dohorka

príslovka (adverbium)

Spôsobom zapríčiňujúcim horkú chuť;  tak dlho, kým sa nedosiahne horkosť;  do zhorknutia.

Ukážky: 

Jeden prítok bol určite na vodu, ale čo ostatné tri?  Na kakao, sirup a malinovku..., žartovne rozmýšľal Bruno.  Všimol si, že dve vodovodné rúrky niesli červený prstenec, jedna modrý, a posledná ostávala neoznačená.  Hm, dvakrát teplá voda, raz studená, ...a žeby predsa to kakao?  Má si robiť nádeje na sladkomliečnu pochúťku?  Veď v tomto kúzelnom starodome sa všetko zdalo možné.  Hoci, po poriadnejšom prehodnotení...  Veď taký obstarožný poloplešatec ako doktor Barton asi uprednostňoval poriadne dohorka pripálenú kávu..(Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  bitteringly   

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.