Slová začínajúce na:
  D, Ď  

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Slová na "DZ" a "DŽ" sú radené tu:    DZ  


D

  

dohorka

príslovka (adverbium)

Spôsobom zapríčiňujúcim horkú chuť;  tak dlho, kým sa nedosiahne horkosť;  do zhorknutia.

Ukážky: 

Jeden prítok bol určite na vodu, ale čo ostatné tri?  Na kakao, sirup a malinovku..., žartovne rozmýšľal Bruno.  Všimol si, že dve vodovodné rúrky niesli červený prstenec, jedna modrý, a posledná ostávala neoznačená.  Hm, dvakrát teplá voda, raz studená, ...a žeby predsa to kakao?  Má si robiť nádeje na sladkomliečnu pochúťku?  Veď v tomto kúzelnom starodome sa všetko zdalo možné.  Hoci, po poriadnejšom prehodnotení...  Veď taký obstarožný poloplešatec ako doktor Barton asi uprednostňoval poriadne dohorka pripálenú kávu..(Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  bitteringly


dopečenie

podstatné meno  (substantívum)  ●  stredný rod  (neutrum)

1.  Jednorazový úkon dokončenia tepelnej úpravy nad ohňom, v peci, alebo na rozpálenej ploche.

2.  Duševné rozpoloženie vzniknuté doberaním, škádlením, dráždením či iným protivenstvom;  nahnevanie;  napálenie;  nazlostenie.

Ukážky: 


Po dopečení druhej plochy môžme placku na 2 - 3 minúty ešte raz obrátiť, aby sa občerstvila pripečenosť prvej plochy.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: dopečenie   2. (genitív) bez: dopečenia   3. (datív) k/ku: dopečeniu   4. (akuzatív) vidím: dopečenie   5. (vokatív) hejže ktože/čože: dopečenie, dopečeniu   6. (lokál) o: dopečení   7. (inštrumentál) s/so: dopečením  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: dopečenia   2. (genitív) bez: dopečení   3. (datív) k/ku: dopečeniam   4. (akuzatív) vidím: dopečenia   5. (vokatív) hejže ktože/čože: dopečenia   6. (lokál) o: dopečeniach   7. (inštrumentál) s/so: dopečeniami   


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ; překlad):   dopečení;  dopečenost

Angličtina / English (EN; translation):   no direct translation;   close equivalents:  bakedness;  doneness;  finishing the baking;  anger   


dopečený

prídavné meno  (adjektívum)  ●  trpné príčastie dokonavého slovesa dopiecť   

1.  Taký pokrm alebo predmet, ktorého tepelná úprava pečením sa skončila;  upečený;  dosmažený;  hotový;  vypálený.

2.  Taký človek alebo zver, ktorého nahnevali, dožrali.

Ukážky: 


Hotová placka dobre chladne a chrumkavé plochy na tanieri nevädnú tak rýchlo, keď sa dopečený či dosmažený kotúč po celej ploche rozlepí na dve tenšie "polplacky".  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: dopečený   2. (genitív) bez: dopečeného   3. (datív) k/ku: dopečenému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: dopečeného / dopečený   5. (vokatív) hejže ktože/čože: dopečený   6. (lokál) o: dopečenom   7. (inštrumentál) s/so: dopečeným  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: dopečení / dopečené   2. (genitív) bez: dopečených   3. (datív) k/ku: dopečeným   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: dopečených / dopečené   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: dopečení / dopečené   6. (lokál) o: dopečených   7. (inštrumentál) s/so: dopečenými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: dopečená   2. (genitív) bez: dopečenej   3. (datív) k/ku: dopečenej   4. (akuzatív) vidím: dopečenú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: dopečená   6. (lokál) o: dopečenej   7. (inštrumentál) s/so: dopečenou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: dopečené   2. (genitív) bez: dopečených   3. (datív) k/ku: dopečeným   4. (akuzatív) vidím: dopečené   5. (vokatív) hejže ktože/čože: dopečené   6. (lokál) o: dopečených   7. (inštrumentál) s/so: dopečenými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: dopečené, dopečenô   2. (genitív) bez: dopečeného   3. (datív) k/ku: dopečenému   4. (akuzatív) vidím: dopečené   5. (vokatív) hejže ktože/čože: dopečené, dopečenô   6. (lokál) o: dopečenom   7. (inštrumentál) s/so: dopečeným  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: dopečené   2. (genitív) bez: dopečených   3. (datív) k/ku: dopečeným   4. (akuzatív) vidím: dopečené   5. (vokatív) hejže ktože/čože: dopečené   6. (lokál) o: dopečených   7. (inštrumentál) s/so: dopečenými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: dopečený   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: dopečenejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najdopečenejší, najsampdopečený, najsamdopečenejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: dopečení / dopečené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: dopečenejší / dopečenejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najdopečenejší, najsamdopečení, najsamdopečenejší / najdopečenejšie, najsamdopečené, najsamdopečenejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: dopečená   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: dopečenejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najdopečenejšia, najsamdopečená, najsamdopečenejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: dopečené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: dopečenejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najdopečenejšie, najsamdopečené, najsamdopečenejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: dopečené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: dopečenejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najdopečenejšie, najsamdopečené, najsamdopečenejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: dopečené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: dopečenejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najdopečenejšie, najsamdopečené, najsamdopečenejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málodopečený, slabodopečený      

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   superdopečený, vysokodopečený, pridopečený   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celodopečený, polodopečený   

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nedopečený, niedopečený   

Zvrátenie (reverzia):   oddopečenie

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   predopečenie, znovudopečenie

Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ):   dopečený

Angličtina / English (EN; translation):   finished baking / finished being baked;  just-baked;  angered;  annoyed   


doraz

príslovka  (adverbium)

(zastar∙ alebo hovor∙)   Ihneď;  hneď a zaraz.

Ukážky: 

—Estela?  Estela!—  volal doktor Barton a zároveň išiel stisnúť aj privolávacie tlačidlo na stene.  Trpezlivo vyčkával pri dverách do predizby.  —Estela, budeme mať hostí na noc.  Pripravíš prosím Bolekovcom hosťovské izby? 

—Aj pánko enginiér privolil?

—Všetci zostávajú.

—Juj, knihy odprašujem, všetko rozkrámované mám, juj, nevedela som, juj, ostuda bude...

—Aké knihy?

—Almanachy predsa tvoje vedecké.  V profesorskej izbe.  Juj, celá posteľ zabordelená je, telegraf odkáblený, jujujuj...

—Manželskú izbu som mal predsa na mysli, pre dospelých, a pre chla-...

—Pre takého vzdelaného pánka?  Rúšať ho môže ženská.  Sodoma a Gomo-...

—Estela...  Pán inžinier nám tu už spí na stoličke.  Prosím...

—Juj, doraz.  Juj, doraz...—  odbehla babička Estela.  (Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  forthright;  soon


dosažný

prídavné meno  (adjektívum)

Ľahko dosiahnuteľný;  na dosah ruky;  dostupný;  pohotovostný;  vhodný alebo slúžiaci na dosiahnutie či dosahovanie.

Ukážky: 

Cválajúce fotely aj s prísnym chlapom v obývačke boli z Brunovej hlavy novým objavom rýchlo vytesnené.  Babička Estela vyzerala pobavene a láskavo pozorovala Brunove rozhliadanie sa po záchodovni.  Natrčila mu kľúč: 
—Môžete sa aj prizamknúť zdnuká, keď sa ostýchate.  Alebo bojíte.  A červený gombík netlačte, lebo tým sa klosethilfung privoláva. 
Bruno nechápal. 
—To je záchrannica taká dosažná.  Pre starých ľudí zápomocenstvo.  Cengáč alarmický.  Čože je, nedobre dačo vravím?  No veď viete, keď ostarencov v krížoch sekne, šľak keď ich obchodí, také veci keď zahrozia.  Abože jak nám na výsernici zaomdlejú.—  dovysvetľovala babička Estela zoširoka, vidiac Brunove nehasnúce prekvapenie.  —Nože len choďte dnuká, mladý pánko.  A nezabudnite sa nám prinavrátiť ešte dnes.—  žmurkla naňho s úsmevom, vtlačila mu kľúč do ruky, a postrčila ho do onej miestnosti:  —Aj záporu si môžte zarígľovať.  Čo tak okáľmi gúlite?  Zátvoru vnúterennú cviknúť.  Vykvapený žeby ste celý neostali, ak vám hentam vbehlík vtrhne náhodný.  Ale hlavne nezabudnite za sebou dobre primknúť, potom myslím, keď tu úradenstva skončíte(Kontext:  Babička Estela ukazuje chlapcovi Brunovi ich staromódny záchod pri schodisku mimo bytu.  Vo svojom archaickom jazyku mu vysvetľuje aj niektoré tamojšie technické vymoženosti.  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: dosažný   2. (genitív) bez: dosažného   3. (datív) k/ku: dosažnému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: dosažného / dosažný   5. (vokatív) ktože/čože: dosažný   6. (lokál) o: dosažnom   7. (inštrumentál) s/so: dosažným  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: dosažní / dosažné   2. (genitív) bez: dosažných   3. (datív) k/ku: dosažným   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: dosažných / dosažné   5. (vokatív) ktože/čože životné / neživ∙: dosažní / dosažné   6. (lokál) o: dosažných   7. (inštrumentál) s/so: dosažnými  

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: dosažná   2. (genitív) bez: dosažnej   3. (datív) k/ku: dosažnej   4. (akuzatív) vidím: dosažnú   5. (vokatív) ktože/čože: dosažná   6. (lokál) o: dosažnej   7. (inštrumentál) s/so: dosažnou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: dosažné   2. (genitív) bez: dosažných   3. (datív) k/ku: dosažným   4. (akuzatív) vidím: dosažné   5. (vokatív) ktože/čože: dosažné   6. (lokál) o: dosažných   7. (inštrumentál) s/so: dosažnými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: dosažné   2. (genitív) bez: dosažného   3. (datív) k/ku: dosažnému   4. (akuzatív) vidím: dosažné   5. (vokatív) ktože/čože: dosažné   6. (lokál) o: dosažnom   7. (inštrumentál) s/so: dosažným  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: dosažné   2. (genitív) bez: dosažných   3. (datív) k/ku: dosažným   4. (akuzatív) vidím: dosažné   5. (vokatív) ktože/čože: dosažné   6. (lokál) o: dosažných   7. (inštrumentál) s/so: dosažnými 

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: dosažný   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: dosažnejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najdosažnejší, najsamdosažný, najsamdosažnejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: dosažní / dosažné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: dosažnejší / dosažnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najdosažnejší, najsamdosažní, najsamdosažnejší / najdosažnejšie, najsamdosažné, najsamdosažnejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: dosažná   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: dosažnejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najdosažnejšia, najsamdosažná, najsamdosažnejšia    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: dosažné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: dosažnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najdosažnejšie, najsamdosažné, najsamdosažnejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: dosažné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: dosažnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najdosažnejšie, najsamdosažné, najsamdosažnejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: dosažné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: dosažnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najdosažnejšie, najsamdosažné, najsamdosažnejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málodosažný, nízkodosažný, slabodosažný

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   predosažný, veledosažný, megadosažný, maxidosažný, všedosažný

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   ľahkodosažný, ťažkodosažný, zriedkadosažný, častodosažný, ľavodosažný, pravodosažný, prodosažný, antidosažný, protidosažný, subdosažný, hypodosažný, hyperdosažný 

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nedosažný, niedosažný, mimodosažný

Zvrátenie (reverzia):   oddosažný

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   redosažný, znovudosažný

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  athandy;  easily reachable;  readily accessible


dosmažený

prídavné meno  (adjektívum)  ●  trpné príčastie dokonavého slovesa dosmažiť   

1.  Taký pokrm alebo predmet, ktorého tepelná úprava smažením sa skončila;  usmažený;  upečený;  hotový;  dofritovaný.

2.  Obrazne vyjadrené, taký človek, ktorého poriadne vyobracali / dôkladne vyspovedali / naliehavo vypočúvali kladením nepríjemných otázok;  dogrilovaný;  dodusený;  vyobracaný;  vyžmýkaný.

Ukážky: 


Hotová placka dobre chladne a chrumkavé plochy na tanieri nevädnú tak rýchlo, keď sa dopečený či dosmažený kotúč po celej ploche rozlepí na dve tenšie "polplacky".  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: dosmažený   2. (genitív) bez: dosmaženého   3. (datív) k/ku: dosmaženému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: dosmaženého / dosmažený   5. (vokatív) hejže ktože/čože: dosmažený   6. (lokál) o: dosmaženom   7. (inštrumentál) s/so: dosmaženým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: dosmažení / dosmažené   2. (genitív) bez: dosmažených   3. (datív) k/ku: dosmaženým   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: dosmažených / dosmažené   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: dosmažení / dosmažené   6. (lokál) o: dosmažených   7. (inštrumentál) s/so: dosmaženými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: dosmažená   2. (genitív) bez: dosmaženej   3. (datív) k/ku: dosmaženej   4. (akuzatív) vidím: dosmaženú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: dosmažená   6. (lokál) o: dosmaženej   7. (inštrumentál) s/so: dosmaženou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: dosmažené   2. (genitív) bez: dosmažených   3. (datív) k/ku: dosmaženým   4. (akuzatív) vidím: dosmažené   5. (vokatív) hejže ktože/čože: dosmažené   6. (lokál) o: dosmažených   7. (inštrumentál) s/so: dosmaženými

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: dosmažené, dosmaženô   2. (genitív) bez: dosmaženého   3. (datív) k/ku: dosmaženému   4. (akuzatív) vidím: dosmažené   5. (vokatív) hejže ktože/čože: dosmažené, dosmaženô   6. (lokál) o: dosmaženom   7. (inštrumentál) s/so: dosmaženým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: dosmažené   2. (genitív) bez: dosmažených   3. (datív) k/ku: dosmaženým   4. (akuzatív) vidím: dosmažené   5. (vokatív) hejže ktože/čože: dosmažené   6. (lokál) o: dosmažených   7. (inštrumentál) s/so: dosmaženými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: dosmažený   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: dosmaženejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najdosmaženejší, najsamdosmažený, najsamdosmaženejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: dosmažení / dosmažené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: dosmaženejší / dosmaženejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najdosmaženejší, najsamdosmažení, najsamdosmaženejší / najdosmaženejšie, najsamdosmažené, najsamdosmaženejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: dosmažená   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: dosmaženejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najdosmaženejšia, najsamdosmažená, najsamdosmaženejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: dosmažené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: dosmaženejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najdosmaženejšie, najsamdosmažené, najsamdosmaženejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: dosmažené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: dosmaženejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najdosmaženejšie, najsamdosmažené, najsamdosmaženejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: dosmažené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: dosmaženejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najdosmaženejšie, najsamdosmažené, najsamdosmaženejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málodosmažený, slabodosmažený     

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   superdosmažený, vysokodosmažený, pridosmažený   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celodosmažený, polodosmažený, hlbokodosmažený   

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nedosmažený, niedosmažený   

Zvrátenie (reverzia):   oddosmaženie

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   predosmaženie, znovudosmaženie   


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ; překlad):   dosmažený

Angličtina / English (EN; translation):   finished frying / finished being fried;  just-fried;  having been thoroughly interrogated / "grilled"   


duska

podstatné meno  (substantívum)  ●  ženský rod  (feminínum)

Jedlo pripravené dusením, čiže varením a/alebo parením v malom množstve tekutiny;  podlievané soté;  mokrá pečka.

Ukážky: 

Sťažnosti na gumovité výsledky pri varení majonézovej dusky z rozmrazovaného mäsa boli oprávnené.  Na vine však nebolo mäso ako také.  Vnútri mäsových závitkov totiž ostali...  (Zdroj:  J∙ Okram - Majonézová duska ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: duska   2. (genitív) bez: dusky   3. (datív) k/ku: duske   4. (akuzatív) vidím: dusku   5. (vokatív) hejže ktože/čože: dusko   6. (lokál) o: duske   7. (inštrumentál) s/so: duskou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: dusky   2. (genitív) bez: duskiek   3. (datív) k/ku: duskám   4. (akuzatív) vidím: dusky   5. (vokatív) hejže ktože/čože: dusky   6. (lokál) o: duskách   7. (inštrumentál) s/so: duskami   


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):   stew   

Čeština / Czech (CZ):   dušené   


Slová na "DZ" a "" sú radené tu:    DZ  


   

Ď

  

ďumbas

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

Hlupák;  truľo;  blbec;  mamľas;  kokvajz;  ťulpas.

Ukážky: 

V príprave.  (Zdroj:  J∙ Okram - mysteriózne trilery, www.okram.fr.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: ďumbas   2. (genitív) bez: ďumbasa   3. (datív) k/ku: ďumbasovi   4. (akuzatív) vidím: ďumbasa   5. (vokatív) hejže ktože/čože: ďumbasu   6. (lokál) o: ďumbasovi   7. (inštrumentál) s/so: ďumbasom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí: ďumbasi, ďumbasovia   2. (genitív) bez: ďumbasov   3. (datív) k/ku: ďumbasom   4. (akuzatív) vidím: ďumbasov   5. (vokatív) hejže ktože/čože: ďumbasi   6. (lokál) o: ďumbasoch   7. (inštrumentál) s/so: ďumbasmi 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  dumbass

Čeština / Czech (CZ):  ďumbásek


 A   B   C   D   DZ   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.