Slová začínajúce na:
  O, Ó, Ô  

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

O

  

odkáblený

prídavné meno  (adjektívum)  ●  trpné príčastie dokonavého slovesa odkábliť   

1.  Zbavený kábla;  odpojený od drôtov;  bez pripojovacej šnúry.

2.  Odoslaný cez kábel;  odtelegrafovaný.

Ukážky: 

—Estela?  Estela!—  volal doktor Barton a zároveň išiel stisnúť aj privolávacie tlačidlo na stene.  Trpezlivo vyčkával pri dverách do predizby.  —Estela, budeme mať hostí na noc.  Pripravíš prosím Bolekovcom hosťovské izby? 

—Aj pánko enginiér privolil?

—Všetci zostávajú.

—Juj, knihy odprašujem, všetko rozkrámované mám, juj, nevedela som, juj, ostuda bude...

—Aké knihy?

—Almanachy predsa tvoje vedecké.  V profesorskej izbe.  Juj, celá posteľ zabordelená je, telegraf odkáblený, jujujuj...

—Manželskú izbu som mal predsa na mysli, pre dospelých, a pre chla-...

—Pre takého vzdelaného pánka?  Rúšať ho môže ženská.  Sodoma a Gomo-...

—Estela...  Pán inžinier nám tu už spí na stoličke.  Prosím...

—Juj, doraz.  Juj, doraz...—  odbehla babička Estela.  (Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: odkáblený   2. (genitív) bez: odkábleného   3. (datív) k/ku: odkáblenému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: odkábleného / odkáblený   5. (vokatív) ktože/čože: odkáblený   6. (lokál) o: odkáblennom   7. (inštrumentál) s/so: odkábleným
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: odkáblení / odkáblené   2. (genitív) bez: odkáblených   3. (datív) k/ku: odkábleným  4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: odkáblených / odkáblené   5. (vokatív) ktože/čože životné / neživ∙: odkáblení / odkáblené   6. (lokál) o: odkáblených   7. (inštrumentál) s/so: odkáblenými 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: odkáblená   2. (genitív) bez: odkáblenej   3. (datív) k/ku: odkáblenej   4. (akuzatív) vidím: odkáblenú   5. (vokatív) ktože/čože: odkáblená   6. (lokál) o: odkáblenej   7. (inštrumentál) s/so: odkáblenou
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: odkáblené   2. (genitív) bez: odkáblených   3. (datív) k/ku: odkábleným  4. (akuzatív) vidím: odkáblené   5. (vokatív) ktože/čože: odkáblené   6. (lokál) o: odkáblených   7. (inštrumentál) s/so: odkáblenými 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: odkáblené   2. (genitív) bez: odkábleného   3. (datív) k/ku: odkáblenému   4. (akuzatív) vidím: odkáblené   5. (vokatív) ktože/čože: odkáblené   6. (lokál) o: odkáblenom   7. (inštrumentál) s/so: odkábleným
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: odkáblené   2. (genitív) bez: odkáblených   3. (datív) k/ku: odkábleným  4. (akuzatív) vidím: odkáblené   5. (vokatív) ktože/čože: odkáblené   6. (lokál) o: odkáblených   7. (inštrumentál) s/so: odkáblenými 

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: odkáblený   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: odkáblenejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najodkáblenejší, najsamodkáblený, najsamodkáblenejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: odkáblení / odkáblené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: odkáblenejší / odkáblenejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najodkáblenejší, najsamnodkáblení, najsamodkáblenejší / najodkáblenejšie, najsamodkáblené, najsamodkáblenejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: odkáblená   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: odkáblenejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najodkáblenejšia, najsamodkáblená, najsamodkáblenejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: odkáblené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: odkáblenejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najodkáblenejšie, najsamodkáblené, najsamodkáblenejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: odkáblené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: odkáblenejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najodkáblenejšie, najsamodkáblení, najsamodkáblenejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: odkáblené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: odkáblenejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najodkáblenejšie, najsamodkáblené, najsamodkáblenejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   máloodkáblený, slaboodkáblený

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   vysokoodkáblený, všeodkáblený

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celoodkáblený, novoodkáblený, predodkáblený

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   neodkáblený, nieodkáblený

Zvrátenie (reverzia):   ododkáblený

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   reodkáblený, znovuodkáblený

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  uncabled;  disconnected


opečenie

podstatné meno  (substantívum)  ●  stredný rod  (neutrum)

Stav vzniknutý opekaním alebo opečením  -  najmä ak je spojený so vznikom chrumkavej kôrky alebo príškvaru;  jednorazový úkon tepelnej úpravy nad ohňom alebo na rozpálenej ploche;  opálenie;  osmaženie;  osmahnutie;  ogrilovanie;  pripečenie;  opečenosť;  pripečenosť.

Ukážky: 


V tom čase už býva spodná plocha pripečená a stvrdnutá natoľko, že placku možno bez problémov nadvihnúť, prekontrolovať stupeň opečenia, a obrátiť.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: opečenie   2. (genitív) bez: opečenia   3. (datív) k/ku: opečeniu   4. (akuzatív) vidím: opečenie   5. (vokatív) hejže ktože/čože: opečenie, opečeniu   6. (lokál) o: opečení   7. (inštrumentál) s/so: opečením  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: opečenia   2. (genitív) bez: opečení   3. (datív) k/ku: opečeniam   4. (akuzatív) vidím: opečenia   5. (vokatív) hejže ktože/čože: opečenia   6. (lokál) o: opečeniach   7. (inštrumentál) s/so: opečeniami   


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ):   opečení;  opečenost;  osmahlost;  křupavost

Angličtina / English (EN; translation):   no direct translation;   close equivalents:  scorching;  crustation;  bakedness;  crunchiness   


ostuda

podstatné meno  (substantívum)  ●  ženský rod  (feminínum)

Hanba;  pohana;  hana.

Ukážky: 

—Estela?  Estela!—  volal doktor Barton a zároveň išiel stisnúť aj privolávacie tlačidlo na stene.  Trpezlivo vyčkával pri dverách do predizby.  —Estela, budeme mať hostí na noc.  Pripravíš prosím Bolekovcom hosťovské izby? 

—Aj pánko enginiér privolil?

—Všetci zostávajú.

—Juj, knihy odprašujem, všetko rozkrámované mám, juj, nevedela som, juj, ostuda bude...

—Aké knihy?

—Almanachy predsa tvoje vedecké.  V profesorskej izbe.  Juj, celá posteľ zabordelená je, telegraf odkáblený, jujujuj...

—Manželskú izbu som mal predsa na mysli, pre dospelých, a pre chla-...

—Pre takého vzdelaného pánka?  Rúšať ho môže ženská.  Sodoma a Gomo-...

—Estela...  Pán inžinier nám tu už spí na stoličke.  Prosím...

—Juj, doraz.  Juj, doraz...—  odbehla babička Estela.  (Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: ostuda   2. (genitív) bez: ostudy   3. (datív) k/ku: ostude   4. (akuzatív) vidím: ostudu   5. (vokatív) ktože/čože: ostudo   6. (lokál) o: ostude   7. (inštrumentál) s/so: ostudou
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: ostudy   2. (genitív) bez: ostúd   3. (datív) k/ku: ostudám   4. (akuzatív) vidím: ostudy   5. (vokatív) ktože/čože: ostudy   6. (lokál) o: ostudách   7. (inštrumentál) s/so: ostudami 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  shamesty;  shame   


ošúpaný

prídavné meno  (adjektívum)  ●  trpné príčastie dokonavého slovesa ošúpať   

1.  Uvoľnený z/zo, vylúpnutý z/zo, alebo zbavený šupy / šúp / škrupiny / kôry / obalu / omietky;  olúpaný;  očistený.

2.  Úboho vyzerajúci;  ošumelý;  ošumtelý;  obdratý;  otlčený;  otrhaný;  zodratý.

Ukážky: 

Primiešame pastu z 1 ošúpaného mesiačika cesnaku.  Obrátime.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: ošúpaný   2. (genitív) bez: ošúpaného   3. (datív) k/ku: ošúpanému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: ošúpaného / ošúpaný   5. (vokatív) hejže ktože/čože: ošúpaný   6. (lokál) o: ošúpanom   7. (inštrumentál) s/so: ošúpaným  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: ošúpaní / ošúpané   2. (genitív) bez: ošúpaných   3. (datív) k/ku: ošúpaným   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: ošúpaných / ošúpané   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: ošúpaní / ošúpané   6. (lokál) o: ošúpaných   7. (inštrumentál) s/so: ošúpanými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: ošúpaná   2. (genitív) bez: ošúpanej   3. (datív) k/ku: ošúpanej   4. (akuzatív) vidím: ošúpanú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: ošúpaná   6. (lokál) o: ošúpanej   7. (inštrumentál) s/so: ošúpanou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: ošúpané   2. (genitív) bez: ošúpaných   3. (datív) k/ku: ošúpaným   4. (akuzatív) vidím: ošúpané   5. (vokatív) hejže ktože/čože: ošúpané   6. (lokál) o: ošúpaných   7. (inštrumentál) s/so: ošúpanými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: ošúpané   2. (genitív) bez: ošúpaného   3. (datív) k/ku: ošúpanému   4. (akuzatív) vidím: ošúpané   5. (vokatív) hejže ktože/čože: ošúpané   6. (lokál) o: ošúpanom   7. (inštrumentál) s/so: ošúpaným  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: ošúpané   2. (genitív) bez: ošúpaných   3. (datív) k/ku: ošúpaným   4. (akuzatív) vidím: ošúpané   5. (vokatív) hejže ktože/čože: ošúpané   6. (lokál) o: ošúpaných   7. (inštrumentál) s/so: ošúpanými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: ošúpaný   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: ošúpanejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najošúpanejší, najsamošúpaný, najsamošúpanejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: ošúpaní / ošúpané   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: ošúpanejší / ošúpanejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najošúpanejší, najsamošúpaný, najsamošúpanejší / najošúpanejšie, najsamošúpané, najsamošúpanejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: ošúpaná   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: ošúpanejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najošúpanejšia, najsamošúpaná, najsamošúpanejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: ošúpané   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: ošúpanejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najošúpanejšie, najsamošúpané, najsamošúpanejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: ošúpané   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: ošúpanejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najošúpanejšie, najsamošúpané, najsamošúpanejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: ošúpané   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: ošúpanejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najošúpanejšie, najsamošúpané, najsamošúpanejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   máloošúpaný, slaboošúpaný   

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   superošúpaný, megaošúpaný, vysokoošúpaný   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celoošúpaný, poloošúpaný, staroošúpaný, novoošúpaný, samoošúpaný   

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   neošúpaný, nieošúpaný   

Zvrátenie (reverzia):   odošúpaný

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   znovuošúpaný, znovaošúpaný, preošúpaný


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ):   oloupaný;  očištěný;  ošoupaný

Angličtina / English (EN; translation):   peeled;  skinned;  ragged;  threadbare;  decrepit


označiteľný

prídavné meno  (adjektívum)

Taký, ktorý je možné označiť;  spôsobilý na označenie.

Ukážky:

Pretože ich bude čakať konzumácia pokrmu síce chutného, avšak po stránke konzistenčnej označiteľného nanajvýš zhovievavo slovom kaša (otvorene: gebuzina).  Aby sa tak nestalo..(Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: označiteľný   2. (genitív) bez: označiteľného   3. (datív) k/ku: označiteľnému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: označiteľného / označiteľný   5. (vokatív) hejže ktože/čože: označiteľný   6. (lokál) o: označiteľnom   7. (inštrumentál) s/so: označiteľným  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: označiteľní / označiteľné   2. (genitív) bez: označiteľných   3. (datív) k/ku: označiteľným   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: označiteľných / označiteľné   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: označiteľní / označiteľné   6. (lokál) o: označiteľných   7. (inštrumentál) s/so: označiteľnými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: označiteľná   2. (genitív) bez: označiteľnej   3. (datív) k/ku: označiteľnej   4. (akuzatív) vidím: označiteľnú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: označiteľná   6. (lokál) o: označiteľnej   7. (inštrumentál) s/so: označiteľnou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: označiteľné   2. (genitív) bez: označiteľných   3. (datív) k/ku: označiteľným   4. (akuzatív) vidím: označiteľné   5. (vokatív) hejže ktože/čože: označiteľné   6. (lokál) o: označiteľných   7. (inštrumentál) s/so: označiteľnými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: označiteľné   2. (genitív) bez: označiteľného    3. (datív) k/ku: označiteľnému   4. (akuzatív) vidím: označiteľné   5. (vokatív) hejže ktože/čože: označiteľné   6. (lokál) o: označiteľnom   7. (inštrumentál) s/so: označiteľným 
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: označiteľné   2. (genitív) bez: označiteľných   3. (datív) k/ku: označiteľným   4. (akuzatív) vidím: označiteľné   5. (vokatív) hejže ktože/čože: označiteľné   6. (lokál) o: označiteľných   7. (inštrumentál) s/so: označiteľnými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: označiteľný   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: označiteľnejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najoznačiteľnejší, najsamoznačiteľný, najsamoznačiteľnejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: označiteľní / označiteľné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: označiteľnejší / označiteľnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najoznačiteľnejší, najsamoznačiteľní, najsamoznačiteľnejší / najoznačiteľnejšie, najsamoznačiteľné, najsamoznačiteľnejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: označiteľná   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: označiteľnejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najoznačiteľnejšia, najsamoznačiteľná, najsamoznačiteľnejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: označiteľné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: označiteľnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najoznačiteľnejšie, najsamoznačiteľné, najsamoznačiteľnejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: označiteľné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: označiteľnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najoznačiteľnejšie, najsamoznačiteľné, najsamoznačiteľnejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: označiteľné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: označiteľnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najoznačiteľnejšie, najsamoznačiteľné, najsamoznačiteľnejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):  slabooznačiteľný

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   silnooznačiteľný, superoznačiteľný, megaoznačiteľný

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celooznačiteľný, plneoznačiteľný, ľahkooznačiteľný, ťažkooznačiteľný

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   neoznačiteľný, nieoznačiteľný

Zvrátenie (reverzia):   odoznačiteľný

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   znovuoznačiteľný, preoznačiteľný


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):   markable, labellable, pointable

Čeština / Czech (CZ; překlad):   označitelný


   

Ó

  

ókať

sloveso  (verbum)  ●  nedokonavý vid

Opakovane a/alebo zdĺhavo vydávať zvuk "ó".

Ukážky: 

V príprave.  (Zdroj:  J∙ Okram - mysteriózne trilery, www.okram.fr.) 

Ohýbanie: 

Časovanie (konjugácie) - prítomný čas  (prézens):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: ókam   2. ty: ókaš   3. on/ona/ono: óka  
      množné číslo (plurál):   1. my: ókame   2. vy: ókate   3. oni: ókajú   

Časovanie (konjugácie) - minulý čas  (préteritum / perfektum):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: som ókal   2m. ty chlap: si ókal   2f. ty žena: si ókala   2n. ty niečo: si ókalo   3m. on: ókal   3f. ona: ókala   3n. ono: ókalo  
      množné číslo (plurál):   1. my: sme ókali    2. vy: ste ókali   3. oni: ókali

Časovanie (konjugácie) - budúci čas  (futúrum):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: budem ókať   2. ty: budeš ókať   3. on/ona/ono: bude ókať  
      množné číslo (plurál):   1. my: budeme ókať   2. vy: budete ókať   3. oni: budú ókať   

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  oh;  to do ohinq;  ou;  to do ouing

Čeština / Czech (CZ):  ókati


   

Ô

  

ôsmactvo

podstatné meno  (substantívum)  ●  stredný rod  (neutrum)

Žiactvo ôsmeho ročníka;  ôsmaci;  kvalita alebo stav bytia ôsmakom.

Ukážky: 

V príprave.  (Zdroj:  J∙ Okram - mysteriózne trilery, www.okram.fr.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: ôsmactvo   2. (genitív) bez: ôsmactva   3. (datív) k/ku: ôsmactvu   4. (akuzatív) vidím: ôsmactvo   5. (vokatív) hejže ktože/čože: ôsmactvo   6. (lokál) o: ôsmactve   7. (inštrumentál) s/so: ôsmactvom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: ôsmactvá   2. (genitív) bez: ôsmactiev   3. (datív) k/ku: ôsmactvám   4. (akuzatív) vidím: ôsmactvá   5. (vokatív) hejže ktože/čože: ôsmactvá   6. (lokál) o: ôsmactvách   7. (inštrumentál) s/so: ôsmactvami 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  eighth-gradership;  eighth-yearship

Čeština / Czech (CZ):  osmáctví


 A   B   C   D   DZ   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.