Slová začínajúce na:
  B  

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

bartonský

prídavné meno  (adjektívum)

Týkajúci sa, pripomínajúci, honorujúci alebo nasledujúci osobu menom Barton;  bartonovský.

Ukážky: 


Na rozdiel od bežných, bartonské placky sú nemastné.  Dajú sa síce obohatiť kúskami slaniny či klobásy, avšak podobne voňavé a chrumkavé sú aj na striedmy spôsob: čisto vegánske, bez vajec a mlieka, bez múky (teda aj bez lepku), pečené bez tuku(Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: bartonský   2. (genitív) bez: bartonského   3. (datív) k/ku: bartonskému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: bartonského / bartonský   5. (vokatív) hejže ktože/čože: bartonský   6. (lokál) o: bartonskom   7. (inštrumentál) s/so: bartonským  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: bartonskí / bartonské   2. (genitív) bez: bartonských   3. (datív) k/ku: bartonským   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: bartonských / bartonské   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: bartonskí / bartonské   6. (lokál) o: bartonských   7. (inštrumentál) s/so: bartonskými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: bartonská   2. (genitív) bez: bartonskej   3. (datív) k/ku: bartonskej   4. (akuzatív) vidím: bartonskú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: bartonská   6. (lokál) o: bartonskej   7. (inštrumentál) s/so: bartonskou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: bartonské   2. (genitív) bez: bartonských   3. (datív) k/ku: bartonským   4. (akuzatív) vidím: bartonské   5. (vokatív) hejže ktože/čože: bartonské   6. (lokál) o: bartonských   7. (inštrumentál) s/so: bartonskými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: bartonské   2. (genitív) bez: bartonského   3. (datív) k/ku: bartonskému   4. (akuzatív) vidím: bartonské   5. (vokatív) hejže ktože/čože: bartonské   6. (lokál) o: bartonskom   7. (inštrumentál) s/so: bartonským  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: bartonské   2. (genitív) bez: bartonských   3. (datív) k/ku: bartonským   4. (akuzatív) vidím: bartonské   5. (vokatív) hejže ktože/čože: bartonské   6. (lokál) o: bartonských   7. (inštrumentál) s/so: bartonskými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: bartonský   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: bartonskejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najbartonskejší, najsambartonský, najsambartonskejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: bartonskí / bartonské   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: posúchovitejší / posúchovitejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najbartonskejší, najsambartonskí, najsambartonskejší / najbartonskejšie, najsambartonské, najsambartonskejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: bartonská   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: bartonskejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najbartonskejšia, najsambartonská, najsambartonskejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: bartonské   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: bartonskejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najbartonskejšie, najsambartonské, najsambartonskejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: bartonské   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: bartonskejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najbartonskejšie, najsambartonské, najsambartonskejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: bartonské   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: bartonskejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najbartonskejšie, najsambartonské, najsambartonskejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málobartonský, slabobartonský

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   vysokobartonský, velebartonský, superbartonský, megabartonský

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celobartonský, polobartonský, pravobartonský, nepravobartonský, starobartonský, novobartonský, pseudobartonský

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nebartonský, niebartonský, mimobartonský

Zvrátenie (reverzia):   ?

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   ?

Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ):   bartonský   

Angličtina / English (EN; translation):   Bartonian   


bitang

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

1.  Beťár;  loptoš;  lapaj. 

2.  Zloduch;  naničhodník;  oplan;  ničomník.

Ukážky: 

—Pani Zutráková referuje, čo v babičkinom mene vyprosila v kostole.  A za čo všetko sa tam pre ňu modlila.  Pani Estelka jej dáva doplňujúce otázky. 
—Viete nám zreprodukovať aspoň základné body? 
—Niečo áno...  Ale rozprávala rýchlo a veľa.  Všetko sa nedalo zapamätať.  Hlavne za nejakého bitanga darebného dala babička prosiť.  Niečo také, že odpustenia preňho vyprosuje, a aby ho osud poriadne trkol, k náprave prigniavil, žeby sa neznaboh spamätal a kríž jej nerobil. 
—Za suseda orodovala.  Záchod splachuje v nočných hodinách a ju to hnevá.
—Tiež, aby sa mu vred radšej vyhodil dajaký poriadny, darebníkovi, než by mal sviatočný deň zohaviť prácou a ponocovaním, nosa pchaním do diablovín Satanových... 
—Ehm... 
—Hehe...  Neviem, či to presne hovorím, tými slovami... 
—Nevadí.  Susedov si nevyberáme(Kontext:  Doktor Barton spoznal, že babička Estela dala zaňho prosiť v kostole.  Pred hosťami sa snaží situáciu zahovoriť tak, aby sa zdalo, že modlitby budú za narýchlo vymysleného suseda.  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: bitang   2. (genitív) bez: bitanga   3. (datív) k/ku: bitangovi   4. (akuzatív) vidím: bitanga   5. (vokatív) hejže ktože/čože: bitangu   6. (lokál) o: bitangovi   7. (inštrumentál) s/so: bitangom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí: bitangovia   2. (genitív) bez: bitangov   3. (datív) k/ku: bitangom   4. (akuzatív) vidím: bitangov   5. (vokatív) hejže ktože/čože: bitangovia   6. (lokál) o: bitangoch   7. (inštrumentál) s/so: bitangmi 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  rascal;  rascalimp 


 A   B   C   D   DZ   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.