Slová začínajúce na:
  L, Ľ  

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

L

  

langošovitý

prídavné meno  (adjektívum)

Pripomínajúci langoš - či už svojím tvarom, farbou, chuťou, vôňou, alebo akokoľvek inak;  diskovitý;  kotúčovitý;  posúchovitý;  cestovitý.

Ukážky: 

Opomenutie zdanlivých drobností však môže viesť doslova až ku kuchynskej šlamastike:  Namiesto hrubých chrumkavých langošovitých plackových kotúčov budeme našim stravníkom najprv rozdávať lyžice.  Pretože..(Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: langošovitý   2. (genitív) bez: langošovitého   3. (datív) k/ku: langošovitému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: langošovitého / langošovitý   5. (vokatív) hejže ktože/čože: langošovitý   6. (lokál) o: langošovitom   7. (inštrumentál) s/so: langošovitým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: langošovití / langošovité   2. (genitív) bez: langošovitých   3. (datív) k/ku: langošovitým   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: langošovitých / langošovité   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: langošovití / langošovité   6. (lokál) o: langošovitých   7. (inštrumentál) s/so: langošovitými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: langošovitá   2. (genitív) bez: langošovitej   3. (datív) k/ku: langošovitej   4. (akuzatív) vidím: langošovitú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: langošovitá   6. (lokál) o: langošovitej   7. (inštrumentál) s/so: langošovitou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: langošovité   2. (genitív) bez: langošovitých   3. (datív) k/ku: langošovitým   4. (akuzatív) vidím: langošovité   5. (vokatív) hejže ktože/čože: langošovité   6. (lokál) o: langošovitých   7. (inštrumentál) s/so: langošovitými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: langošovité   2. (genitív) bez: langošovitého   3. (datív) k/ku: langošovitému   4. (akuzatív) vidím: langošovité   5. (vokatív) hejže ktože/čože: langošovité   6. (lokál) o: langošovitom   7. (inštrumentál) s/so: langošovitým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: langošovité   2. (genitív) bez: langošovitých   3. (datív) k/ku: langošovitým   4. (akuzatív) vidím: langošovité   5. (vokatív) hejže ktože/čože: langošovité   6. (lokál) o: langošovitých   7. (inštrumentál) s/so: langošovitými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: langošovitý   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: langošovitejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najlangošovitejší, najsamlangošovitý, najsamlangošovitejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: langošovití / langošovité   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: langošovitejší / langošovitejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najlangošovitejší, najsamlangošovití, najsamlangošovitejší / najlangošovitejšie, najsamlangošovité, najsamlangošovitejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: langošovitá   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: langošovitejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najlangošovitejšia, najsamlangošovitá, najsamlangošovitejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: langošovité   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: langošovitejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najlangošovitejšie, najsamlangošovité, najsamlangošovitejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: langošovité   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: langošovitejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najlangošovitejšie, najsamlangošovité, najsamlangošovitejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: langošovité   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: langošovitejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najlangošovitejšie, najsamlangošovité, najsamlangošovitejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málolangošovitý, slabolangošovitý

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   superlangošovitý, megalangošovitý

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celolangošovitý, pololangošovitý, pravolangošovitý, nepravolangošovitý, pseudolangošovitý, jemnolangošovitý, hrubolangošovitý, dobrolangošovitý

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nelangošovitý, nielangošovitý

Zvrátenie (reverzia):   ?

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   ?


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):   no direct translation;   closest equivalents:   cake-like;  disk-shaped;  round and thick

Čeština / Czech (CZ; překlad):   langošovitý;  posouchovitý


lektvárec

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

Lektvar alebo polotuhá až tekutá hmota podobná lektvaru, zhotovená podobne ako lektvar, alebo pripravená z lektvaru (napríklad jeho riedením);  odvar;  zápar;  macerát;  výluh;  elixír.

Ukážky: 

Babička sa napriamila a zhlboka dýchala.  S rukou pritlačenou na ústa zakerovala Bruna nazad do jeho hosťovskej spálničky.  Slzami omokrenú nočnú košeľu mu prehodila cez posteľ.  Pri pohľade na prázdny smaltovaný lavórik ju pochytil nový záchvat.  Až teraz Bruno vyrozumel, že išlo o nekontrolovateľné návaly okúňavého pišťania a pridúšaného smiechu: 
—Tú...  Tú vec...—  lapala po dychu.  —Pred spaním!  Nie vyslopnúť ste mali, lektvárec pivonný!  Tú chlapeckú vec si tam mal pánko opláchnuť...!  (Kontext:  Rodina na návšteve neočakávane strávi noc na Hmlistej 5.  Babička Estela staromódnym spôsobom poučuje ich syna Bruna, ako sa má pripraviť na spánok.  Neskúsený osemročný chlapec z modernej doby vypije ponúknutý voňavý odvar určený na hygienické účely v domnení, že ide o čaj.  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: lektvárec   2. (genitív) bez: lektvárca   3. (datív) k/ku životnému / neživotnému: lektvárcovi / lektvárcu   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: lektvárca / lektvárec   5. (vokatív) hejže ktože/čože: lektvárče, lektvárcu   6. (lokál) o životnom / neživotnom: lektvárcovi / lektvárci   7. (inštrumentál) s/so: lektvárcom 
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: lektvárci / lektvárce   2. (genitív) bez: lektvárcov   3. (datív) k/ku: lektvárcom   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: lektvárcov / lektvárce   5. (vokatív) hejže ktože/čože: lektvárce   6. (lokál) o: lektvárcoch   7. (inštrumentál) s/so: lektvárcami

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  concoction;  conpotion 


ložírovať

sloveso  (verbum)  ●  nedokonavý vid

sloveso  (verbum)  ●  nedokonavý vid  (imperfektívum)

Ležať v posteli alebo na inom lôžku;  spať;  byť ubytovaný; nachádzať sa alebo pôsobiť v lóži;  lóžovať.

Ukážky: 

Toto bude spáleň rodičenská.  Dočasná len.  Lebo neoddá sa, žeby vzdelanec v spálni obyčajskej izobnej ložíroval(Kontext:  Babička Estela napochytro chystá nocľah pre nečakanú návštevu.  Vo svojom archaickom jazyku vysvetľuje chlapcovi Brunovi, ktoré dvere v hosťovskej sekcii im vyhradila.  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Oznamovací spôsob (indikatív)

Časovanie (konjugácie) - prítomný čas  (prézens):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: ložírujem   2. ty: ložíruješ   3. on/ona/ono: ložíruje
      množné číslo (plurál):   1. my: ložírujeme   2. vy: ložírujete   3. oni: ložírujú 

Časovanie (konjugácie) - minulý čas  (préteritum / perfektum):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: som ložíroval   2m. ty chlap: si ložíroval   2f. ty žena: si ložírovala   2n. ty niečo: si ložírovalo   3m. on: ložíroval   3f. ona: ložírovala   3n. ono: ložírovalo
      množné číslo (plurál):   1. my: sme ložírovali   2. vy: ste ložírovali   3. oni: ložírovali 

Časovanie (konjugácie) - budúci čas  (futúrum):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: budem ložírovať   2. ty: budeš ložírovať   3. on/ona/ono: bude ložírovať
      množné číslo (plurál):   1. my: budeme ložírovať   2. vy: budete ložírovať   3. oni: budú ložírovať 

Rozkazovací spôsob

Časovanie (konjugácie) - rozkaz  (imperatív):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: nech / nechže ložírujem   2. ty: nech / nechže ložíruješ, ložíruj, ložírujže  3. on/ona/ono: nech / nechže ložíruje  
      množné číslo (plurál):   1. my: nech / nechže ložírujeme, ložírujme, ložírujmeže   2. vy: nech / nechže ložírujete, ložírujte, ložírujteže   3. oni: nech / nechže ložírujú   

Neurčité slovesné tvary

Neurčitok (infinitív):   ložírovať   

Prechodník (transgresív):   ložírujúc

Príčastie činné prítomné (aktívne particípium prézensu; participium praesens activum):   ložírujúci

Príčastie činné minulé (aktívne particípium préterita; participium praeteritum activum):   ložírovavší, ložírujuvší   

Príčastie trpné (participium pasivum):   ložírovaný   

Súvisiace slová

Dokonavý vid  (perfektívum):   naložírovať (sa, si), priložírovať (sa, si), položírovať (si), odložírovať (sa, si), preložírovať (sa, si), doložírovať (si), zložírovať (sa)

Opak / zápor / negácia / výluka   (opozitum / antonymum / negatívum / exkluzívum):   neložírovať

Zvrátenie / odčinenie  (reverzia / retrakcia):   odložírovať, odložírovávať, deložírovať, deložírovávať

Opakovanie / obnova / oprava  (repetícia / reštitúcia / reparácia):   ložírovávať, znovuložírovať, reložírovať, preložírovať   

Slovesne derivované slovné druhy:

činnosť / akcia:   ložírovanie, ložírovačka, ložírovanka, ložírovka, ložírka, ložirantúra   (slovesné podstatné meno)   

činiteľ / aktér:   ložírovateľ, ložírovateľka, ložírovač, ložírovačka, ložirant, ložirantka, ložírovadlo   (podstatné meno)   

činiteľstvo / aktérstvo:   ložírovateľstvo, ložírovateľkovstvo, ložírovačstvo, ložírovačkovstvo, ložirantúra, ložirantstvo, ložirantkovstvo, ložírovadlovstvo   (podstatné meno)   

činnostný / akčný prívlastok:   ložírovací, ložírovačkový, ložírovankový, ložírovkový, ložírkový, ložirantúrny   (prídavné meno)   

činiteľský / aktérsky prívlastok:   ložírovateľský, ložírovateľkovský, ložírovačský, ložírovačkovský, ložirantský, ložirantkovský, ložírovadlový, ložírovadlovský   (prídavné meno)   

majster / predák / poskytovateľ:   ložírmajster, ložírmajsterka, ložírnik, ložírnička, ložírdedo, ložírbaba   (podstatné meno)

majstrovstvo / predáctvo / poskytovateľstvo:   ložírmajstrovstvo, ložírnictvo   (podstatné meno)

majstrovský / predácky / poskytovateľský prívlastok:   ložírmajstrovský, ložírnicky   (podstatné meno)

trpiteľ činnosti / subjekt:   ložírovanec, ložírovančík, ložírovanka, ložírovankyňa   (podstatné meno)   

trpiteľstvo / subjektáž:   ložírovanectvo, ložírovančíctvo, ložírovankovstvo, ložírovankyňovstvo   (podstatné meno)   

trpiteľský / subjektážny prívlastok:   ložírovanecký, ložírovančícky, ložírovankový, ložírovankovský, ložírovankyňovský   (prídavné meno)   

predmet či nástroj činnosti / objekt:   ložírovadlo   (podstatné meno)   

predmetníctvo / objektáž:   ložírovadlovstvo   (podstatné meno)   

predmetový / objektový prívlastok:   ložírovadlový, ložírovadlovský   (prídavné meno)   

dejisko / lokalita:   ložírovanisko, ložírovanište, ložírovisko, ložírovište, ložírovateľňa, ložírovňa, ložíroveň, ložiráreň, ložirantúra, ložírovadlo   (podstatné meno)   

dejiskový / lokalitný prívlastok:   ložírovaniskový, ložírovaništný, ložíroviskový, ložírovištný, ložírovištenský, ložírovateľňový, ložírovňový, ložírovenský, ložirárenský, ložirantúrový, ložirantúrny   (prídavné meno)  


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  aberthe;  dwell;  sleep 

Čeština / Czech (CZ; překlad):   ložírovat;  ložírovati   


   

Ľ

  

ľadoveň

podstatné meno  (substantívum)  ●  ženský rod  (feminínum)

(archaizmus)   Miestnosť alebo nádoba s ľadom;  ľadovňa;  chladnička;  mrazník;  mrazák.

Ukážky: 

V príprave.  (Zdroj:  J∙ Okram - mysteriózne trilery, www.okram.fr.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: ľadoveň   2. (genitív) bez: ľadovne   3. (datív) k/ku: ľadovni   4. (akuzatív) vidím: ľadovňu, ľadoveň   5. (vokatív) hejže ktože/čože: ľadovňo   6. (lokál) o: ľadovni   7. (inštrumentál) s/so: ľadovňou
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: ľadovne   2. (genitív) bez: ľadovní / ľadovieň   3. (datív) k/ku: ľadovniam   4. (akuzatív) vidím: ľadovne   5. (vokatív) hejže ktože/čože: ľadovne   6. (lokál) o: ľadovniach   7. (inštrumentál) s/so: ľadovňami 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):   icery;  refrigerator

Čeština / Czech (CZ):   ledovna;  lednice;  mrazák


 A   B   C   D   DZ   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.