plackový

prídavné meno  (adjektívum)

Týkajúci sa placiek, určený do placiek, a pod⋅ (napr⋅ plackové cesto, placková zmes, plackové korenie, plackový maniak...).

Ukážky: 

Opomenutie zdanlivých drobností však môže viesť doslova až ku kuchynskej šlamastike:  Namiesto hrubých chrumkavých langošovitých plackových kotúčov budeme našim stravníkom najprv rozdávať lyžice.  Pretože..(Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: plackový   2. (genitív) bez: plackového    3. (datív) k/ku: plackovému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: plackového / plackový   5. (vokatív) hejže ktože/čože: plackový   6. (lokál) o: plackovom   7. (inštrumentál) s/so: plackovým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: plackoví / plackové   2. (genitív) bez: plackových   3. (datív) k/ku: plackovým   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: plackových / plackové   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: plackoví / plackové   6. (lokál) o: plackových   7. (inštrumentál) s/so: plackovými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: placková   2. (genitív) bez: plackovej   3. (datív) k/ku: plackovej   4. (akuzatív) vidím: plackovú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: placková   6. (lokál) o: plackovej   7. (inštrumentál) s/so: plackovou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: plackové   2. (genitív) bez: plackových   3. (datív) k/ku: plackovým   4. (akuzatív) vidím: plackové   5. (vokatív) hejže ktože/čože: plackové   6. (lokál) o: plackových   7. (inštrumentál) s/so: plackovými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: plackové   2. (genitív) bez: plackového   3. (datív) k/ku: plackovému   4. (akuzatív) vidím: plackové   5. (vokatív) hejže ktože/čože: plackové   6. (lokál) o: plackovom   7. (inštrumentál) s/so: plackovým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: plackové   2. (genitív) bez: plackových   3. (datív) k/ku: plackovým   4. (akuzatív) vidím: plackové   5. (vokatív) hejže ktože/čože: plackové   6. (lokál) o: plackových   7. (inštrumentál) s/so: plackovými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: plackový   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: plackovejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najplackovejší, najsamplackový, najsamplackovejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: plackoví / plackové   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: plackovejší / plackovejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najplackovejší, najsamplackoví, najsamplackovejší / najplackovejšie, najsamplackové, najsamplackovejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: placková   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: plackovejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najplackovejšia, najsamplacková, najsamplackovejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: plackové   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: plackovejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najplackovejšie, najsamplackové, najsamplackovejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: plackové   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: plackovejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najplackovejšie, najsamplackové, najsamplackovejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: plackové   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: plackovejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najplackovejšie, najsamplackové, najsamplackovejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   máloplackový, slaboplackový

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   superplackový, megaplackový

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celoplackový, poloplackový, polplackový, pravoplackový, nepravoplackový, pseudoplackový, jemnoplackový, hruboplackový, dobroplackový, mastnoplackový

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   neplackový, nieplackový

Zvrátenie (reverzia):   ?

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   ?


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):   pancake-like;  round and flat

Čeština / Czech (CZ; překlad):   placatý;  palačinkovitý

Slovníková evidencia:  2023-02-10

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.