mikrovlnkovať

sloveso  (verbum)  ●  nedokonavý vid  (imperfektívum)

1.  Tepelne upravovať v mikrovlnnej rúre / mikrovlnke.

2.  Ozdobovať alebo opatrovať mikroskopickými vlnkami;  tvarovať do miniatúrnych vlniek.

Ukážky: 

Dusíme, pečieme, al· mikrovlnkujeme 5 až 30  inút.  (Zdroj:  J∙ Okram - Majonézová duska ● KUCHÁRSKY RECEPT.)  

Ohýbanie: 

Oznamovací spôsob (indikatív)

Časovanie (konjugácie) - prítomný čas  (prézens):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: mikrovlnkujem   2. ty: mikrovlnkuješ   3. on/ona/ono: mikrovlnkuje  
      množné číslo (plurál):   1. my: mikrovlnkujeme   2. vy: mikrovlnkujete   3. oni: mikrovlnkujú   

Časovanie (konjugácie) - minulý čas  (préteritum / perfektum):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: som mikrovlnkoval   2m. ty chlap: si mikrovlnkoval   2f. ty žena: si mikrovlnkovala   2n. ty niečo: si mikrovlnkovalo   3m. on: mikrovlnkoval   3f. ona: mikrovlnkovala   3n. ono: mikrovlnkovalo  
      množné číslo (plurál):   1. my: sme mikrovlnkovali   2. vy: ste mikrovlnkovali   3. oni: mikrovlnkovali   

Časovanie (konjugácie) - budúci čas  (futúrum):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: budem mikrovlnkovať   2. ty: budeš mikrovlnkovať   3. on/ona/ono: bude mikrovlnkovať  
      množné číslo (plurál):   1. my: budeme mikrovlnkovať   2. vy: budete mikrovlnkovať   3. oni: budú mikrovlnkovať   

Rozkazovací spôsob

Časovanie (konjugácie) - rozkaz  (imperatív):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: nech / nechže mikrovlnkujem   2. ty: nech / nechže mikrovlnkuješ, mikrovlnkuj, mikrovlnkujže    3. on/ona/ono: nech / nechže mikrovlnkuje  
      množné číslo (plurál):   1. my: nech / nechže mikrovlnkujeme, mikrovlnkujme, mikrovlnkujmeže   2. vy: nech / nechže mikrovlnkujete, mikrovlnkujte, mikrovlnkujteže   3. oni: nech / nechže mikrovlnkujú   

Neurčité slovesné tvary

Neurčitok (infinitív):   mikrovlnkovať   

Prechodník (transgresív):   mikrovlnkujúc   

Príčastie činné prítomné (aktívne particípium prézensu; participium praesens activum):   mikrovlnkujúci

Príčastie činné minulé (aktívne particípium préterita; participium praeteritum activum):   mikrovlnkovavší, mikrovlnkujuvší   

Príčastie trpné (participium pasivum):   mikrovlnkovaný   

Súvisiace slová

Dokonavý vid  (perfektívum):   mikrovlnkovať (sa, si), primikrovlnkovať (sa, si), pomikrovlnkovať (sa, si), odmikrovlnkovať (sa, si), premikrovlnkovať (sa, si), domikrovlnkovať (sa, si), zmikrovlnkovať (sa, si)   

Opak / zápor / negácia / výluka   (opozitum / antonymum / negatívum / exkluzívum):   mikrovlnkovať   

Zvrátenie / odčinenie  (reverzia / retrakcia):   odmikrovlnkovať   

Opakovanie / obnova / oprava  (repetícia / reštitúcia / reparácia):   mikrovlnkovávať, premikrovlnkovať   

Slovesne derivované slovné druhy:

činnosť / akcia:   mikrovlnkovanie, mikrovlnkovačka, mikrovlnkovanka, mikrovlnkovka  (slovesné podstatné meno)   

činiteľ / aktér:   mikrovlnkovateľ, mikrovlnkovateľka, mikrovlnkovač, mikrovlnkovačka, mikrovlnkovadlo   (podstatné meno)   

činiteľstvo / aktérstvo:   mikrovlnkovateľstvo, mikrovlnkovateľkovstvo, mikrovlnkovačstvo, mikrovlnkovačkovstvo, mikrovlnkovadlovstvo   (podstatné meno)   

činnostný / akčný prívlastok:   mikrovlnkovací, mikrovlnkovačkový, mikrovlnkovankový   (prídavné meno)   

činiteľský / aktérsky prívlastok:   mikrovlnkovateľský, mikrovlnkovateľkovský, mikrovlnkovačský, mikrovlnkovačkovský, mikrovlnkovadlový, mikrovlnkovadlovský   (prídavné meno)   

majster / predák / poskytovateľ:   mikrovlnkmajster, mikrovlnkmajsterka   (podstatné meno)

majstrovstvo / predáctvo / poskytovateľstvo:   mikrovlnkmajstrovstvo   (podstatné meno)

majstrovský / predácky / poskytovateľský prívlastok:   mikrovlnkmajstrovský   (podstatné meno)

trpiteľ činnosti / subjekt:   mikrovlnkovanec, mikrovlnkovančík, mikrovlnkovanka, mikrovlnkovankyňa   (podstatné meno)   

trpiteľstvo / subjektáž:   mikrovlnkovanectvo, mikrovlnkovančíctvo, mikrovlnkovankovstvo, mikrovlnkovankyňovstvo   (podstatné meno)   

trpiteľský / subjektážny prívlastok:   mikrovlnkovanecký,mikrovlnkovančícky, mikrovlnkovankový, mikrovlnkovankovský, mikrovlnkovankyňovský   (prídavné meno)   

predmet či nástroj činnosti / objekt:   mikrovlnkovadlo   (podstatné meno)   

predmetníctvo / objektáž:   mikrovlnkovadlovstvo   (podstatné meno)   

predmetový / objektový prívlastok:   mikrovlnkovadlový, mikrovlnkovadlovský   (prídavné meno)   

dejisko / lokalita:   mikrovlnkovanisko, mikrovlnkovanište, mikrovlnkovisko, mikrovlnkovište, mikrovlnkovateľňa, lmikrovlnkovňa, mikrovlnkoveň, mikrovlnkáreň   (podstatné meno)   

dejiskový / lokalitný prívlastok:   mikrovlnkovaniskový, mikrovlnkovaništný, mikrovlnkoviskový, mikrovlnkovištný, mikrovlnkovištenský, mikrovlnkovateľňový, mikrovlnkovňový, mikrovlnkovenský, mikrovlnkárenský   (prídavné meno)   


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):   to prepare in a microwave oven;  to microwave 

Čeština / Czech (CZ; překlad):   mikrovlnkovat      

Slovníková evidencia:  2023-02-16

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.