Slová začínajúce na:
  H  

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

harmonikáč

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

Harmonikový autobus;  dvojdielny alebo viacdielny autobus s jednotlivými oddielmi spojenými ohybným kĺbom, z vonkajšej strany chráneným zriaseným plášťom pripomínajúcim akordeón;  kĺbový autobus;  harmonibus.

Ukážky: 

Skončilo to tak, že harmonikáč musel vycúvať z cesty až po najbližšiu križovatku, pretože vznikla úplná zápcha:  Odbočku ku škole mu blokoval prvý autobus a cestu pred ním i za ním zahatávali osobné autá, kvôli ktorým bol prejazd príliš zúžený.  Asi desať áut stojacich za harmonikovým autobusom muselo preto cúvať tiež, a Bruno sa v to jesenné poludnie naučil tri nové neslušné slová (význam dvoch z nich vôbec nechápal)(Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: harmonikáč   2. (genitív) bez: harmonikáča   3. (datív) k/ku: harmonikáču   4. (akuzatív) vidím: harmonikáč   5. (vokatív) hejže ktože/čože: harmonikáču   6. (lokál) o: harmonikáči   7. (inštrumentál) s/so: harmonikáčom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: harmonikáče   2. (genitív) bez: harmonikáčov   3. (datív) k/ku: harmonikáčom   4. (akuzatív) vidím: harmonikáče   5. (vokatív) hejže ktože/čože: harmonikáče   6. (lokál) o: harmonikáčoch   7. (inštrumentál) s/so: harmonikáčmi 


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  articulated bus;  bendy bus;  accordion bus;  banana bus


hľuzovina

podstatné meno  (substantívum)  ●  ženský rod  (feminínum)

Hľuzová zelenina;  hmota alebo surovina získaná z hľúz / koreňových zdurenín / podzemkov.

Ukážky: 

Základné suroviny:  ...bielkovinové jedlo  ●  1,5 až 2 kg  -  akékoľvek tepelne upravené proteínové súčasti v množstve od ½ do 1 kg (mäso, tofu, vajcia na tvrdo a pod∙) prípadne i v kombinácii s tuhou zeleninou (huby, koreňoviny či hľuzoviny, atď∙), so šťavou či bez šťavy - čiže zmes podľa osobnej obľuby do celkovej váhy...  (Zdroj:  J∙ Okram - Majonézová duska ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: hľuzovina   2. (genitív) bez: hľuzoviny   3. (datív) k/ku: hľuzovine   4. (akuzatív) vidím: hľuzovinu   5. (vokatív) hejže ktože/čože: hľuzovino   6. (lokál) o: hľuzovine   7. (inštrumentál) s/so: hľuzovinou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: hľuzoviny   2. (genitív) bez: hľuzovín   3. (datív) k/ku: hľuzovinám   4. (akuzatív) vidím: hľuzoviny   5. (vokatív) hejže ktože/čože: hľuzoviny   6. (lokál) o: hľuzovinách   7. (inštrumentál) s/so: hľuzovinami   


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):   tuber vegetable(s)

Čeština / Czech (CZ; překlad):   hlízová zelenina


hruboštruktúrny

prídavné meno  (adjektívum)

Majúci hrubú štruktúru;  zrnitý;  hrudkovitý.

Ukážky: 


Bartonský typ patrí k tým stredne hrubým až hruboštruktúrnym [plackám](Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: hruboštruktúrny   2. (genitív) bez: hruboštruktúrneho   3. (datív) k/ku: hruboštruktúrnemu   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: hruboštruktúrneho / hruboštruktúrny   5. (vokatív) hejže ktože/čože: hruboštruktúrny   6. (lokál) o: hruboštruktúrnom   7. (inštrumentál) s/so: hruboštruktúrnym  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: hruboštruktúrni / hruboštruktúrne   2. (genitív) bez: hruboštruktúrnych   3. (datív) k/ku: hruboštruktúrnym   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: hruboštruktúrnych / hruboštruktúrne   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: hruboštruktúrni / hruboštruktúrne   6. (lokál) o: hruboštruktúrnych   7. (inštrumentál) s/so: hruboštruktúrnymi   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: hruboštruktúrna   2. (genitív) bez: hruboštruktúrnej   3. (datív) k/ku: hruboštruktúrnej   4. (akuzatív) vidím: hruboštruktúrnu   5. (vokatív) hejže ktože/čože: hruboštruktúrna   6. (lokál) o: hruboštruktúrnej   7. (inštrumentál) s/so: hruboštruktúrnou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: hruboštruktúrne   2. (genitív) bez: hruboštruktúrnych   3. (datív) k/ku: hruboštruktúrnym   4. (akuzatív) vidím: hruboštruktúrne   5. (vokatív) hejže ktože/čože: hruboštruktúrne   6. (lokál) o: hruboštruktúrnych   7. (inštrumentál) s/so: hruboštruktúrnymi   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: hruboštruktúrne   2. (genitív) bez: hruboštruktúrneho   3. (datív) k/ku: hruboštruktúrnemu   4. (akuzatív) vidím: hruboštruktúrne   5. (vokatív) hejže ktože/čože: hruboštruktúrne   6. (lokál) o: hruboštruktúrnom   7. (inštrumentál) s/so: hruboštruktúrnym  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: hruboštruktúrne   2. (genitív) bez: hruboštruktúrnych   3. (datív) k/ku: hruboštruktúrnym   4. (akuzatív) vidím: hruboštruktúrne   5. (vokatív) hejže ktože/čože: hruboštruktúrne   6. (lokál) o: hruboštruktúrnych   7. (inštrumentál) s/so: hruboštruktúrnymi   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: hruboštruktúrny   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: hruboštruktúrnejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najhruboštruktúrnejší, najsamhruboštruktúrny, najsamhruboštruktúrnejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: hruboštruktúrni / hruboštruktúrne   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: hruboštruktúrnejší/ hruboštruktúrnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najhruboštruktúrnejší, najsamhruboštruktúrni, najsamhruboštruktúrnejší / najhruboštruktúrnejšie, najsamhruboštruktúrne, najsamhruboštruktúrnejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: hruboštruktúrna   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: hruboštruktúrnejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najhruboštruktúrnejšia, najsamhruboštruktúrna, najsamhruboštruktúrnejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: hruboštruktúrne   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: hruboštruktúrnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najhruboštruktúrnejšie, najsamhruboštruktúrne, najsamhruboštruktúrnejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: hruboštruktúrne   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: hruboštruktúrnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najhruboštruktúrnejšie, najsamhruboštruktúrne, najsamhruboštruktúrnejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: hruboštruktúrne   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: hruboštruktúrnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najhruboštruktúrnejšie, najsamhruboštruktúrne, najsamhruboštruktúrnejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málohruboštruktúrny, slabohruboštruktúrny

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   vysokohruboštruktúrny, superhruboštruktúrny, megahruboštruktúrny

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celohruboštruktúrny, polohruboštruktúrny, pravohruboštruktúrny, nepravohruboštruktúrny, starohruboštruktúrny, novohruboštruktúrny, pseudohruboštruktúrny

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nehruboštruktúrny, niehruboštruktúrny, mimohruboštruktúrny

Zvrátenie (reverzia):   ?

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   ?

Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ):   hrubostrukturní

Angličtina / English (EN; translation):   coarse-textured


 A   B   C   D   DZ   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.