Slová začínajúce na:
  N, Ň  

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

N

  

nedostrúhaný

prídavné meno  (adjektívum)  ●  trpné príčastie dokonavého slovesa nedostrúhať    

Neúplne postrúhaný / ostrúhaný / vystrúhaný;  taký, u ktorého nebolo dokončené strúhanie.

Ukážky: 

Možné je i kombinovať rôzne hrúbky strúhania, poprípade nechávať v ceste nedostrúhané zemiakové hrudy.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: nedostrúhaný   2. (genitív) bez: nedostrúhaného   3. (datív) k/ku: nedostrúhanému      4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: nedostrúhaného / nedostrúhaný   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nedostrúhaný   6. (lokál) o: nedostrúhanom   7. (inštrumentál) s/so: nedostrúhaným  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: nedostrúhaní / nedostrúhané   2. (genitív) bez: nedostrúhaných   3. (datív) k/ku: nedostrúhaným   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: nedostrúhaných / nedostrúhané   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: nedostrúhaní / nedostrúhané   6. (lokál) o: nedostrúhaných   7. (inštrumentál) s/so: nedostrúhanými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: nedostrúhaná   2. (genitív) bez: nedostrúhanej   3. (datív) k/ku: nedostrúhanej   4. (akuzatív) vidím: nedostrúhanú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nedostrúhaná   6. (lokál) o: nedostrúhanej   7. (inštrumentál) s/so: nedostrúhanou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: nedostrúhané   2. (genitív) bez: nedostrúhaných   3. (datív) k/ku: nedostrúhaným   4. (akuzatív) vidím: nedostrúhané   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nedostrúhané   6. (lokál) o: nedostrúhaných   7. (inštrumentál) s/so: nedostrúhanými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: nedostrúhané   2. (genitív) bez: nedostrúhaného   3. (datív) k/ku: nedostrúhanému      4. (akuzatív) vidím: nedostrúhané   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nedostrúhané   6. (lokál) o: nedostrúhanom   7. (inštrumentál) s/so: nedostrúhaným  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: nedostrúhané   2. (genitív) bez: nedostrúhaných   3. (datív) k/ku: nedostrúhaným   4. (akuzatív) vidím: nedostrúhané   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nedostrúhané   6. (lokál) o: nedostrúhaných   7. (inštrumentál) s/so: nedostrúhanými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: nedostrúhaný   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: nedostrúhanejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najnedostrúhanejší, najsamnedostrúhaný, najsamnedostrúhanejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: nelepiví / nelepivé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: nedostrúhanejší / nedostrúhanejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najnedostrúhanejší, najsamnedostrúhaný, najsamnedostrúhanejší / najnedostrúhanejšie, najsamnedostrúhané, najsamnedostrúhanejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: nedostrúhaná   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: nedostrúhanejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najnedostrúhanejšia, najsamnedostrúhaná, najsamnedostrúhanejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: nedostrúhané   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: nedostrúhanejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najnedostrúhanejšie, najsamnedostrúhané, najsamnedostrúhanejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: nedostrúhané   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: nedostrúhanejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najnedostrúhanejšie, najsamnedostrúhané, najsamnedostrúhanejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: nedostrúhané   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: nedostrúhanejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najnedostrúhanejšie, najsamnedostrúhané, najsamnedostrúhanejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málonedostrúhaný, slabonedostrúhaný   

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   supernedostrúhaný, meganedostrúhaný   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celonedostrúhaný, polonedostrúhaný  

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nenedostrúhaný, nienedostrúhaný   

Zvrátenie (reverzia):   odnedostrúhaný

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   znovunedostrúhaný


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):   incompletely grated;  half-grated

Čeština / Czech (CZ):   nedostrouhaný


nelepivý

prídavné meno  (adjektívum)

Taký, ktorý sa nelepí;  taký, na ktorý sa nič nelepí;  taký, ktorým sa nedá lepiť;  majúci nelepivé vlastnosti;  nepriľnavý;  protilepivý;  antiadhézny;  nelepkavý.

Ukážky: 

Po 15 - 30 minútach má byť placka nelepivá.  Obrátime.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: nelepivý   2. (genitív) bez: nelepivého   3. (datív) k/ku: nelepivému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: nelepivého / nelepivý   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nelepivý   6. (lokál) o: nelepivom   7. (inštrumentál) s/so: nelepivým
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: nelepiví / nelepivé   2. (genitív) bez: nelepivých   3. (datív) k/ku: nelepivým   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: nelepivých / nelepivé   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: nelepiví / nelepivé   6. (lokál) o: nelepivých   7. (inštrumentál) s/so: nelepivými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: nelepivá   2. (genitív) bez: nelepivej   3. (datív) k/ku: nelepivej   4. (akuzatív) vidím: nelepivú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nelepivá   6. (lokál) o: nelepivej   7. (inštrumentál) s/so: nelepivou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: nelepivé   2. (genitív) bez: nelepivých   3. (datív) k/ku: nelepivým   4. (akuzatív) vidím: nelepivé   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nelepivé   6. (lokál) o: nelepivých   7. (inštrumentál) s/so: nelepivými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: nelepivé   2. (genitív) bez: nelepivého   3. (datív) k/ku: nelepivému   4. (akuzatív) vidím: nelepivé   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nelepivé   6. (lokál) o: nelepivom   7. (inštrumentál) s/so: nelepivým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: nelepivé   2. (genitív) bez: nelepivých   3. (datív) k/ku: nelepivým   4. (akuzatív) vidím: nelepivé   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nelepivé   6. (lokál) o: nelepivých   7. (inštrumentál) s/so: nelepivými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: nelepivý   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: nelepivejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najnelepivejší, najsamnelepivý, najsamnelepivejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: nelepiví / nelepivé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: nelepivejší / nelepivejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najnelepivejší, najsamnelepivý, najsamnelepivejší / najnelepivejšie, najsamnelepivé, najsamnelepivejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: nelepivá   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: nelepivejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najnelepivejšia, najsamnelepivá, najsamnelepivejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: nelepivé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: nelepivejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najnelepivejšie, najsamnelepivé, najsamnelepivejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: nelepivé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: nelepivejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najnelepivejšie, najsamnelepivé, najsamnelepivejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: nelepivé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: nelepivejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najnelepivejšie, najsamnelepivé, najsamnelepivejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málonelepivý, slabonelepivý   

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   supernelepivý, meganelepivý   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celonelepivý, polonelepivý, pravonelepivý, nepravonelepivý, staronelepivý, novonelepivý, pseudonelepivý, samonelepivý   

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nenelepivý, nienelepivý   

Zvrátenie (reverzia):   ?

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   znovunelepivý


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ):   nelepivý;  nepřilnavý;  nelepící

Angličtina / English (EN; translation):   nonstick;  non-stick;  antiadhesive;  not sticky   


nemúčnatý

prídavné meno  (adjektívum)

Nepostihnutý múčnatením (chorobou premieňajúcou najmä rastlinné tkanivá na práškovitú hmotu);  nemajúci múke podobnú štruktúru;  bez známok múčnatosti / zrnitosti / prachovitosti;  nemúkovitý.

Ukážky:

Označovanie varných typov v obchodoch má nesporný praktický význam aj pre tento náš recept:  Potrebujeme zemiaky pevnodužinové, nemúčnaté, jemnoštruktúrne, nerozváravé, nepraskavé - takéto nesú označenie "A" (tzv∙ šalátové).  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: nemúčnatý   2. (genitív) bez: nemúčnatého   3. (datív) k/ku: nemúčnatému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: nemúčnatého / nemúčnatý   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nemúčnatý   6. (lokál) o: nemúčnatom   7. (inštrumentál) s/so: nemúčnatým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: nemúčnatí / nemúčnaté   2. (genitív) bez: nemúčnatých   3. (datív) k/ku: nemúčnatým   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: nemúčnatých / nemúčnaté   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: nemúčnatí / nemúčnaté   6. (lokál) o: nemúčnatých   7. (inštrumentál) s/so: nemúčnatými    

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: nemúčnatá   2. (genitív) bez: nemúčnatej   3. (datív) k/ku: nemúčnatej  4. (akuzatív) vidím: nemúčnatú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nemúčnatá   6. (lokál) o: nemúčnatej   7. (inštrumentál) s/so: nemúčnatou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: nemúčnaté   2. (genitív) bez: nemúčnatých   3. (datív) k/ku: nemúčnatým   4. (akuzatív) vidím: nemúčnaté   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nemúčnaté   6. (lokál) o: nemúčnatých   7. (inštrumentál) s/so: nemúčnatými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: nemúčnaté   2. (genitív) bez: nemúčnatého   3. (datív) k/ku: nemúčnatému   4. (akuzatív) vidím: nemúčnaté   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nemúčnaté, nemúčnatô   6. (lokál) o: nemúčnatom   7. (inštrumentál) s/so: nemúčnatým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: nemúčnaté   2. (genitív) bez: nemúčnatých   3. (datív) k/ku: nemúčnatým   4. (akuzatív) vidím: nemúčnaté   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nemúčnaté   6. (lokál) o: nemúčnatých   7. (inštrumentál) s/so: nemúčnatými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: nemúčnatý   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: nemúčnatejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najnemúčnatejší, najsamnemúčnatý, najsamnemúčnatejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: nemúčnatí / nemúčnaté   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: nemúčnatejší / nemúčnatejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najnemúčnatejší, najsamnemúčnatí, najsamnemúčnatejší / najnemúčnatejšie, najsamnemúčnaté, najsamnemúčnatejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: nemúčnatá   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: nemúčnatejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najnemúčnatejšia, najsamnemúčnatá, najsamnemúčnatejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: nemúčnaté   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: nemúčnatejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najnemúčnatejšie, najsamnemúčnaté, najsamnemúčnatejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: nemúčnaté   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: nemúčnatejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najnemúčnatejšie, najsamnemúčnaté, najsamnemúčnatejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: nemúčnaté   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: nemúčnatejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najnemúčnatejšie, najsamnemúčnaté, najsamnemúčnatejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málonemúčnatý, slabonemúčnatý   

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   vysokonemúčnatý, supernemúčnatý   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celonemúčnatý, polonemúčnatý, plnonemúčnatý, pravonemúčnatý, nepravonemúčnatý, novonemúčnatý, staronemúčnatý 

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nenemúčnatý, nienemúčnatý, múčnatý   

Zvrátenie, odčinenie (reverzia):   ?   

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   znovumúčnatý


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ; překlad):   nemoučnatý;  nemoukovitý

Angličtina / English (EN; translation):   non-floury;  not floury   


nepraskavý

prídavné meno  (adjektívum)

Bez sklonu k prasknutiu alebo praskaniu;  nepukavý;  nelámavý

Ukážky:

Označovanie varných typov v obchodoch má nesporný praktický význam aj pre tento náš recept:  Potrebujeme zemiaky pevnodužinové, nemúčnaté, jemnoštruktúrne, nerozváravé, nepraskavé - takéto nesú označenie "A" (tzv∙ šalátové).  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: nepraskavý   2. (genitív) bez: nepraskavého   3. (datív) k/ku: nepraskavému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: nepraskavého / nepraskavý   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nepraskavý   6. (lokál) o: nepraskavom   7. (inštrumentál) s/so: nepraskavým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: nepraskaví / nepraskavé   2. (genitív) bez: nepraskavých   3. (datív) k/ku: nepraskavým   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: nepraskavých / nepraskavé   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: nepraskaví / nepraskavé   6. (lokál) o: nepraskavých   7. (inštrumentál) s/so: nepraskavými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: nepraskavá   2. (genitív) bez: nepraskavej   3. (datív) k/ku: nepraskavej   4. (akuzatív) vidím: nepraskavú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nepraskavá   6. (lokál) o: nepraskavej   7. (inštrumentál) s/so: nepraskavou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: nepraskavé   2. (genitív) bez: nepraskavých   3. (datív) k/ku: nepraskavým   4. (akuzatív) vidím: nepraskavé   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nepraskavé   6. (lokál) o: nepraskavých   7. (inštrumentál) s/so: nepraskavými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: nepraskavé   2. (genitív) bez: nepraskavého   3. (datív) k/ku: nepraskavým   4. (akuzatív) vidím: nepraskavé   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nepraskavé, nepraskavô   6. (lokál) o: nepraskavom   7. (inštrumentál) s/so: nepraskavým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: nepraskavé   2. (genitív) bez: nepraskavých   3. (datív) k/ku: nepraskavým   4. (akuzatív) vidím: nepraskavé   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nepraskavé   6. (lokál) o: nepraskavých   7. (inštrumentál) s/so: nepraskavými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: nepraskavý   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: nepraskavejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najnepraskavejší, najsamnepraskavý, najsamnepraskavejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: nepraskaví / nepraskavé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: nepraskavejší / nepraskavejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najnepraskavejší, najsamnepraskaví, najsamnepraskavejší / najnepraskavejšie, najsamnepraskavé, najsamnepraskavejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: nepraskavá   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: nepraskavejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najnepraskavejšia, najsamnepraskavá, najsamnepraskavejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: nepraskavé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: nepraskavejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najnepraskavejšie, najsamnepraskavé, najsamnepraskavejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: nepraskavé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: nepraskavejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najnepraskavejšie, najsamnepraskavé, najsamnepraskavejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: nepraskavé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: nepraskavejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najnepraskavejšie, najsamnepraskavé, najsamnepraskavejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málonepraskavý, slabonepraskavý   

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   vysokonepraskavý, supernepraskavý   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celonepraskavý, polonepraskavý, plnonepraskavý, samonepraskavý   

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   praskavý   

Zvrátenie, odčinenie (reverzia):   ?   

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   znovunepraskavý   


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ; překlad):   nepraskavý

Angličtina / English (EN; translation):   non-cracking;  not cracking;  crackless   


nerozváravý

prídavné meno  (adjektívum)

Vyznačujúci sa odolnosťou voči rozvareniu, čiže nulovou alebo nízkou pravdepodobnosťou narušenia či rozpadu pri varení, parení, ponorení do horúcej vody a pod·;  varuvzdorný;  nerozpadavý.

Ukážky:

TAJOMSTVÁ ÚSPECHU  ●  T-1.   Nerozváravé zemiaky.  Nie je zemiak ako zemiak.  Pri daktorých jedlách (napr. kuľaša, pyré) sú rozdiely medzi sortami menej badateľné.  Pri bartonských plackách sa však odlišné spracovacie vlastnosti prejavia naplno.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: nerozváravý   2. (genitív) bez: nerozváravého   3. (datív) k/ku: nerozváravému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: nerozváravého / nerozváravý   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nerozváravý   6. (lokál) o: nerozváravom   7. (inštrumentál) s/so: nerozváravým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: nerozváraví / nerozváravé   2. (genitív) bez: nerozváravých   3. (datív) k/ku: nerozváravým   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: nerozváravých / nerozváravé   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: nerozváraví / nerozváravé   6. (lokál) o: nerozváravých   7. (inštrumentál) s/so: nerozváravými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: nerozváravá   2. (genitív) bez: nerozváravej   3. (datív) k/ku: nerozváravej   4. (akuzatív) vidím: nerozváravú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nerozváravá   6. (lokál) o: nerozváravej   7. (inštrumentál) s/so: nerozváravou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: nerozváravé   2. (genitív) bez: nerozváravých   3. (datív) k/ku: nerozváravým   4. (akuzatív) vidím: nerozváravé   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nerozváravé, narozváravô   6. (lokál) o: nerozváravých   7. (inštrumentál) s/so: nerozváravými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: nerozváravé   2. (genitív) bez: nerozváravého   3. (datív) k/ku: nerozváravému   4. (akuzatív) vidím: nerozváravé   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nerozváravé, nerozváravô   6. (lokál) o: nerozváravom   7. (inštrumentál) s/so: nerozváravým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: nerozváravé   2. (genitív) bez: nerozváravých   3. (datív) k/ku: nerozváravým   4. (akuzatív) vidím: nerozváravé   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nerozváravé   6. (lokál) o: nerozváravých   7. (inštrumentál) s/so: nerozváravými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: nerozváravý   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: nerozváravejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najnerozváravejší, najsamnerozváravý, najsamnerozváravejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: nerozváraví / nerozváravé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: nerozváravejší / nerozváravejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najnerozváravejší, najsamnerozváraví, najsamnerozváravejší / najnerozváravejšie, najsamnerozváravé, najsamnerozváravejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: nerozváravá   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: nerozváravejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najnerozváravejšia, najsamnerozváravá, najsamnerozváravejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: nerozváravé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: nerozváravejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najnerozváravejšie, najsamnerozváravé, najsamnerozváravejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: nerozváravé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: nerozváravejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najnerozváravejšie, najsamnerozváravé, najsamnerozváravejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: nerozváravé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: nerozváravejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najnerozváravejšie, najsamnerozváravé, najsamnerozváravejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málonerozváravý, slabonerozváravý   

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   vysokonerozváravý, supernerozváravý, meganerozváravý   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celonerozváravý, polonerozváravý, plnonerozváravý   

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   rozváravý   

Zvrátenie (reverzia):   ?

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   ?


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ; překlad):   nerozpadavý;  nepraskavý

Angličtina / English (EN; translation):   boil-proof;  boiling-resistant;  mushing-resistant;  non-cracking   


nestohovať

sloveso  (verbum)  ●  nedokonavý vid  (imperfektívum)

Nevytvárať stohy;  neklásť na kopu;  neskladovať vo viacerých vrstvách;  nekopiť;  nehŕbiť;  nevrstviť.

Ukážky: 

Nestohujeme ich na seba ako tovar v palacinkárni na korze:  V štôsoch sa nám zaparia a chrumkavosť sa za krátky čas zničí.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Oznamovací spôsob (indikatív)

Časovanie (konjugácie) - prítomný čas  (prézens):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: nestohujem   2. ty: nestohuješ   3. on/ona/ono: nestohuje  
      množné číslo (plurál):   1. my: nestohujeme   2. vy: nestohujete   3. oni: nestohujú   

Časovanie (konjugácie) - minulý čas  (préteritum / perfektum):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: som nestohoval   2m. ty chlap: si nestohoval   2f. ty žena: si nestohovala   2n. ty niečo: si nestohovalo   3m. on: nestohoval   3f. ona: nestohovala   3n. ono: nestohovalo  
      množné číslo (plurál):   1. my: sme nestohovali   2. vy: ste nestohovali   3. oni: nestohovali   

Časovanie (konjugácie) - budúci čas  (futúrum):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: nebudem stohovať   2. ty: nebudeš stohovať   3. on/ona/ono: nebude stohovať  
      množné číslo (plurál):   1. my: nebudeme stohovať   2. vy: nebudete stohovať   3. oni: nebudú stohovať   

Rozkazovací spôsob

Časovanie (konjugácie) - rozkaz  (imperatív):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: nech / nechže nestohujem   2. ty: nech / nechže nestohuješ, nestohuj, nestohujže   3. on/ona/ono: nech / nechže nestohuje
      množné číslo (plurál):   1. my: nech / nechže nestohujeme, nestohujme, nestohujmeže   2. vy: nech / nechže nestohujete, nestohujte, nestohujteže   3. oni: nech / nechže nestohujú

Neurčité slovesné tvary

Neurčitok (infinitív):   nestohovať   

Prechodník (transgresív):   nestohujúc   

Príčastie činné prítomné (aktívne particípium prézensu; participium praesens activum):   nestohujúci   

Príčastie činné minulé (aktívne particípium préterita; participium praeteritum activum):   nestohovavší, nestohujuvší   

Príčastie trpné (participium pasivum):   nestohovaný   

Súvisiace slová

Dokonavý vid  (perfektívum):   nenastohovať (sa, si), nepristohovať (sa, si), nepostohovať (si), neprestohovať (sa, si), nedostohovať (sa, si)

Opak / zápor / negácia / výluka   (opozitum / antonymum / negatívum / exkluzívum):   stohovať

Zvrátenie / odčinenie  (reverzia / retrakcia):   ?

Opakovanie / obnova / oprava  (repetícia / reštitúcia / reparácia):   nestohovávať, nestohúvať, neprestohovať

Slovesne derivované slovné druhy:

činnosť / akcia:   nestohovanie, nestohovačka, nestohovanka   (slovesné podstatné meno)   

činiteľ / aktér:   nestohovateľ, nestohovateľka, nestohovač, nestohovačka, nestohovadlo   (podstatné meno)   

činiteľstvo / aktérstvo:   nestohovateľstvo, nestohovateľkovstvo, nestohovačstvo, nestohovačkovstvo, nestohovadlovstvo   (podstatné meno)   

činnostný / akčný prívlastok:   nestohovací, nestohovačkový, nestohovankový   (prídavné meno)   

činiteľský / aktérsky prívlastok:   nestohovateľský, nestohovateľkovský, nestohovačský, nestohovačkovský, nestohovadlový, nestohovadlovský   (prídavné meno)   

majster / predák / poskytovateľ:   ?   (podstatné meno)

majstrovstvo / predáctvo / poskytovateľstvo:   ?   (podstatné meno)

majstrovský / predácky / poskytovateľský prívlastok:   ?   (podstatné meno)

trpiteľ činnosti / subjekt:   nestohovanec, nestohovančík, nestohovanka, nestohovankyňa   (podstatné meno)   

trpiteľstvo / subjektáž:   nestohovanectvo, nestohovančíctvo, nestohovankovstvo, nestohovankyňovstvo   (podstatné meno)   

trpiteľský / subjektážny prívlastok:   nestohovanecký, nestohovančícky, nestohovankový, nestohovankovský, nestohovankyňovský   (prídavné meno)   

predmet či nástroj činnosti / objekt:   nestohovadlo   (podstatné meno)   

predmetníctvo / objektáž:   nestohovadlovstvo   (podstatné meno)   

predmetový / objektový prívlastok:   nestohovadlový, nestohovadlovský   (prídavné meno)   

dejisko / lokalita:   nestohovanisko, nestohovanište, nestohovisko, nestohovište, nestohovateľňa, nestohovňa, nestohoveň, nestohovadlo   (podstatné meno)   

dejiskový / lokalitný prívlastok:   nestohovaniskový, nestohovaništný, nestohoviskový, nestohovištný, nestohovištenský, nestohovateľňový, nestohovňový, nestohovenský, nestohovárenský   (prídavné meno)   


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ; překlad):   neštosovat;  nestohovat;  nekopit;  nevrstvit

Angličtina / English (EN; translation):   to not stack;  not store in layers


nulťácky

prídavné meno  (adjektívum)

Týkajúci sa alebo určený pre nulťákov, čiže žiakov či študentov nultého (predprípravného) ročníka alebo študentov prijatých na školu ale zatiaľ nezapísaných do prvého ročníka.

Ukážky: 

"Chlapés" zožal hlavný búrlivý hold natešeného Afričana, po ktorom nasledovali tri kolá podávania rúk so všetkými prítomnými (sudružský, spoluprasá, komsomoléc, a tak ďalej, nešetril Buba vštepenými frázami zo zhusteného kurzu nulťáckej jazykovej prípravy; Ehem, mhu-mhu, mhhhh..., povznášal sa logopéd ponad superlatívne a dobre mienené prívlastky, z ktorých však poväčšine nevyzeral dvakrát nadšený)(Kontext:  Doktor Barton ponúkol zahraničnému študentovi ubytovanie a teda únik zo šikany na vysokoškolskom internáte.  Afričan Buba ďakuje skomoleným jazykom a zahŕňa liberálne zmýšľajúceho doktora natrénovanými komunistickými komplimentmi.  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: nulťácky   2. (genitív) bez: nulťáckeho   3. (datív) k/ku: nulťáckemu   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: nulťáckeho / nulťácky   5. (vokatív) ktože/čože: nulťácky   6. (lokál) o: nulťáckom   7. (inštrumentál) s/so: nulťáckym
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: nulťácki / nulťácke   2. (genitív) bez: nulťáckych   3. (datív) k/ku: nulťáckym  4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: nulťáckych / nulťácke   5. (vokatív) ktože/čože životné / neživ∙: nulťácki / nulťácke   6. (lokál) o: nulťáckych   7. (inštrumentál) s/so: nulťáckymi 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: nulťácka   2. (genitív) bez: nulťáckej   3. (datív) k/ku: nulťáckej   4. (akuzatív) vidím: nulťácku   5. (vokatív) ktože/čože: nulťácka   6. (lokál) o: nulťáckej   7. (inštrumentál) s/so: nulťáckou
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: nulťácke   2. (genitív) bez: nulťáckych   3. (datív) k/ku: nulťáckym  4. (akuzatív) vidím: nulťácke   5. (vokatív) ktože/čože: nulťácke   6. (lokál) o: nulťáckych   7. (inštrumentál) s/so: nulťáckymi 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: nulťácke   2. (genitív) bez: nulťáckeho   3. (datív) k/ku: nulťáckemu   4. (akuzatív) vidím: nulťácke   5. (vokatív) ktože/čože: nulťácke   6. (lokál) o: nulťáckom   7. (inštrumentál) s/so: nulťáckym
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: nulťácke   2. (genitív) bez: nulťáckych   3. (datív) k/ku: nulťáckym  4. (akuzatív) vidím: nulťácke   5. (vokatív) ktože/čože: nulťácke   6. (lokál) o: nulťáckych   7. (inštrumentál) s/so: nulťáckymi 

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: nulťácky   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: nulťáckejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najnulťáckejší, najsamnulťácky, najsamnulťáckejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: nulťácki / nulťácke   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: nulťáckejší / nulťáckejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najnulťáckejší, najsamnulťácki, najsamnulťáckejší / najnulťáckejšie, najsamnulťácke, najsamnulťáckejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: nulťácka   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: nulťáckejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najnulťáckejšia, najsamnulťácka, najsamnulťáckejšia    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: nulťácke   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: nulťáckejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najnulťáckejšie, najsamnulťácke, najsamnulťáckejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: nulťácke   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: nulťáckejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najnulťáckejšie, najsamnulťácke, najsamnulťáckejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: nulťácke   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: nulťáckejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najnulťáckejšie, najsamnulťácke, najsamnulťáckejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   ??

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   všenulťácky

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   antinulťácky, protinulťácky, novonulťácky, staronulťácky, prednulťácky, ponulťácky, medzinulťácky

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nenulťácky, nienulťácky, mimonulťácky

Zvrátenie (reverzia):   ??

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   ??


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  nullterzero-grader 


   

Ň

  

ňušec

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

(archaizmus)   Zviera alebo človek s dobrým čuchom alebo so záľubou v ovoniavaní;  profesionálny ovoniavač;  vyňuchávač.  Špeciálne:  stopársky pes.  Prenesene:  detektív.

Ukážky: 

V príprave.  (Zdroj:  J∙ Okram - mysteriózne trilery, www.okram.fr.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: ňušec   2. (genitív) bez: ňušca   3. (datív) k/ku: ňušcovi   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: ňušca / ňušec   5. (vokatív) hejže ktože/čože: ňušče, ňušcu   6. (lokál) o: ňušcovi   7. (inštrumentál) s/so: ňušcom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: ňušci, ňušcovia / ňušce   2. (genitív) bez: ňušcov   3. (datív) k/ku: ňušcom   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: ňušcov / ňušce   5. (vokatív) ktože/čože: ňušsci, ňušce   6. (lokál) o: ňušcoch   7. (inštrumentál) s/so: ňušcami 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  sniffer;  snuffer

Čeština / Czech (CZ):  čichač;  čmuchal


 A   B   C   D   DZ   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.