Slová začínajúce na:
M

Ozrejmovač slov

www.okram.fr


miestopisčík

podstatné meno (substantívum) ● mužský rod (maskulínum)

(archaizmus) Staršia obdoba slova miestopisec. Človek venujúci sa písaniu miestnej kroniky alebo iného miestopisu či viacerých miestopisov; tvorca zemepisného opisu územia; kartograf; kronikár.

Ukážky:

V príprave. (Zdroj: J∙ Okram - mysteriózne trilery, www.okram.fr.)

Ohýbanie:

Skloňovanie (deklinácie, pády):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jeden: miestopisčík 2. (genitív) bez: živočíchopisca 3. (datív) k/ku: miestopisčíkovi 4. (akuzatív) vidím: miestopisčíka 5. (vokatív) hejže ktože/čože: miestopisčíku 6. (lokál) o: miestopisčíkovi 7. (inštrumentál) s/so: miestopisčíkom
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viaceré: miestopisčíci, miestopisčíkovia 2. (genitív) bez: miestopisčíkov 3. (datív) k/ku: miestopisčíkom 4. (akuzatív) vidím: miestopisčíkov 5. (vokatív) hejže ktože/čože: miestopisčíci, miestopisčíkovia 6. (lokál) o: miestopisčíkoch 7. (inštrumentál) s/so: miestopisčíkmi

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN): topographer; chronicler

Čeština / Czech (CZ): místopisec; kronikář


miestopisec

podstatné meno (substantívum) ● mužský rod (maskulínum)

Človek venujúci sa písaniu miestnej kroniky alebo iného miestopisu či viacerých miestopisov; tvorca zemepisného opisu územia; kartograf; kronikár.

Ukážky:

V príprave. (Zdroj: J∙ Okram - mysteriózne trilery, www.okram.fr.)

Ohýbanie:

Skloňovanie (deklinácie, pády):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jeden: miestopisec 2. (genitív) bez: živočíchopisca 3. (datív) k/ku: miestopiscovi 4. (akuzatív) vidím: miestopisca 5. (vokatív) hejže ktože/čože: miestopiscu, miestopisče 6. (lokál) o: miestopiscovi 7. (inštrumentál) s/so: miestopiscom
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viaceré: miestopisci, miestopiscovia 2. (genitív) bez: miestopiscov 3. (datív) k/ku: miestopiscom 4. (akuzatív) vidím: miestopiscov 5. (vokatív) hejže ktože/čože: miestopisci 6. (lokál) o: miestopiscoch 7. (inštrumentál) s/so: miestopiscami

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN): topographer; chronicler

Čeština / Czech (CZ): místopisec; kronikář


mysteriológ

podstatné meno (substantívum) ● mužský rod (maskulínum)

Skúmateľ záhad; záhadológ; enigmatológ.

Ukážky:

Prečo logopéd vyvíjal toľké úsilie ostať v nedoskúmanej izbe sám? Mal snáď mysteriológ ešte nejakú domnienku, ktorú by si chcel bez svedkov overiť? (Zdroj: J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.)

Ohýbanie:

Skloňovanie (deklinácie, pády):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jeden: mysteriológ 2. (genitív) bez: mysteriológa 3. (datív) k/ku: mysteriológovi 4. (akuzatív) vidím: mysteriológa 5. (vokatív) hejže ktože/čože: mysteriológu 6. (lokál) o: mysteriológovi 7. (inštrumentál) s/so: mysteriológom
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viacerí: mysteriológovia 2. (genitív) bez: mysteriológov 3. (datív) k/ku: mysteriológom 4. (akuzatív) vidím: mysteriológov 5. (vokatív) hejže ktože/čože: mysteriológovia 6. (lokál) o: mysteriológoch 7. (inštrumentál) s/so: mysteriológmi

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN): mysteriologist; enigmatologist


A B C D DZ E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Navrhnite doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách. Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅. Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom. Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online. Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.