lektvárec

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

Lektvar alebo polotuhá až tekutá hmota podobná lektvaru, zhotovená podobne ako lektvar, alebo pripravená z lektvaru (napríklad jeho riedením);  odvar;  zápar;  macerát;  výluh;  elixír.

Ukážky: 

Babička sa napriamila a zhlboka dýchala.  S rukou pritlačenou na ústa zakerovala Bruna nazad do jeho hosťovskej spálničky.  Slzami omokrenú nočnú košeľu mu prehodila cez posteľ.  Pri pohľade na prázdny smaltovaný lavórik ju pochytil nový záchvat.  Až teraz Bruno vyrozumel, že išlo o nekontrolovateľné návaly okúňavého pišťania a pridúšaného smiechu: 
—Tú...  Tú vec...—  lapala po dychu.  —Pred spaním!  Nie vyslopnúť ste mali, lektvárec pivonný!  Tú chlapeckú vec si tam mal pánko opláchnuť...!  (Kontext:  Rodina na návšteve neočakávane strávi noc na Hmlistej 5.  Babička Estela staromódnym spôsobom poučuje ich syna Bruna, ako sa má pripraviť na spánok.  Neskúsený osemročný chlapec z modernej doby vypije ponúknutý voňavý odvar určený na hygienické účely v domnení, že ide o čaj.  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: lektvárec   2. (genitív) bez: lektvárca   3. (datív) k/ku životnému / neživotnému: lektvárcovi / lektvárcu   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: lektvárca / lektvárec   5. (vokatív) hejže ktože/čože: lektvárče, lektvárcu   6. (lokál) o životnom / neživotnom: lektvárcovi / lektvárci   7. (inštrumentál) s/so: lektvárcom 
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: lektvárci / lektvárce   2. (genitív) bez: lektvárcov   3. (datív) k/ku: lektvárcom   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: lektvárcov / lektvárce   5. (vokatív) hejže ktože/čože: lektvárce   6. (lokál) o: lektvárcoch   7. (inštrumentál) s/so: lektvárcami

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  concoctionconpotion   

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.