Slová začínajúce na:
  DZ, DŽ  

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Slová na "D" a "Ď" sú radené tu:    D  


DZ

  

dze

zámeno opytovacie príslovkové  (pronomen)

(nárečové)   Kde;  otázka o mieste alebo uvedenie miesta.

Ukážky: 

Fuňo s Duňom sa zatiaľ vysmievali Brunovi za jeho nedávnu bezmocnosť pred riaditeľom školy.  Aj s kamarátmi im vtedy musel podať ruku, a gauneri vyviazli bez najmenšieho napomenutia za svoje násilie na menších chlapcoch a Eve.  Teraz nechcel veriť vlastným ušiam, keď sa tí dvaja chvastali, že od Dreksnériovej dostali ešte aj čokoládu.  Zrejme až potom, keď Bruna a jeho zbitých kamarátov poslala Dreksnerka preč, uvažoval Bruno. 
—Šicko sme povedzeľi.  Dze zakopavaš veci za totu sochu a šicko co tam skryvace a robice.  Znaš jake sme teraz pred ňu veľke džefove?  Pochvaľene sme buľi, a ty ši somar!  (Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  where;  whereto

Čeština / Czech (CZ):  kde


   

  

džefo

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

(náročové alebo hovorové)   Vystatovačné alebo uznanlivé označenie chlapca alebo muža;  šéf;  frajer.

Ukážky: 

Fuňo s Duňom sa zatiaľ vysmievali Brunovi za jeho nedávnu bezmocnosť pred riaditeľom školy.  Aj s kamarátmi im vtedy musel podať ruku, a gauneri vyviazli bez najmenšieho napomenutia za svoje násilie na menších chlapcoch a Eve.  Teraz nechcel veriť vlastným ušiam, keď sa tí dvaja chvastali, že od Dreksnériovej dostali ešte aj čokoládu.  Zrejme až potom, keď Bruna a jeho zbitých kamarátov poslala Dreksnerka preč, uvažoval Bruno. 
—Šicko sme povedzeľi..  Dze zakopavaš veci za totu sochu a šicko co tam skryvace a robice.  Znaš jake sme teraz pred ňu veľke džefove?  Pochvaľene sme buľi, a ty ši somar!  (Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: džefo   2. (genitív) bez: džefa   3. (datív) k/ku: džefovi   4. (akuzatív) vidím: džefa   5. (vokatív) hejže ktože/čože: džefe   6. (lokál) o: džefovi, džefu   7. (inštrumentál) s/so: džefom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí: džefovia, džefove   2. (genitív) bez: džefov   3. (datív) k/ku: džefom   4. (akuzatív) vidím: džefov   5. (vokatív) hejže ktože/čože: džefovia / džefove   6. (lokál) o: džefoch   7. (inštrumentál) s/so: džefmi / džefami 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  boss;  macho

Čeština / Czech (CZ):  šéf


 A   B   C   D   DZ   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.