komsomolec

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

Člen Komsomolu;  odvodené z ruského hovorového označenia organizácie zvanej Komsomol, čo je skrátená forma oficiálneho názvu Vsesojuznyj Leninskij Kommunističeskij Sojuz Moloďjoži, VLKSM - Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи, ВЛКСМ - Všezväzový leninský komunistický zväz mládeže, VLKZM, ktorý pôsobil v bývalom Sovietskom Zväze.

Ukážky: 

"Chlapés" zožal hlavný búrlivý hold natešeného Afričana, po ktorom nasledovali tri kolá podávania rúk so všetkými prítomnými (sudružský, spoluprasá, komsomoléc, a tak ďalej, nešetril Buba vštepenými frázami zo zhusteného kurzu nulťáckej jazykovej prípravy; Ehem, mhu-mhu, mhhhh..., povznášal sa logopéd ponad superlatívne a dobre mienené prívlastky, z ktorých však poväčšine nevyzeral dvakrát nadšený)(Kontext:  Doktor Barton ponúkol zahraničnému študentovi ubytovanie a teda únik zo šikany na vysokoškolskom internáte.  Afričan Buba ďakuje skomoleným jazykom a zahŕňa liberálne zmýšľajúceho doktora natrénovanými komunistickými komplimentmi.  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: komsomolec   2. (genitív) bez: komsomolca   3. (datív) k/ku: komsomolcovi   4. (akuzatív) vidím: komsomolca   5. (vokatív) hejže ktože/čože: komsomolče   6. (lokál) o: komsomolcovi   7. (inštrumentál) s/so: komsomolcom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí: komsomolci   2. (genitív) bez: komsomolcov   3. (datív) k/ku: komsomolcom   4. (akuzatív) vidím: komsomolcov   5. (vokatív) hejže ktože/čože: komsomolci   6. (lokál) o: komsomolcoch   7. (inštrumentál) s/so: komsomolcami 


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  Komsomoler   

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.