langošovitý

prídavné meno  (adjektívum)

Pripomínajúci langoš - či už svojím tvarom, farbou, chuťou, vôňou, alebo akokoľvek inak;  diskovitý;  kotúčovitý;  posúchovitý;  cestovitý.

Ukážky: 

Opomenutie zdanlivých drobností však môže viesť doslova až ku kuchynskej šlamastike:  Namiesto hrubých chrumkavých langošovitých plackových kotúčov budeme našim stravníkom najprv rozdávať lyžice.  Pretože..(Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: langošovitý   2. (genitív) bez: langošovitého   3. (datív) k/ku: langošovitému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: langošovitého / langošovitý   5. (vokatív) hejže ktože/čože: langošovitý   6. (lokál) o: langošovitom   7. (inštrumentál) s/so: langošovitým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: langošovití / langošovité   2. (genitív) bez: langošovitých   3. (datív) k/ku: langošovitým   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: langošovitých / langošovité   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: langošovití / langošovité   6. (lokál) o: langošovitých   7. (inštrumentál) s/so: langošovitými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: langošovitá   2. (genitív) bez: langošovitej   3. (datív) k/ku: langošovitej   4. (akuzatív) vidím: langošovitú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: langošovitá   6. (lokál) o: langošovitej   7. (inštrumentál) s/so: langošovitou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: langošovité   2. (genitív) bez: langošovitých   3. (datív) k/ku: langošovitým   4. (akuzatív) vidím: langošovité   5. (vokatív) hejže ktože/čože: langošovité   6. (lokál) o: langošovitých   7. (inštrumentál) s/so: langošovitými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: langošovité   2. (genitív) bez: langošovitého   3. (datív) k/ku: langošovitému   4. (akuzatív) vidím: langošovité   5. (vokatív) hejže ktože/čože: langošovité   6. (lokál) o: langošovitom   7. (inštrumentál) s/so: langošovitým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: langošovité   2. (genitív) bez: langošovitých   3. (datív) k/ku: langošovitým   4. (akuzatív) vidím: langošovité   5. (vokatív) hejže ktože/čože: langošovité   6. (lokál) o: langošovitých   7. (inštrumentál) s/so: langošovitými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: langošovitý   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: langošovitejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najlangošovitejší, najsamlangošovitý, najsamlangošovitejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: langošovití / langošovité   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: langošovitejší / langošovitejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najlangošovitejší, najsamlangošovití, najsamlangošovitejší / najlangošovitejšie, najsamlangošovité, najsamlangošovitejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: langošovitá   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: langošovitejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najlangošovitejšia, najsamlangošovitá, najsamlangošovitejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: langošovité   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: langošovitejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najlangošovitejšie, najsamlangošovité, najsamlangošovitejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: langošovité   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: langošovitejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najlangošovitejšie, najsamlangošovité, najsamlangošovitejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: langošovité   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: langošovitejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najlangošovitejšie, najsamlangošovité, najsamlangošovitejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málolangošovitý, slabolangošovitý

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   superlangošovitý, megalangošovitý

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celolangošovitý, pololangošovitý, pravolangošovitý, nepravolangošovitý, pseudolangošovitý, jemnolangošovitý, hrubolangošovitý, dobrolangošovitý

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nelangošovitý, nielangošovitý

Zvrátenie (reverzia):   ?

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   ?


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):   no direct translation;   closest equivalents:   cake-like;  disk-shaped;  round and thick

Čeština / Czech (CZ; překlad):   langošovitý;  posouchovitý

Slovníková evidencia:  2023-02-10

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.