strúhanie

podstatné meno  (substantívum)  ●  stredný rod  (neutrum)

1.  Rozrezávanie na menšie kúsky alebo rozotieranie na kašu pomocou strúhadla alebo šúchaním o drapľavý povrch (strúhanie zemiakov).  

2.  Zaostrovanie alebo zašpicaťovanie / zahrocovanie konca pomocou noža alebo orezávača;  ostrenie;  ostruhávanie;  zastruhávanie;  zastruhovanie (napr· strúhanie ceruzy / opekacích palíc / kolíkov).  

3.  Povrchové orezávanie alebo tvarovanie povrchu pomocou čepele;  hobľovanie;  stružlenie;  stružlikanie;  zostruhovanie;  pristruhovanie  (napr· strúhanie koryta / šindľov / brvien).  

4.  Vyrezávanie z nejakého materiálu, vystruhávanie (napr· strúhanie drevených sošiek / bábik / varešiek).  

5.  Preukazovanie, naznačovanie, robenie, znázorňovanie, vytváranie niečoho v prenesenom či expresívnom význame (napr· strúhanie posmeškov / grimás / kyslých ksichtov / poklôn / afektovaných póz / tanečných kreácií, ...).  

6.  Hádzanie alebo udieranie v prenesenom alebo expresívnom význame  (strúhanie faciek / kameňov);  pranie;  šmáranie  -  najmä ak ide o opis omnoho bežnejšieho dokonavého slovesného tvaru (ako napr· struhnúť facku;  zaprať / šmariť / struhnúť skalu do niekoho / niečoho;  do stromu struhol blesk;  a pod·).

7.  Chorobná chôdza, pri ktorej si človek alebo zviera odiera alebo ešte silnejšie kaličí jednou nohou druhú.

Ukážky: 

Možné je i kombinovať rôzne hrúbky strúhania, poprípade nechávať v ceste nedostrúhané zemiakové hrudy.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: strúhanie   2. (genitív) bez: strúhania   3. (datív) k/ku: strúhaniu   4. (akuzatív) vidím: strúhanie   5. (vokatív) hejže ktože/čože: strúhanie, strúhaniu   6. (lokál) o: strúhaní   7. (inštrumentál) s/so: strúhaním  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: strúhania   2. (genitív) bez: strúhaní   3. (datív) k/ku: strúhaniam   4. (akuzatív) vidím: strúhania   5. (vokatív) hejže ktože/čože: strúhania   6. (lokál) o: strúhaniach   7. (inštrumentál) s/so: strúhaniami   

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):   grating

Čeština / Czech (CZ):   strouhání

Slovníková evidencia:  2023-02-09

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.