Slová začínajúce na:
O, Ó, Ô

Ozrejmovač slov

www.okram.fr

O

odkáblený

prídavné meno (adjektívum)

1. Zbavený kábla; odpojený od drôtov; bez pripojovacej šnúry.

2. Odoslaný cez kábel; odtelegrafovaný.

Ukážky:

—Estela? Estela!— volal doktor Barton a zároveň išiel stisnúť aj privolávacie tlačidlo na stene. Trpezlivo vyčkával pri dverách do predizby. —Estela, budeme mať hostí na noc. Pripravíš prosím Bolekovcom hosťovské izby?

—Aj pánko enginiér privolil?

—Všetci zostávajú.

—Juj, knihy odprašujem, všetko rozkrámované mám, juj, nevedela som, juj, ostuda bude...

—Aké knihy?

—Almanachy predsa tvoje vedecké. V profesorskej izbe. Juj, celá posteľ zabordelená je, telegraf odkáblený, jujujuj...

—Manželskú izbu som mal predsa na mysli, pre dospelých, a pre chla-...

—Pre takého vzdelaného pánka? Rúšať ho môže ženská. Sodoma a Gomo-...

—Estela... Pán inžinier nám tu už spí na stoličke. Prosím...

—Juj, doraz. Juj, doraz...— odbehla babička Estela. (Zdroj: J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.)

Ohýbanie:

Skloňovanie (deklinácie, pády) - mužský rod (maskulína):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jeden: odkáblený 2. (genitív) bez: odkábleného 3. (datív) k/ku: odkáblenému 4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: odkábleného / odkáblený 5. (vokatív) ktože/čože: odkáblený 6. (lokál) o: odkáblennom 7. (inštrumentál) s/so: odkábleným
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: odkáblení / odkáblené 2. (genitív) bez: odkáblených 3. (datív) k/ku: odkábleným 4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: odkáblených / odkáblené 5. (vokatív) ktože/čože životné / neživ∙: odkáblení / odkáblené 6. (lokál) o: odkáblených 7. (inštrumentál) s/so: odkáblenými

Skloňovanie (deklinácie, pády) - ženský rod (feminína):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jedna: odkáblená 2. (genitív) bez: odkáblenej 3. (datív) k/ku: odkáblenej 4. (akuzatív) vidím: odkáblenú 5. (vokatív) ktože/čože: odkáblená 6. (lokál) o: odkáblenej 7. (inštrumentál) s/so: odkáblenou
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viaceré: odkáblené 2. (genitív) bez: odkáblených 3. (datív) k/ku: odkábleným 4. (akuzatív) vidím: odkáblené 5. (vokatív) ktože/čože: odkáblené 6. (lokál) o: odkáblených 7. (inštrumentál) s/so: odkáblenými

Skloňovanie (deklinácie, pády) - stredný rod (neutrá):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jedno: odkáblené 2. (genitív) bez: odkábleného 3. (datív) k/ku: odkáblenému 4. (akuzatív) vidím: odkáblené 5. (vokatív) ktože/čože: odkáblené 6. (lokál) o: odkáblenom 7. (inštrumentál) s/so: odkábleným
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viaceré: odkáblené 2. (genitív) bez: odkáblených 3. (datív) k/ku: odkábleným 4. (akuzatív) vidím: odkáblené 5. (vokatív) ktože/čože: odkáblené 6. (lokál) o: odkáblených 7. (inštrumentál) s/so: odkáblenými

Stupňovanie (gradácia) - mužský rod (maskulína):
jednotné číslo (singulár): 1. (základný stupeň, pozitív) jeden: odkáblený 2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: odkáblenejší 3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najodkáblenejší, najsamodkáblený, najsamodkáblenejší
množné číslo (plurál): 1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: odkáblení / odkáblené 2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: odkáblenejší / odkáblenejšie 3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najodkáblenejší, najsamnodkáblení, najsamodkáblenejší / najodkáblenejšie, najsamodkáblené, najsamodkáblenejšie

Stupňovanie (gradácia) - ženský rod (feminína):
jednotné číslo (singulár): 1. (základný stupeň, pozitív) jedna: odkáblená 2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: odkáblenejšia 3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najodkáblenejšia, najsamodkáblená, najsamodkáblenejšia
množné číslo (plurál): 1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: odkáblené 2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: odkáblenejšie 3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najodkáblenejšie, najsamodkáblené, najsamodkáblenejšie

Stupňovanie (gradácia) - stredný rod (neutrá):
jednotné číslo (singulár): 1. (základný stupeň, pozitív) jedno: odkáblené 2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: odkáblenejšie 3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najodkáblenejšie, najsamodkáblení, najsamodkáblenejšie
množné číslo (plurál): 1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: odkáblené 2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: odkáblenejšie 3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najodkáblenejšie, najsamodkáblené, najsamodkáblenejšie

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia) - zoslabujúce (elatívy atenuačné): máloodkáblený, slaboodkáblený

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia) - zosilňujúce (elatívy roboračné): vysokoodkáblený, všeodkáblený

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie - kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné: celoodkáblený, novoodkáblený, predodkáblený

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum): neodkáblený, nieodkáblený

Zvrátenie (reverzia): ododkáblený

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia): reodkáblený, znovuodkáblený

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN): uncabled; disconnected


ostuda

podstatné meno (substantívum) ● ženský rod (feminínum)

Hanba; pohana; hana.

Ukážky:

—Estela? Estela!— volal doktor Barton a zároveň išiel stisnúť aj privolávacie tlačidlo na stene. Trpezlivo vyčkával pri dverách do predizby. —Estela, budeme mať hostí na noc. Pripravíš prosím Bolekovcom hosťovské izby?

—Aj pánko enginiér privolil?

—Všetci zostávajú.

—Juj, knihy odprašujem, všetko rozkrámované mám, juj, nevedela som, juj, ostuda bude...

—Aké knihy?

—Almanachy predsa tvoje vedecké. V profesorskej izbe. Juj, celá posteľ zabordelená je, telegraf odkáblený, jujujuj...

—Manželskú izbu som mal predsa na mysli, pre dospelých, a pre chla-...

—Pre takého vzdelaného pánka? Rúšať ho môže ženská. Sodoma a Gomo-...

—Estela... Pán inžinier nám tu už spí na stoličke. Prosím...

—Juj, doraz. Juj, doraz...— odbehla babička Estela. (Zdroj: J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.)

Ohýbanie:

Skloňovanie (deklinácie, pády):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jedna: ostuda 2. (genitív) bez: ostudy 3. (datív) k/ku: ostude 4. (akuzatív) vidím: ostudu 5. (vokatív) ktože/čože: ostudo 6. (lokál) o: ostude 7. (inštrumentál) s/so: ostudou
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viaceré: ostudy 2. (genitív) bez: ostúd 3. (datív) k/ku: ostudám 4. (akuzatív) vidím: ostudy 5. (vokatív) ktože/čože: ostudy 6. (lokál) o: ostudách 7. (inštrumentál) s/so: ostudami

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN): shamesty; shame


Ó

ókať

sloveso (verbum) ● nedokonavý vid

Opakovane a/alebo zdĺhavo vydávať zvuk "ó".

Ukážky:

V príprave. (Zdroj: J∙ Okram - mysteriózne trilery, www.okram.fr.)

Ohýbanie:

Časovanie (konjugácie) - prítomný čas (prézens):
jednotné číslo (singulár): 1. ja: ókam 2. ty: ókaš 3. on/ona/ono: óka
množné číslo (plurál): 1. my: ókame 2. vy: ókate 3. oni: ókajú

Časovanie (konjugácie) - minulý čas (préteritum / perfektum):
jednotné číslo (singulár): 1. ja: som ókal 2m. ty chlap: si ókal 2f. ty žena: si ókala 2n. ty niečo: si ókalo 3m. on: ókal 3f. ona: ókala 3n. ono: ókalo
množné číslo (plurál): 1. my: sme ókali 2. vy: ste ókali 3. oni: ókali

Časovanie (konjugácie) - budúci čas (futúrum):
jednotné číslo (singulár): 1. ja: budem ókať 2. ty: budeš ókať 3. on/ona/ono: bude ókať
množné číslo (plurál): 1. my: budeme ókať 2. vy: budete ókať 3. oni: budú ókať

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN): oh; ou

Čeština / Czech (CZ): ókati


Ô

ôsmactvo

podstatné meno (substantívum) ● stredný rod (neutrum)

Žiactvo ôsmeho ročníka; ôsmaci; kvalita alebo stav bytia ôsmakom.

Ukážky:

V príprave. (Zdroj: J∙ Okram - mysteriózne trilery, www.okram.fr.)

Ohýbanie:

Skloňovanie (deklinácie, pády):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jedno: ôsmactvo 2. (genitív) bez: ôsmactva 3. (datív) k/ku: ôsmactvu 4. (akuzatív) vidím: ôsmactvo 5. (vokatív) hejže ktože/čože: ôsmactvo 6. (lokál) o: ôsmactve 7. (inštrumentál) s/so: ôsmactvom
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viaceré: ôsmactvá 2. (genitív) bez: ôsmactiev 3. (datív) k/ku: ôsmactvám 4. (akuzatív) vidím: ôsmactvá 5. (vokatív) hejže ktože/čože: ôsmactvá 6. (lokál) o: ôsmactvách 7. (inštrumentál) s/so: ôsmactvami

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN): eighth-gradership; eighth-yearship

Čeština / Czech (CZ): osmáctví


A B C D DZ E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Navrhnite doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách. Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅. Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom. Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online. Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.