými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: žltomäsá   2. (genitív) bez: žltomäsej   3. (datív) k/ku: žltomäsej   4. (akuzatív) vidím: žltomäsú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: žltomäsá   6. (lokál) o: žltomäsej   7. (inštrumentál) s/so: žltomäsou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: žltomäsé   2. (genitív) bez: žltomäsých   3. (datív) k/ku: žltomäsým   4. (akuzatív) vidím: žltomäsé   5. (vokatív) hejže ktože/čože: žltomäsé   6. (lokál) o: žltomäsých   7. (inštrumentál) s/so: žltomäsými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: žltomäsé   2. (genitív) bez: žltomäsého   3. (datív) k/ku: žltomäsému    4. (akuzatív) vidím: žltomäsé   5. (vokatív) hejže ktože/čože: žltomäsé   6. (lokál) o: žltomäsom   7. (inštrumentál) s/so: žltomäsým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: žltomäsé   2. (genitív) bez: žltomäsých   3. (datív) k/ku: žltomäsým   4. (akuzatív) vidím: žltomäsé   5. (vokatív) hejže ktože/čože: žltomäsé   6. (lokál) o: žltomäsých   7. (inštrumentál) s/so: žltomäsými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: žltomäsý   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: žltomäsejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najžltomäsejší, najsamžltomäsý, najsamžltomäsejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: žltomäsí / žltomäsé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: žltomäsejší/ žltomäsejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najžltomäsejší, najsamžltomäsí, najsamžltomäsejší / najžltomäsejšie, najsamžltomäsé, najsamžltomäsejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: žltomäsá   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: žltomäsejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najžltomäsejšia, najsamžltomäsá, najsamžltomäsejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: žltomäsé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: žltomäsejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najžltomäsejšie, najsamžltomäsé, najsamžltomäsejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: žltomäsé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: žltomäsejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najžltomäsejšie, najsamžltomäsé, najsamžltomäsejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: žltomäsé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: žltomäsejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najžltomäsejšie, najsamžltomäsé, najsamžltomäsejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   máložltomäsý, slabožltomäsý, bledožltomäsý   

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   vysokožltomäsý, superžltomäsý, megažltomäsý, silnožltomäsý, tmavožltomäsý

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celožltomäsý, položltomäsý, pravožltomäsý, nepravožltomäsý, starožltomäsý, novožltomäsý, pseudožltomäsý, pažltomäsý

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nežltomäsý, niežltomäsý   

Zvrátenie (reverzia):   ?

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   ?


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ; překlad):   žlutomasý

Angličtina / English (EN; translation):   yellow-fleshed   

Slovníková evidencia:  2023-02-08

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.