Slová začínajúce na:
  M  

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

miestopisčík

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

(archaizmus)   Staršia obdoba slova miestopisecČlovek venujúci sa písaniu miestnej kroniky alebo iného miestopisu či viacerých miestopisov;  tvorca zemepisného opisu územia;  kartograf;  kronikár;  lokuskriptor.

Ukážky: 

V príprave.  (Zdroj:  J∙ Okram - mysteriózne trilery, www.okram.fr.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: miestopisčík   2. (genitív) bez: živočíchopisca   3. (datív) k/ku: miestopisčíkovi   4. (akuzatív) vidím: miestopisčíka   5. (vokatív) hejže ktože/čože: miestopisčíku   6. (lokál) o: miestopisčíkovi   7. (inštrumentál) s/so: miestopisčíkom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: miestopisčíci, miestopisčíkovia   2. (genitív) bez: miestopisčíkov   3. (datív) k/ku: miestopisčíkom   4. (akuzatív) vidím: miestopisčíkov   5. (vokatív) hejže ktože/čože: miestopisčíci, miestopisčíkovia   6. (lokál) o: miestopisčíkoch   7. (inštrumentál) s/so: miestopisčíkmi 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  topographer;  chronicler

Čeština / Czech (CZ):  místopisec;  kronikář


miestopisec

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

Človek venujúci sa písaniu miestnej kroniky alebo iného miestopisu či viacerých miestopisov;  tvorca zemepisného opisu územia;  kartograf;  kronikár.

Ukážky: 

V príprave.  (Zdroj:  J∙ Okram - mysteriózne trilery, www.okram.fr.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: miestopisec   2. (genitív) bez: živočíchopisca   3. (datív) k/ku: miestopiscovi   4. (akuzatív) vidím: miestopisca   5. (vokatív) hejže ktože/čože: miestopiscu, miestopisče   6. (lokál) o: miestopiscovi   7. (inštrumentál) s/so: miestopiscom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: miestopisci, miestopiscovia   2. (genitív) bez: miestopiscov   3. (datív) k/ku: miestopiscom   4. (akuzatív) vidím: miestopiscov   5. (vokatív) hejže ktože/čože: miestopisci   6. (lokál) o: miestopiscoch   7. (inštrumentál) s/so: miestopiscami 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  topographer;  chronicler

Čeština / Czech (CZ):  místopisec;  kronikář   


mikrovlnkovať

sloveso  (verbum)  ●  nedokonavý vid  (imperfektívum)

1.  Tepelne upravovať v mikrovlnnej rúre / mikrovlnke.

2.  Ozdobovať alebo opatrovať mikroskopickými vlnkami;  tvarovať do miniatúrnych vlniek.

Ukážky: 

Dusíme, pečieme, al· mikrovlnkujeme 5 až 30  inút.  (Zdroj:  J∙ Okram - Majonézová duska ● KUCHÁRSKY RECEPT.)  

Ohýbanie: 

Oznamovací spôsob (indikatív)

Časovanie (konjugácie) - prítomný čas  (prézens):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: mikrovlnkujem   2. ty: mikrovlnkuješ   3. on/ona/ono: mikrovlnkuje  
      množné číslo (plurál):   1. my: mikrovlnkujeme   2. vy: mikrovlnkujete   3. oni: mikrovlnkujú   

Časovanie (konjugácie) - minulý čas  (préteritum / perfektum):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: som mikrovlnkoval   2m. ty chlap: si mikrovlnkoval   2f. ty žena: si mikrovlnkovala   2n. ty niečo: si mikrovlnkovalo   3m. on: mikrovlnkoval   3f. ona: mikrovlnkovala   3n. ono: mikrovlnkovalo  
      množné číslo (plurál):   1. my: sme mikrovlnkovali   2. vy: ste mikrovlnkovali   3. oni: mikrovlnkovali   

Časovanie (konjugácie) - budúci čas  (futúrum):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: budem mikrovlnkovať   2. ty: budeš mikrovlnkovať   3. on/ona/ono: bude mikrovlnkovať  
      množné číslo (plurál):   1. my: budeme mikrovlnkovať   2. vy: budete mikrovlnkovať   3. oni: budú mikrovlnkovať   

Rozkazovací spôsob

Časovanie (konjugácie) - rozkaz  (imperatív):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: nech / nechže mikrovlnkujem   2. ty: nech / nechže mikrovlnkuješ, mikrovlnkuj, mikrovlnkujže    3. on/ona/ono: nech / nechže mikrovlnkuje  
      množné číslo (plurál):   1. my: nech / nechže mikrovlnkujeme, mikrovlnkujme, mikrovlnkujmeže   2. vy: nech / nechže mikrovlnkujete, mikrovlnkujte, mikrovlnkujteže   3. oni: nech / nechže mikrovlnkujú   

Neurčité slovesné tvary

Neurčitok (infinitív):   mikrovlnkovať   

Prechodník (transgresív):   mikrovlnkujúc   

Príčastie činné prítomné (aktívne particípium prézensu; participium praesens activum):   mikrovlnkujúci

Príčastie činné minulé (aktívne particípium préterita; participium praeteritum activum):   mikrovlnkovavší, mikrovlnkujuvší   

Príčastie trpné (participium pasivum):   mikrovlnkovaný   

Súvisiace slová

Dokonavý vid  (perfektívum):   mikrovlnkovať (sa, si), primikrovlnkovať (sa, si), pomikrovlnkovať (sa, si), odmikrovlnkovať (sa, si), premikrovlnkovať (sa, si), domikrovlnkovať (sa, si), zmikrovlnkovať (sa, si)   

Opak / zápor / negácia / výluka   (opozitum / antonymum / negatívum / exkluzívum):   mikrovlnkovať   

Zvrátenie / odčinenie  (reverzia / retrakcia):   odmikrovlnkovať   

Opakovanie / obnova / oprava  (repetícia / reštitúcia / reparácia):   mikrovlnkovávať, premikrovlnkovať   

Slovesne derivované slovné druhy:

činnosť / akcia:   mikrovlnkovanie, mikrovlnkovačka, mikrovlnkovanka, mikrovlnkovka  (slovesné podstatné meno)   

činiteľ / aktér:   mikrovlnkovateľ, mikrovlnkovateľka, mikrovlnkovač, mikrovlnkovačka, mikrovlnkovadlo   (podstatné meno)   

činiteľstvo / aktérstvo:   mikrovlnkovateľstvo, mikrovlnkovateľkovstvo, mikrovlnkovačstvo, mikrovlnkovačkovstvo, mikrovlnkovadlovstvo   (podstatné meno)   

činnostný / akčný prívlastok:   mikrovlnkovací, mikrovlnkovačkový, mikrovlnkovankový   (prídavné meno)   

činiteľský / aktérsky prívlastok:   mikrovlnkovateľský, mikrovlnkovateľkovský, mikrovlnkovačský, mikrovlnkovačkovský, mikrovlnkovadlový, mikrovlnkovadlovský   (prídavné meno)   

majster / predák / poskytovateľ:   mikrovlnkmajster, mikrovlnkmajsterka   (podstatné meno)

majstrovstvo / predáctvo / poskytovateľstvo:   mikrovlnkmajstrovstvo   (podstatné meno)

majstrovský / predácky / poskytovateľský prívlastok:   mikrovlnkmajstrovský   (podstatné meno)

trpiteľ činnosti / subjekt:   mikrovlnkovanec, mikrovlnkovančík, mikrovlnkovanka, mikrovlnkovankyňa   (podstatné meno)   

trpiteľstvo / subjektáž:   mikrovlnkovanectvo, mikrovlnkovančíctvo, mikrovlnkovankovstvo, mikrovlnkovankyňovstvo   (podstatné meno)   

trpiteľský / subjektážny prívlastok:   mikrovlnkovanecký,mikrovlnkovančícky, mikrovlnkovankový, mikrovlnkovankovský, mikrovlnkovankyňovský   (prídavné meno)   

predmet či nástroj činnosti / objekt:   mikrovlnkovadlo   (podstatné meno)   

predmetníctvo / objektáž:   mikrovlnkovadlovstvo   (podstatné meno)   

predmetový / objektový prívlastok:   mikrovlnkovadlový, mikrovlnkovadlovský   (prídavné meno)   

dejisko / lokalita:   mikrovlnkovanisko, mikrovlnkovanište, mikrovlnkovisko, mikrovlnkovište, mikrovlnkovateľňa, lmikrovlnkovňa, mikrovlnkoveň, mikrovlnkáreň   (podstatné meno)   

dejiskový / lokalitný prívlastok:   mikrovlnkovaniskový, mikrovlnkovaništný, mikrovlnkoviskový, mikrovlnkovištný, mikrovlnkovištenský, mikrovlnkovateľňový, mikrovlnkovňový, mikrovlnkovenský, mikrovlnkárenský   (prídavné meno)   


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):   to prepare in a microwave oven;  to microwave 

Čeština / Czech (CZ; překlad):   mikrovlnkovat      


mysteriológ

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

Skúmateľ záhad;  záhadológ;  enigmatológ.

Ukážky: 

Prečo logopéd vyvíjal toľké úsilie ostať v nedoskúmanej izbe sám?  Mal snáď mysteriológ ešte nejakú domnienku, ktorú by si chcel bez svedkov overiť?  (Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: mysteriológ   2. (genitív) bez: mysteriológa   3. (datív) k/ku: mysteriológovi   4. (akuzatív) vidím: mysteriológa   5. (vokatív) hejže ktože/čože: mysteriológu   6. (lokál) o: mysteriológovi   7. (inštrumentál) s/so: mysteriológom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí: mysteriológovia   2. (genitív) bez: mysteriológov   3. (datív) k/ku: mysteriológom   4. (akuzatív) vidím: mysteriológov   5. (vokatív) hejže ktože/čože: mysteriológovia   6. (lokál) o: mysteriológoch   7. (inštrumentál) s/so: mysteriológmi 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  mysteriologistenigmatologist


 A   B   C   D   DZ   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.