rýchlofotografia

podstatné meno  (substantívum)  ●  ženský rod  (feminínum)

Rýchla fotografia zhotovená napríklad systémom Polaroid, ktorý umožňuje vytvorenie papierovej fotky priamo na mieste už do niekoľkých minút po cvaknutí spúšte;  rýchlofotka;  rýchlozáber;  instafotografia;  instagram.

Ukážky: 

Doktor Barton uvážlivo preposudzoval každý subdetail z polovičato nedosnímanej rýchlofotky.  (Kontext:  Na nočnom cintoríne dochádza k záhadnému úkazu - na niektorých fotografiách sa zachytávajú nepochopiteľné svetelné obrazy visiace vo vzduchu, avšak na iných záberoch zhotovených v rovnakom čase pomocou prídavných aparátov tajomné zjavenia chýbajú.  Jedna zo šokujúcich úspešných fotiek z polaroidového prístroja sa práve samočinne vyvolala...  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: rýchlofotografia   2. (genitív) bez: rýchlofotografie   3. (datív) k/ku: rýchlofotografii   4. (akuzatív) vidím: rýchlofotografiu   5. (vokatív) hejže ktože/čože: rýchlofotografio   6. (lokál) o: rýchlofotografii   7. (inštrumentál) s/so: rýchlofotografiou
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: rýchlofotografie   2. (genitív) bez: rýchlofotografií   3. (datív) k/ku: rýchlofotografiám   4. (akuzatív) vidím: rýchlofotografie   5. (vokatív) ktože/čože: rýchlofotografie   6. (lokál) o: rýchlofotografiách   7. (inštrumentál) s/so: rýchlofotografiami 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):   instant photography;  Polaroid  

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.