harmonikáč

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

Harmonikový autobus;  dvojdielny alebo viacdielny autobus s jednotlivými oddielmi spojenými ohybným kĺbom, z vonkajšej strany chráneným zriaseným plášťom pripomínajúcim akordeón;  kĺbový autobus;  harmonibus.

Ukážky: 

Skončilo to tak, že harmonikáč musel vycúvať z cesty až po najbližšiu križovatku, pretože vznikla úplná zápcha:  Odbočku ku škole mu blokoval prvý autobus a cestu pred ním i za ním zahatávali osobné autá, kvôli ktorým bol prejazd príliš zúžený.  Asi desať áut stojacich za harmonikovým autobusom muselo preto cúvať tiež, a Bruno sa v to jesenné poludnie naučil tri nové neslušné slová (význam dvoch z nich vôbec nechápal)(Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: harmonikáč   2. (genitív) bez: harmonikáča   3. (datív) k/ku: harmonikáču   4. (akuzatív) vidím: harmonikáč   5. (vokatív) hejže ktože/čože: harmonikáču   6. (lokál) o: harmonikáči   7. (inštrumentál) s/so: harmonikáčom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: harmonikáče   2. (genitív) bez: harmonikáčov   3. (datív) k/ku: harmonikáčom   4. (akuzatív) vidím: harmonikáče   5. (vokatív) hejže ktože/čože: harmonikáče   6. (lokál) o: harmonikáčoch   7. (inštrumentál) s/so: harmonikáčmi 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  articulated bus;  bendy bus;  accordion bus;  banana bus   

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.