ťohniť

sloveso (verbum) ● nedokonavý vid

Namáhavo niesť; trepať; vliecť; zvláčať.

Ukážky:

V príprave. (Zdroj: J∙ Okram - mysteriózne trilery, www.okram.fr.)

Ohýbanie:

Časovanie (konjugácie) - prítomný čas (prézens):
jednotné číslo (singulár): 1. ja: ťohním 2. ty: ťohníš 3. on/ona/ono: ťohní
množné číslo (plurál): 1. my: ťohníme 2. vy: ťohníte 3. oni: ťohnia

Časovanie (konjugácie) - minulý čas (préteritum / perfektum):
jednotné číslo (singulár): 1. ja: som ťohnil 2m. ty chlap: si ťohnil 2f. ty žena: si ťohnila 2n. ty niečo: si ťohnilo 3m. on: ťohnil 3f. ona: ťohnila 3n. ono: ókalo
množné číslo (plurál): 1. my: sme ťohnili 2. vy: ste ťohnili 3. oni: ťohnili

Časovanie (konjugácie) - budúci čas (futúrum):
jednotné číslo (singulár): 1. ja: budem ťohniť 2. ty: budeš ťohniť 3. on/ona/ono: bude ťohniť
množné číslo (plurál): 1. my: budeme ťohniť 2. vy: budete ťohniť 3. oni: budú ťohniť

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN): haul; drag

Čeština / Czech (CZ): táhnout; tahat se

Ozrejmovač slov

www.okram.fr

Navrhnite doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách. Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅. Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom. Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online. Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.