Slová začínajúce na:
  A, Á, Ä  

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

A

  

almanach

podstatné meno  (substantívum)    mužský rod  (maskulínum)

Výročná zbierka textov;  zborník;  ročenka;  kompendium.  V prenesenom zmysle:  hrubá kniha.

Ukážky: 

—Estela?  Estela!—  volal doktor Barton a zároveň išiel stisnúť aj privolávacie tlačidlo na stene.  Trpezlivo vyčkával pri dverách do predizby.  —Estela, budeme mať hostí na noc.  Pripravíš prosím Bolekovcom hosťovské izby? 

—Aj pánko enginiér privolil?

—Všetci zostávajú.

—Juj, knihy odprašujem, všetko rozkrámované mám, juj, nevedela som, juj, ostuda bude...

—Aké knihy?

Almanachy predsa tvoje vedecké.  V profesorskej izbe.  Juj, celá posteľ zabordelená je, telegraf odkáblený, jujujuj...

—Manželskú izbu som mal predsa na mysli, pre dospelých, a pre chla-...

—Pre takého vzdelaného pánka?  Rúšať ho môže ženská.  Sodoma a Gomo-...

—Estela...  Pán inžinier nám tu už spí na stoličke.  Prosím...

—Juj, doraz.  Juj, doraz...—  odbehla babička Estela.  (Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 


—Plettkerove almanachy sa otvorili?—  informoval sa polosarkasticky doktor Barton.  Hostiteľ pojal podozrenie, že za jeho stolom sa chystá voľačo podľa odporúčaní zastaraných vševedných príručiek.  (Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: almanach   2. (genitív) bez: almanachu   3. (datív) k/ku: almanachu   4. (akuzatív) vidím: almanach   5. (vokatív) ktože/čože: almanachu   6. (lokál) o: almanachu   7. (inštrumentál) s/so: almanachom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: almanachy   2. (genitív) bez: almanachov   3. (datív) k/ku: almanachom   4. (akuzatív) vidím: almanachy   5. (vokatív) ktože/čože: almanachy   6. (lokál) o: almanachoch   7. (inštrumentál) s/so: almanachmi 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  almanac (almanack, almanach);  yearbook;  compendium

   


Á

  

árešt

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

Väznica;  väzenie;  žalár;  basa.

Ukážky: 

Dlho očakávaná spoločná diskusia o objavoch a udalostiach za uplynulé týždne sa nakoniec konala až v utorok večer.

—Zachránený je pán vnuk!—  vítala Bolekovcov babička Estela hneď vo dverách.  —Z áreštu vypustený!  (Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: árešt   2. (genitív) bez: áreštu   3. (datív) k/ku: áreštu   4. (akuzatív) vidím: árešt   5. (vokatív) ktože/čože: árešte, áreštu   6. (lokál) o: árešte   7. (inštrumentál) s/so: áreštom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: árešty   2. (genitív) bez: áreštov   3. (datív) k/ku: áreštom   4. (akuzatív) vidím: árešty   5. (vokatív) ktože/čože: árešty   6. (lokál) o: áreštoch   7. (inštrumentál) s/so: áreštmi 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  prison;  jail

 


Ä

  

änďël

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

(cudzojazyč∙)   Mýtický okrídlený tvor;  anjel.  Slovenské slovo vyslovené s cudzokrajným prízvukom a inojazyčne pozmeneným hláskovaním.

Ukážky: 

V príprave.  (Zdroj:  J∙ Okram - mysteriózne trilery, www.okram.fr.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: änďël   2. (genitív) bez: änďëlä   3. (datív) k/ku: änďëlovï   4. (akuzatív) vidím: änďëlä   5. (vokatív) hejže ktože/čože: änďëlë, änďëlü   6. (lokál) o: änďëlovï   7. (inštrumentál) s/so: änďëlöm
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí: änďëlï   2. (genitív) bez: änďëlöv   3. (datív) k/ku: änďëlöm   4. (akuzatív) vidím: änďëlöv   5. (vokatív) hejže ktože/čože: änďëlï   6. (lokál) o: änďëlöch   7. (inštrumentál) s/so: änďëlmï 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  angel

Čeština / Czech (CZ):  anděl


 A   B   C   D   DZ   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.