Slová začínajúce na:
  E, É  

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

E

  

eletrika

podstatné meno  (substantívum)  ●  ženský rod  (feminínum)

(ľudovo, nesprávne)   Elektrina;  elektrický prúd;  elektrické vedenie;  elektrická energia.

Ukážky: 

Profesorskej izby by zaslúžil, veru, tam sú všetké konexie.  Tie vysielače a inakšie eletriky.  Musím ju vyriadiť, juj, hneď zajtra do toho sa pustím.  (Kontext:  Babička Estela napochytro chystá nocľah pre nečakanú návštevu.  Vo svojom archaickom jazyku vysvetľuje chlapcovi Brunovi, ktoré dvere v hosťovskej sekcii im vyhradila.  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: eletrika   2. (genitív) bez: eletriky   3. (datív) k/ku: eletrike   4. (akuzatív) vidím: eletriku   5. (vokatív) ktože/čože: eletriko   6. (lokál) o: eletrike   7. (inštrumentál) s/so: eletrikou
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: eletriky   2. (genitív) bez: eletrík   3. (datív) k/ku: eletrikám   4. (akuzatív) vidím: eletriky   5. (vokatív) ktože/čože: eletriky   6. (lokál) o: eletrikách   7. (inštrumentál) s/so: eletrikami 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):   eletric;  eletrics;  eletrine


enginiér

podstatné meno  (substantívum)    mužský rod  (maskulínum)

(pseudo-archaizmus)   Inžinier;  Ing∙.

Ukážky: 

—Estela?  Estela!—  volal doktor Barton a zároveň išiel stisnúť aj privolávacie tlačidlo na stene.  Trpezlivo vyčkával pri dverách do predizby.  —Estela, budeme mať hostí na noc.  Pripravíš prosím Bolekovcom hosťovské izby? 

—Aj pánko enginiér privolil?

—Všetci zostávajú.

—Juj, knihy odprašujem, všetko rozkrámované mám, juj, nevedela som, juj, ostuda bude...

—Aké knihy?

—Almanachy predsa tvoje vedecké.  V profesorskej izbe.  Juj, celá posteľ zabordelená je, telegraf odkáblený, jujujuj...

—Manželskú izbu som mal predsa na mysli, pre dospelých, a pre chla-...

—Pre takého vzdelaného pánka?  Rúšať ho môže ženská.  Sodoma a Gomo-...

—Estela...  Pán inžinier nám tu už spí na stoličke.  Prosím...

—Juj, doraz.  Juj, doraz...—  odbehla babička Estela.  (Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: enginiér   2. (genitív) bez: enginiéra   3. (datív) k/ku: enginiérovi   4. (akuzatív) vidím: enginiéra   5. (vokatív) ktože/čože: enginiére, enginiéru   6. (lokál) o: enginiérovi, enginiéru   7. (inštrumentál) s/so: enginiérom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí: enginiéri   2. (genitív) bez: enginiérov   3. (datív) k/ku: enginiérom   4. (akuzatív) vidím: enginiérov   5. (vokatív) ktože/čože: enginiéri   6. (lokál) o: enginiéroch   7. (inštrumentál) s/so: enginiérmi 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  ingenieer;  engineer;  Eng∙


enigmatológ

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

Skúmateľ záhad;  mysteriológ;  záhadológ.

Ukážky: 

Vo vaku niečo cvaklo a vrchný kovový šev sa poľahky roztvoril.  Pohľad dovnútra doktorom badateľne pohol.
—Takto...—  začal vykoľajený enigmatológ opatrne.  —Navrhoval by som...  Keby ste chlapca odviedli do vedľajšej izby...
—Rúhanstva do domu si pridovliekol!—  osopila sa naňho babička Estela, ktorá sa napriek logopédovej nevôli prišinula za jeho chrbát a pri zočení vnútrotaškového obsahu sa ochromelo zapotácala.  (Kontext:  Doktor Barton s pomocníkmi otvorili obrovskú tašku, ktorá bola vyše sto rokov zamurovaná v tajnej izbe vidieckej kúrie.  Na nález vovnútri nemohol byť predpripravený ani zocelený prieskumník s najbujnejšou fantáziou.  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: enigmatológ   2. (genitív) bez: enigmatológa   3. (datív) k/ku: enigmatológovi    4. (akuzatív) vidím: enigmatológa   5. (vokatív) hejže ktože/čože: enigmatológu   6. (lokál) o: enigmatológovi   7. (inštrumentál) s/so: enigmatológom  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí: enigmatológovia   2. (genitív) bez: enigmatológov   3. (datív) k/ku: enigmatológom   4. (akuzatív) vidím: enigmatológov   5. (vokatív) hejže ktože/čože: enigmatológovia   6. (lokál) o: enigmatológoch   7. (inštrumentál) s/so: enigmatológmi  

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  mysteriologistenigmatologist


   

É

  

éterológ

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

Skúmateľ éteru alebo éterických vecí.

Ukážky: 

V príprave.  (Zdroj:  J∙ Okram - mysteriózne trilery, www.okram.fr.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: éterológ   2. (genitív) bez: éterológa   3. (datív) k/ku: éterológovi   4. (akuzatív) vidím: éterológa   5. (vokatív) ktože/čože: éterológu   6. (lokál) o: éterológovi   7. (inštrumentál) s/so: éterológom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí: éterológovia   2. (genitív) bez: éterológov   3. (datív) k/ku: éterológom   4. (akuzatív) vidím: éterológov   5. (vokatív) ktože/čože: éterológovia   6. (lokál) o: éterológoch   7. (inštrumentál) s/so: éterológmi 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  aetherologist;  etherologist


 A   B   C   D   DZ   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.