nedostrúhaný

prídavné meno  (adjektívum)  ●  trpné príčastie dokonavého slovesa nedostrúhať   

Neúplne postrúhaný / ostrúhaný / vystrúhaný;  taký, u ktorého nebolo dokončené strúhanie.

Ukážky: 

Možné je i kombinovať rôzne hrúbky strúhania, poprípade nechávať v ceste nedostrúhané zemiakové hrudy.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: nedostrúhaný   2. (genitív) bez: nedostrúhaného   3. (datív) k/ku: nedostrúhanému      4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: nedostrúhaného / nedostrúhaný   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nedostrúhaný   6. (lokál) o: nedostrúhanom   7. (inštrumentál) s/so: nedostrúhaným  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: nedostrúhaní / nedostrúhané   2. (genitív) bez: nedostrúhaných   3. (datív) k/ku: nedostrúhaným   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: nedostrúhaných / nedostrúhané   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: nedostrúhaní / nedostrúhané   6. (lokál) o: nedostrúhaných   7. (inštrumentál) s/so: nedostrúhanými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: nedostrúhaná   2. (genitív) bez: nedostrúhanej   3. (datív) k/ku: nedostrúhanej   4. (akuzatív) vidím: nedostrúhanú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nedostrúhaná   6. (lokál) o: nedostrúhanej   7. (inštrumentál) s/so: nedostrúhanou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: nedostrúhané   2. (genitív) bez: nedostrúhaných   3. (datív) k/ku: nedostrúhaným   4. (akuzatív) vidím: nedostrúhané   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nedostrúhané   6. (lokál) o: nedostrúhaných   7. (inštrumentál) s/so: nedostrúhanými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: nedostrúhané   2. (genitív) bez: nedostrúhaného   3. (datív) k/ku: nedostrúhanému      4. (akuzatív) vidím: nedostrúhané   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nedostrúhané   6. (lokál) o: nedostrúhanom   7. (inštrumentál) s/so: nedostrúhaným  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: nedostrúhané   2. (genitív) bez: nedostrúhaných   3. (datív) k/ku: nedostrúhaným   4. (akuzatív) vidím: nedostrúhané   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nedostrúhané   6. (lokál) o: nedostrúhaných   7. (inštrumentál) s/so: nedostrúhanými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: nedostrúhaný   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: nedostrúhanejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najnedostrúhanejší, najsamnedostrúhaný, najsamnedostrúhanejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: nelepiví / nelepivé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: nedostrúhanejší / nedostrúhanejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najnedostrúhanejší, najsamnedostrúhaní, najsamnedostrúhanejší / najnedostrúhanejšie, najsamnedostrúhané, najsamnedostrúhanejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: nedostrúhaná   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: nedostrúhanejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najnedostrúhanejšia, najsamnedostrúhaná, najsamnedostrúhanejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: nedostrúhané   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: nedostrúhanejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najnedostrúhanejšie, najsamnedostrúhané, najsamnedostrúhanejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: nedostrúhané   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: nedostrúhanejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najnedostrúhanejšie, najsamnedostrúhané, najsamnedostrúhanejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: nedostrúhané   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: nedostrúhanejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najnedostrúhanejšie, najsamnedostrúhané, najsamnedostrúhanejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málonedostrúhaný, slabonedostrúhaný   

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   supernedostrúhaný, meganedostrúhaný   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celonedostrúhaný, polonedostrúhaný  

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nenedostrúhaný, nienedostrúhaný   

Zvrátenie (reverzia):   odnedostrúhaný

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   znovunedostrúhaný

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):   incompletely grated;  half-grated

Čeština / Czech (CZ):   nedostrouhaný

Slovníková evidencia:  2023-02-09

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.