Slová začínajúce na:
  P  

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

pevnodužinový

prídavné meno  (adjektívum)

Majúci pevnú dužinu, tuhú dreň, odolné vnútro, súdržnú konzistenciu;  tuhomäsý;  tvrdý.

Ukážky:

Označovanie varných typov v obchodoch má nesporný praktický význam aj pre tento náš recept:  Potrebujeme zemiaky pevnodužinové, nemúčnaté, jemnoštruktúrne, nerozváravé, nepraskavé - takéto nesú označenie "A" (tzv∙ šalátové).  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: pevnodužinový   2. (genitív) bez: pevnodužinového   3. (datív) k/ku: pevnodužinovému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: pevnodužinového / pevnodužinový   5. (vokatív) hejže ktože/čože: pevnodužinový   6. (lokál) o: pevnodužinovom   7. (inštrumentál) s/so: pevnodužinovým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: pevnodužinoví / pevnodužinové   2. (genitív) bez: pevnodužinových   3. (datív) k/ku: pevnodužinovým   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: pevnodužinových / pevnodužinové   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: pevnodužinoví / pevnodužinové   6. (lokál) o: pevnodužinových   7. (inštrumentál) s/so: pevnodužinovými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: pevnodužinová   2. (genitív) bez: pevnodužinovej   3. (datív) k/ku: pevnodužinovej   4. (akuzatív) vidím: pevnodužinovú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: pevnodužinová   6. (lokál) o: pevnodužinovej   7. (inštrumentál) s/so: pevnodužinovou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: pevnodužinové   2. (genitív) bez: pevnodužinových   3. (datív) k/ku: pevnodužinovým   4. (akuzatív) vidím: pevnodužinové   5. (vokatív) hejže ktože/čože: pevnodužinové   6. (lokál) o: pevnodužinových   7. (inštrumentál) s/so: pevnodužinovými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: pevnodužinové   2. (genitív) bez: pevnodužinového   3. (datív) k/ku: pevnodužinovému   4. (akuzatív) vidím: pevnodužinové   5. (vokatív) hejže ktože/čože: pevnodužinové, pevnodužinovô   6. (lokál) o: pevnodužinovom   7. (inštrumentál) s/so: pevnodužinovým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: pevnodužinové   2. (genitív) bez: pevnodužinových   3. (datív) k/ku: pevnodužinovým   4. (akuzatív) vidím: pevnodužinové   5. (vokatív) hejže ktože/čože: pevnodužinové   6. (lokál) o: pevnodužinových   7. (inštrumentál) s/so: pevnodužinovými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: pevnodužinový   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: pevnodužinovejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najpevnodužinovejší, najsampevnodužinový, najsampevnodužinovejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: pevnodužinoví / pevnodužinové   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: pevnodužinovejší / pevnodužinovejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najpevnodužinovejší, najsampevnodužinoví, najsampevnodužinovejší / najpevnodužinovejšie, najsampevnodužinové, najsampevnodužinovejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: pevnodužinová   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: pevnodužinovejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najpevnodužinovejšia, najsampevnodužinová, najsampevnodužinovejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: pevnodužinové   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: pevnodužinovejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najpevnodužinovejšie, najsampevnodužinové, najsampevnodužinovejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: pevnodužinové   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: pevnodužinovejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najpevnodužinovejšie, najsampevnodužinové, najsampevnodužinovejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: pevnodužinové   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: pevnodužinovejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najpevnodužinovejšie, najsampevnodužinové, najsampevnodužinovejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málopevnodužinový, slabopevnodužinový   

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   vysokopevnodužinový, superpevnodužinový, megapevnodužinový   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celopevnodužinový, polopevnodužinový, plnopevnodužinový, pravopevnodužinový, nepravopevnodužinový 

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nepevnodužinový, niepevnodužinový   

Zvrátenie, odčinenie (reverzia):   ?   

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   ?


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ; překlad):   tuhomasý   

Angličtina / English (EN; translation):   firm-fleshed;  hard;  compact   


pivonný

prídavné meno  (adjektívum)

Týkajúci sa, pripravený z, alebo obsahujúci kvitnúcu rastlinu druhu pivónia (Paeonia);  pivóniový;  pivonkový.

Ukážky: 

Babička sa napriamila a zhlboka dýchala.  S rukou pritlačenou na ústa zakerovala Bruna nazad do jeho hosťovskej spálničky.  Slzami omokrenú nočnú košeľu mu prehodila cez posteľ.  Pri pohľade na prázdny smaltovaný lavórik ju pochytil nový záchvat.  Až teraz Bruno vyrozumel, že išlo o nekontrolovateľné návaly okúňavého pišťania a pridúšaného smiechu: 
—Tú...  Tú vec...—  lapala po dychu.  —Pred spaním!  Nie vyslopnúť ste mali, lektvárec pivonný!  Tú chlapeckú vec si tam mal pánko opláchnuť...!  (Kontext:  Rodina na návšteve neočakávane strávi noc na Hmlistej 5.  Babička Estela staromódnym spôsobom poučuje ich syna Bruna, ako sa má pripraviť na spánok.  Neskúsený osemročný chlapec z modernej doby vypije ponúknutý voňavý odvar určený na hygienické účely v domnení, že ide o čaj.  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: pivonný   2. (genitív) bez: pivonného   3. (datív) k/ku: pivonnému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: pivonného / pivonný   5. (vokatív) ktože/čože: pivonný   6. (lokál) o: pivonnom   7. (inštrumentál) s/so: pivonným
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: pivonní / pivonné   2. (genitív) bez: pivonných   3. (datív) k/ku: pivonným   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: pivonných / pivonné   5. (vokatív) ktože/čože životné / neživ∙: pivonní / pivonné   6. (lokál) o: pivonných   7. (inštrumentál) s/so: pivonnými  

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: pivonná   2. (genitív) bez: pivonnej   3. (datív) k/ku: pivonnej   4. (akuzatív) vidím: pivonnú   5. (vokatív) ktože/čože: pivonná   6. (lokál) o: pivonnej   7. (inštrumentál) s/so: pivonnou 
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: pivonné   2. (genitív) bez: pivonných   3. (datív) k/ku: pivonným   4. (akuzatív) vidím: pivonné   5. (vokatív) ktože/čože: pivonné   6. (lokál) o: pivonných   7. (inštrumentál) s/so: pivonnými  

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: pivonné   2. (genitív) bez: pivonného   3. (datív) k/ku: pivonnému   4. (akuzatív) vidím: pivonné   5. (vokatív) ktože/čože: pivonné   6. (lokál) o: pivonnom   7. (inštrumentál) s/so: pivonným 
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: pivonné   2. (genitív) bez: pivonných   3. (datív) k/ku: pivonným   4. (akuzatív) vidím: pivonné   5. (vokatív) ktože/čože: pivonné   6. (lokál) o: pivonných   7. (inštrumentál) s/so: pivonnými  

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: pivonný   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: pivonnejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najpivonnejší, najsampivonný, najsampivonnejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: pivonní / pivonné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: pivonnejší / pivonnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najpivonnejší, najsampivonní, najsampivonnejší / najpivonnejšie, najsampivonné, najsampivonnejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: pivonná   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: pivonnejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najpivonnejšia, najsampivonná, najsampivonnejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: pivonné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: pivonnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najpivonnejšie, najsampivonné, najsampivonnejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: pivonné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: pivonnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najpivonnejšie, najsampivonné, najsampivonnejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: pivonné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: pivonnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najpivonnejšie, najsampivonné, najsampivonnejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málopivonný, slabopivonný

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   vysokopivonný, všepivonný, velepivonný, superpivonný

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celopivonný, pravopivonný, nepravopivonný, pseudopivonný

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nepivonný, niepivonný, mimopivonný

Zvrátenie (reverzia):   ?

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   znovupivonný

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  peonal;  peoneal


placerka

podstatné meno  (substantívum)  ●  ženský rod  (feminínum)

Tradičné stredoeurópske jedlo pripravované z nastrúhaných zemiakov a soli (a prípadného premenlivého prídavku majoránu, rasce, iných korenín, slaniny, múky a/alebo vajec), pečené ako hrubá vrstva v rúre alebo v peci.  I keď zloženie cesta je v zásade rovnaké alebo veľmi podobné ako na prípravu zemiakových placiek či drobov, výsledný pokrm sa od týchto príbuzných pochúťok odlišuje.  Placerka vyniká osobitnou vôňou, vzhľadom, textúrou i chuťou.  Iné názvy:  zemiaková baba, haruľa.

Ukážky: 

Nevybočme z cesty:  Ak rúrované placky počas pečenia neprevraciame, alebo ak do pekáča naložíme prihrubú vrstvu cesta, alebo ak skĺzneme k celopekáčovej náplni, technologicky sa priblížime k príprave iného jedla - môže nám vzniknúť tzv∙ zemiaková baba (haruľa / placerka).  Je to tiež výborná pochúťka, ale v takom prípade hosťom nesľubujme placky a rozhodne im nerobme chúťky na obojstranne prichrumkavené bartoncáky.  Radšej otvorene vyhlásme placerkovú hostinu.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: placerka   2. (genitív) bez: placerky   3. (datív) k/ku: placerke   4. (akuzatív) vidím: placerku   5. (vokatív) hejže ktože/čože: placerko   6. (lokál) o: placerke   7. (inštrumentál) s/so: placerkou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: placerky   2. (genitív) bez: placeriek   3. (datív) k/ku: placerkám   4. (akuzatív) vidím: placerky   5. (vokatív) hejže ktože/čože: placerky   6. (lokál) o: placerkách   7. (inštrumentál) s/so: placerkami   


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):   harulla  

Čeština / Czech (CZ):   zapékaný bramborák


plackový

prídavné meno  (adjektívum)

Týkajúci sa placiek, určený do placiek, a pod⋅ (napr⋅ plackové cesto, placková zmes, plackové korenie, plackový maniak...).

Ukážky: 

Opomenutie zdanlivých drobností však môže viesť doslova až ku kuchynskej šlamastike:  Namiesto hrubých chrumkavých langošovitých plackových kotúčov budeme našim stravníkom najprv rozdávať lyžice.  Pretože..(Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: plackový   2. (genitív) bez: plackového    3. (datív) k/ku: plackovému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: plackového / plackový   5. (vokatív) hejže ktože/čože: plackový   6. (lokál) o: plackovom   7. (inštrumentál) s/so: plackovým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: plackoví / plackové   2. (genitív) bez: plackových   3. (datív) k/ku: plackovým   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: plackových / plackové   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: plackoví / plackové   6. (lokál) o: plackových   7. (inštrumentál) s/so: plackovými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: placková   2. (genitív) bez: plackovej   3. (datív) k/ku: plackovej   4. (akuzatív) vidím: plackovú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: placková   6. (lokál) o: plackovej   7. (inštrumentál) s/so: plackovou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: plackové   2. (genitív) bez: plackových   3. (datív) k/ku: plackovým   4. (akuzatív) vidím: plackové   5. (vokatív) hejže ktože/čože: plackové   6. (lokál) o: plackových   7. (inštrumentál) s/so: plackovými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: plackové   2. (genitív) bez: plackového   3. (datív) k/ku: plackovému   4. (akuzatív) vidím: plackové   5. (vokatív) hejže ktože/čože: plackové   6. (lokál) o: plackovom   7. (inštrumentál) s/so: plackovým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: plackové   2. (genitív) bez: plackových   3. (datív) k/ku: plackovým   4. (akuzatív) vidím: plackové   5. (vokatív) hejže ktože/čože: plackové   6. (lokál) o: plackových   7. (inštrumentál) s/so: plackovými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: plackový   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: plackovejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najplackovejší, najsamplackový, najsamplackovejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: plackoví / plackové   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: plackovejší / plackovejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najplackovejší, najsamplackoví, najsamplackovejší / najplackovejšie, najsamplackové, najsamplackovejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: placková   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: plackovejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najplackovejšia, najsamplacková, najsamplackovejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: plackové   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: plackovejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najplackovejšie, najsamplackové, najsamplackovejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: plackové   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: plackovejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najplackovejšie, najsamplackové, najsamplackovejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: plackové   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: plackovejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najplackovejšie, najsamplackové, najsamplackovejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   máloplackový, slaboplackový

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   superplackový, megaplackový

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celoplackový, poloplackový, polplackový, pravoplackový, nepravoplackový, pseudoplackový, jemnoplackový, hruboplackový, dobroplackový, mastnoplackový

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   neplackový, nieplackový

Zvrátenie (reverzia):   ?

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   ?


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):   pancake-like;  round and flat

Čeština / Czech (CZ; překlad):   placatý;  palačinkovitý   


plackozáchranársky

prídavné meno  (adjektívum)

Týkajúci sa záchrany alebo záchrancov placiek (napríklad zabránenia ich pripáleniu, predchádzania rozpadnutiu, odháňania hmyzu, dolapenia zlodeja, a pod·).

Ukážky: 


Pri plackozáchranárskych manévroch sa vyhýbame hladkej múke (zvýšené riziko spudingovatenia a vzniku mazľavej pasty), omnoho účinnejšia býva polohrubá.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: plackozáchranársky   2. (genitív) bez: plackozáchranárskeho   3. (datív) k/ku: plackozáchranárskemu   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: plackozáchranárskeho / plackozáchranársky   5. (vokatív) hejže ktože/čože: plackozáchranársky   6. (lokál) o: plackozáchranárskom   7. (inštrumentál) s/so: plackozáchranárskym  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: plackozáchranárski / plackozáchranárske   2. (genitív) bez: plackozáchranárskych   3. (datív) k/ku: plackozáchranárskym   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: plackozáchranárskych / plackozáchranárske   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: plackozáchranárski / plackozáchranárske   6. (lokál) o: plackozáchranárskych   7. (inštrumentál) s/so: plackozáchranárskymi

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: plackozáchranárska   2. (genitív) bez: plackozáchranárskej   3. (datív) k/ku: plackozáchranárskej   4. (akuzatív) vidím: plackozáchranársku   5. (vokatív) hejže ktože/čože: plackozáchranárska   6. (lokál) o: plackozáchranárskej   7. (inštrumentál) s/so: plackozáchranárskou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: plackozáchranárske   2. (genitív) bez: plackozáchranárskych   3. (datív) k/ku: plackozáchranárskym   4. (akuzatív) vidím: plackozáchranárske   5. (vokatív) hejže ktože/čože: plackozáchranárske   6. (lokál) o: plackozáchranárskych   7. (inštrumentál) s/so: plackozáchranárskymi   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: plackozáchranárske   2. (genitív) bez: plackozáchranárskeho   3. (datív) k/ku: plackozáchranárskemu   4. (akuzatív) vidím: plackozáchranárske   5. (vokatív) hejže ktože/čože: plackozáchranárske   6. (lokál) o: plackozáchranárskom   7. (inštrumentál) s/so: plackozáchranárskym  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: plackozáchranárske   2. (genitív) bez: plackozáchranárskych   3. (datív) k/ku: plackozáchranárskym   4. (akuzatív) vidím: plackozáchranárske   5. (vokatív) hejže ktože/čože: plackozáchranárske   6. (lokál) o: plackozáchranárskych   7. (inštrumentál) s/so: plackozáchranárskymi   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: plackozáchranársky   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: plackozáchranárskejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najplackozáchranárskejší, najsamplackozáchranársky, najsamplackozáchranárskejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: plackozáchranárski / plackozáchranárske   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: plackozáchranárskejší / plackozáchranárskejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najplackozáchranárskejší, najsamplackozáchranárski, najsamplackozáchranárskejší / najplackozáchranárskejšie, najsamplackozáchranárske, najsamplackozáchranárskejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: plackozáchranárska   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: plackozáchranárskejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najplackozáchranárskejšia, najsamplackozáchranárska, najsamplackozáchranárskejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: plackozáchranárske   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: plackozáchranárskejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najplackozáchranárskejšie, najsamplackozáchranárske, najsamplackozáchranárskejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: plackozáchranárske   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: plackozáchranárskejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najplackozáchranárskejšie, najsamplackozáchranárske, najsamplackozáchranárskejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: plackozáchranárske   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: plackozáchranárskejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najplackozáchranárskejšie, najsamplackozáchranárske, najsamplackozáchranárskejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   máloplackozáchranársky, slaboplackozáchranársky   

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   superplackozáchranársky, megaplackozáchranársky   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celoplackozáchranársky, poloplackozáchranársky   

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   neplackozáchranársky, nieplackozáchranársky   

Zvrátenie (reverzia):   ?

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   ?

Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ):   zachraňující bramborák

Angličtina / English (EN; translation):   pancake-saving;  pancake-rescuing   


podošvovito

príslovka  (adverbium)

Takým charakterom alebo tak, že to pripomína podošvu (topánkovú podrážku).  Špecificky:  Charakteristika nadmernej tuhosti nepožuvateľného jedla (podošvovito tvrdá saláma;  podošvovito spečené rezne).

Ukážky: 


Nepridávame žiadnu múku ani korenia (bartonské placky sa dochucujú až na tanieri).  Nedávame ani vajce, lebo placky by boli podošvovito tvrdé.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Stupňovanie (gradácia):   1. (základný stupeň, pozitív): podošvovito   2. (porovnávací stupeň, komparatív): podošvovitejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív): najpodošvovitejšie, najsampodošvovito, najsampodošvovitejšie    

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málopodošvovito, slabopodošvovito   

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   superpodošvovito, megapodošvovito   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celopodošvovito, polopodošvovito, plnopodošvovito, staropodošvovito, novopodošvovito

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nepodošvovito, niepodošvovito   

Zvrátenie (reverzia):   ?

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   ?

Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ):   podešvovitě

Angličtina / English (EN; translation):   undersole-like;  chewy   


pokladológ

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

Skúmateľ pokladov;  tezaurológ.

Ukážky: 

V príprave.  (Zdroj:  J∙ Okram - mysteriózne trilery s humorným nádychom - www.okram.fr.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: pokladológ   2. (genitív) bez: pokladológa   3. (datív) k/ku: pokladológovi   4. (akuzatív) vidím: pokladológa   5. (vokatív) hejže ktože/čože: pokladológu   6. (lokál) o: pokladológovi   7. (inštrumentál) s/so: pokladológom  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí: pokladológovia   2. (genitív) bez: pokladológov   3. (datív) k/ku: pokladológom   4. (akuzatív) vidím: pokladológov   5. (vokatív) hejže ktože/čože: pokladológovia   6. (lokál) o: pokladológoch   7. (inštrumentál) s/so: pokladológmi  

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  thesaurologist;  treasurologist


poloplešatec

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

Muž s čiastočnou plešinou;  polovične alebo neúplne plešatý človek.

Ukážky: 

Jeden prítok bol určite na vodu, ale čo ostatné tri?  Na kakao, sirup a malinovku..., žartovne rozmýšľal Bruno.  Všimol si, že dve vodovodné rúrky niesli červený prstenec, jedna modrý, a posledná ostávala neoznačená.  Hm, dvakrát teplá voda, raz studená, ...a žeby predsa to kakao?  Má si robiť nádeje na sladkomliečnu pochúťku?  Veď v tomto kúzelnom starodome sa všetko zdalo možné.  Hoci, po poriadnejšom prehodnotení...  Veď taký obstarožný poloplešatec ako doktor Barton asi uprednostňoval poriadne dohorka pripálenú kávu..(Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: poloplešatec   2. (genitív) bez: poloplešatca   3. (datív) k/ku: poloplešatcovi   4. (akuzatív) vidím: poloplešatca   5. (vokatív) hejže ktože/čože: poloplešatče   6. (lokál) o: poloplešatcovi   7. (inštrumentál) s/so: poloplešatcom  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí: poloplešatci   2. (genitív) bez: poloplešatcov   3. (datív) k/ku: poloplešatcom   4. (akuzatív) vidím: poloplešatcov   5. (vokatív) hejže ktože/čože: poloplešatci   6. (lokál) o: poloplešatcoch   7. (inštrumentál) s/so: poloplešatcami  

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  halfbaldy;  half-bald


polplacka

podstatné meno  (substantívum)  ●  ženský rod  (feminínum)

Polovičná placka;  polovica placky.

Ukážky: 

Hotová placka dobre chladne a chrumkavé plochy na tanieri nevädnú tak rýchlo, keď sa dopečený či dosmažený kotúč po celej ploche rozlepí na dve tenšie "polplacky".  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: polplacka   2. (genitív) bez: polplacky   3. (datív) k/ku: polplacke   4. (akuzatív) vidím: polplacku   5. (vokatív) hejže ktože/čože: polplacka, polplacko   6. (lokál) o: polplacke   7. (inštrumentál) s/so: polplackou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: polplacky   2. (genitív) bez: polplaciek   3. (datív) k/ku: polplackám   4. (akuzatív) vidím: polplacky   5. (vokatív) hejže ktože/čože: polplacky   6. (lokál) o: polplackách   7. (inštrumentál) s/so: polplackami   


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ; překlad):   půlbramborák

Angličtina / English (EN; translation):   half-pancake;  half-flatbread


porúdznosť

podstatné meno  (substantívum)  ●  ženský rod

Dosah ruky;  pohotovosť.

Ukážky: 

Ale aspoňže pergamenu rysovacieho som mu odfaklila.  Kusčisko dostiriadne, ku ruke žeby v porúdznosti mal.  I základnej pošty potrubnej odhamovala.  Keby pánko otec depešu presúrnu dajakú odkuriérovať potreboval.  Patent alebo čosik také(Kontext:  Babička Estela napochytro chystá nocľah pre nečakanú návštevu.  Vo svojom archaickom jazyku vysvetľuje chlapcovi Brunovi, aké vybavenie ich čaká vnútri izieb starobylého bytu na Hmlistej číslo 5.  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: porúdznosť   2. (genitív) bez: porúdznosti   3. (datív) k/ku: porúdznosti   4. (akuzatív) vidím: porúdznosť   5. (vokatív) ktože/čože: porúdznosti / porúdznosťo   6. (lokál) o: porúdznosti   7. (inštrumentál) s/so: porúdznosťou
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: porúdznosti   2. (genitív) bez: porúdzností   3. (datív) k/ku: porúdznostiam   4. (akuzatív) vidím: porúdznosti   5. (vokatív) ktože/čože: porúdznosti   6. (lokál) o: porúdznostiach   7. (inštrumentál) s/so: porúdznosťami 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):   at hand;  at the ready;  readiness


posúchovitý

prídavné meno  (adjektívum)

Pripomínajúci posúch - či už svojím tvarom, farbou, chuťou, vôňou, alebo akokoľvek inak.

Ukážky: 

Existuje mnoho variácií zemiakových placiek - od hladkých s výzorom palaciniek, až po hrudkovité posúchovité(Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: posúchovitý   2. (genitív) bez: posúchovitého   3. (datív) k/ku: posúchovitému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: posúchovitého / posúchovitý   5. (vokatív) hejže ktože/čože: posúchovitý   6. (lokál) o: posúchovitom   7. (inštrumentál) s/so: posúchovitým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: posúchovití / posúchovité   2. (genitív) bez: posúchovitých   3. (datív) k/ku: posúchovitým   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: posúchovitých / posúchovité   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: posúchovití / posúchovité   6. (lokál) o: posúchovitých   7. (inštrumentál) s/so: posúchovitými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: posúchovitá   2. (genitív) bez: posúchovitej   3. (datív) k/ku: posúchovitej   4. (akuzatív) vidím: posúchovitú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: posúchovitá   6. (lokál) o: posúchovitej   7. (inštrumentál) s/so: posúchovitou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: posúchovité   2. (genitív) bez: posúchovitých   3. (datív) k/ku: posúchovitým   4. (akuzatív) vidím: posúchovité   5. (vokatív) hejže ktože/čože: posúchovité   6. (lokál) o: posúchovitých   7. (inštrumentál) s/so: posúchovitými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: posúchovité   2. (genitív) bez: posúchovitého   3. (datív) k/ku: posúchovitému   4. (akuzatív) vidím: posúchovité   5. (vokatív) hejže ktože/čože: posúchovité   6. (lokál) o: posúchovitom   7. (inštrumentál) s/so: posúchovitým
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: posúchovité   2. (genitív) bez: posúchovitých   3. (datív) k/ku: posúchovitým   4. (akuzatív) vidím: posúchovité   5. (vokatív) hejže ktože/čože: posúchovité   6. (lokál) o: posúchovitých   7. (inštrumentál) s/so: posúchovitými

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: posúchovitý   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: posúchovitejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najposúchovitejší, najsamposúchovitý, najsamposúchovitejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: posúchovití / posúchovité   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: posúchovitejší / posúchovitejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najposúchovitejší, najsamposúchovití, najsamposúchovitejší / najposúchovitejšie, najsamposúchovité, najsamposúchovitejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: posúchovitá   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: posúchovitejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najposúchovitejšia, najsamposúchovitá, najsamposúchovitejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: posúchovité   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: posúchovitejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najposúchovitejšie, najsamposúchovité, najsamposúchovitejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: posúchovité   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: posúchovitejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najposúchovitejšie, najsamposúchovité, najsamposúchovitejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: posúchovité   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: posúchovitejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najposúchovitejšie, najsamposúchovité, najsamposúchovitejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   máloposúchovitý, slaboposúchovitý

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   vysokoposúchovitý, superposúchovitý, megaposúchovitý

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celoposúchovitý, poloposúchovitý, pravoposúchovitý, nepravoposúchovitý

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   neposúchovitý, nieposúchovitý

Zvrátenie (reverzia):   ?

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   ?

Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ):  posouchovitý


poštuchovanie

podstatné meno  (substantívum)  ●  stredný rod  (neutrum)

Občasné strkanie / drganie / posúvanie / popchnutie;  postrkovanie;  podžugovanie.

Ukážky: 


Placku z naklonenej panvice naňho jemne strasieme (opečeným okrajom nadol) alebo ju tam presunieme ťahaním zapichnutou vidličkou, poštuchovaním obracačkou, al∙ pod∙.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: poštuchovanie   2. (genitív) bez: poštuchovania   3. (datív) k/ku: poštuchovaniu   4. (akuzatív) vidím: poštuchovanie   5. (vokatív) hejže ktože/čože: poštuchovanie   6. (lokál) o: poštuchovaní   7. (inštrumentál) s/so: poštuchovaním  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: poštuchovania   2. (genitív) bez: poštuchovaní   3. (datív) k/ku: poštuchovaniam   4. (akuzatív) vidím: poštuchovania   5. (vokatív) hejže ktože/čože: poštuchovania   6. (lokál) o: poštuchovaniach   7. (inštrumentál) s/so: poštuchovaniami   


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ):   pošťuchování;  drcnutí

Angličtina / English (EN; translation):   no direct translation;   close equivalents:  occasional pushing   


preprint

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

Predbežná verzia literárneho diela určeného na vydanie.  Špeciálna edícia v predprodukčnej príprave, určená na vychytanie posledných nedostatkov a chybičiek pred spustením masovej produkcie.  Zdieľaná býva v uzavretom kruhu recenzentov, oponentov, kritikov, editorov a pod∙, prípadne aj verejne.  Verejné sprístupňovanie preprintov je veľmi časté pri vedeckých príspevkoch - zabezpečuje sa tým včasný prístup verejnosti k najhorúcejším poznatkom, ktoré by počas transformácie schváleného rukopisu do uhladenej časopiseckej podoby mohli zastarať.  Prístup k surovej preprintovej forme môže a nemusí byť spoplatnený;  po zverejnení oficiálneho prvého vydania môže byť preprint stiahnutý alebo ponechaný (zvyčajne za nižšiu cenu alebo zdarma, podľa edičnej stratégie producenta).  Iné alebo obdobné výrazy:  prvotlač;  predvydanie;  beta verzia;  nulté vydanie;  redakčné / tlačiarenské obťahy.

Ukážky: 

Spisovateľ Julion Okram ponúka možnosť bezplatného predpublikačného aj postpublikačného nahliadania do preprintových verzií svojich celých diel alebo ukážok z nich.  (Zdroj:  J∙ Okram - Kapitoly a celé e-knihy zdarma.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: preprint   2. (genitív) bez: preprintu   3. (datív) k/ku: preprintu   4. (akuzatív) vidím: preprint   5. (vokatív) hejže ktože/čože: preprinte, preprintu   6. (lokál) o: preprinte   7. (inštrumentál) s/so: preprintom    
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: preprinty   2. (genitív) bez: preprintov   3. (datív) k/ku: preprintom   4. (akuzatív) vidím: preprinty   5. (vokatív) hejže ktože/čože: preprinty   6. (lokál) o: preprintoch   7. (inštrumentál) s/so: preprintmi  

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  preprint;  pre-print;  pre-pressprerastaný

prídavné meno  (adjektívum)  ●  trpné príčastie nedokonavého slovesa prerastať   

Podrobený viacnásobnému prerasteniu;  opakovane predstihovaný v raste;  nachádzajúci sa v štádiu prerastania.  Špecifický význam (vychádzajúci z neznalosti anatómie a z nesprávnej predstavy o "prerastení" mäsa cez tuk):  majúci striedavé mäsité a tukovité vrstvy (ustálené slovné spojenia "prerastaný bôčik" a "prerastaná slanina").

Ukážky: 


Suroviny:  slanina  ●  50 g  -  najlepšia je prerastaná tepelne opracovaná, napr∙ Oravská;  môže byť aj varená klobása či údené mäso.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: prerastaný   2. (genitív) bez: prerastaného   3. (datív) k/ku: prerastanému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: prerastaného / prerastaný   5. (vokatív) hejže ktože/čože: prerastaný   6. (lokál) o: prerastanom   7. (inštrumentál) s/so: prerastaným  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: prerastaní / prerastané   2. (genitív) bez: prerastaných   3. (datív) k/ku: prerastaným   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: prerastaných / prerastané   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: prerastaní / prerastané   6. (lokál) o: prerastaných   7. (inštrumentál) s/so: prerastanými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: prerastaná   2. (genitív) bez: prerastanej   3. (datív) k/ku: prerastanej   4. (akuzatív) vidím: prerastanú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: prerastaná   6. (lokál) o: prerastanej   7. (inštrumentál) s/so: prerastanou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: prerastané   2. (genitív) bez: prerastaných   3. (datív) k/ku: prerastaným   4. (akuzatív) vidím: prerastané   5. (vokatív) hejže ktože/čože: prerastané   6. (lokál) o: prerastaných   7. (inštrumentál) s/so: prerastanými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: prerastané   2. (genitív) bez: prerastaného   3. (datív) k/ku: prerastanému   4. (akuzatív) vidím: prerastané   5. (vokatív) hejže ktože/čože: prerastané   6. (lokál) o: prerastanom   7. (inštrumentál) s/so: prerastaným  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: prerastané   2. (genitív) bez: prerastaných   3. (datív) k/ku: prerastaným   4. (akuzatív) vidím: prerastané   5. (vokatív) hejže ktože/čože: prerastané   6. (lokál) o: prerastaných   7. (inštrumentál) s/so: prerastanými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: prerastaný   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: prerastanejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najprerastanejší, najsamprerastaný, najsamprerastanejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: prerastaní / prerastané   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: prerastanejší / prerastanejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najprerastanejší, najsamprerastaný, najsamprerastanejší / najprerastanejšie, najsamprerastané, najsamprerastanejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: prerastaná   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: prerastanejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najprerastanejšia, najsamprerastaná, najsamprerastanejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: prerastané   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: prerastanejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najprerastanejšie, najsamprerastané, najsamprerastanejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: prerastané   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: prerastanejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najprprerastanejšie, najsamprerastané, najsamprerastanejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: prerastané   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: prerastanejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najprerastanejšie, najsamprerastané, najsamprerastanejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   máloprerastaný, slaboprerastaný, nízkoprerastaný, riedkoprerastaný   

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   vysokoprerastaný, hustoprerastaný, superprerastaný, megaprerastaný   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celoprerastaný, poloprerastaný, pravoprerastaný, nepravoprerastaný, staroprerastaný, novoprerastaný, pseudoprerastaný

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   neprerastaný, nieprerastaný   

Zvrátenie (reverzia):   odprerastaný   

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   reprerastaný, znovuprerastaný, preprerastaný, poprerastaný

Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ):   přerostlý

Angličtina / English (EN; translation):   no direct translation;  close equivalents:   overgrown;  grown-over;  grown-through;  grown-thru;  interspersed;  intercalated;  layered;  multi-layered;  alternating


pripečenosť

podstatné meno  (substantívum)  ●  ženský rod  (feminínum)

1.  Stav vzniknutý tepelnou úpravou nad ohňom, v peci, alebo na rozpálenej ploche  -  najmä ak je spojený so vznikom chrumkavej kôrky alebo príškvaru.

2.  Stav zníženej vnímavosti, úsudkových schopností a pamäti;  nahlúplosť;  duševná zapozdenosť;  priblblosť.  Expresívne vyjadrenie pochádzajúce z dávnych čias, keď neexistovala neonatologická starostlivosť o predčasne narodené deti a novorodencov.  Dnes máme vyhrievané inkubátory, avšak vtedy si ľudia museli vypomáhať mierne rozohriatou pecou.  Kojencov držievali na lôžkovej časti kachlí, prípadne ich aj s perinkou vkladali do polovychladnutej rúry na pečenie.  Malo to svoje opodstatnenie aj pozitívny prínos, najmä počas tuhých mrazov, pretože útly organizmus v dojčeneckom veku si ťažko udržiava telesnú teplotu (predtermínovým deťom termoregulácia chýba v podstate úplne).  Stávali sa však aj nehody a veľmi ľahko mohlo dôjsť k tepelnému úpalu s poškodením mozgu.  Inokedy sa niečia vrodená hlúposť nepravdivo vysvetlila ako dôsledok prílišného "pripečenia", čo považovali za hodnovernú výhovorku.  Tento výraz je najčastejšie používaný ako posmešok alebo v dehonestujúcom zmysle, i keď niektorí starší ľudia či vidiečania ho myslia neutrálne, prípadne ako výraz zatrpknutosti.

Ukážky: 


Po dopečení druhej plochy môžme placku na 2 - 3 minúty ešte raz obrátiť, aby sa občerstvila pripečenosť prvej plochy.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: pripečenosť   2. (genitív) bez: pripečenosti   3. (datív) k/ku: pripečenosti   4. (akuzatív) vidím: pripečenosť   5. (vokatív) hejže ktože/čože: pripečenosť, pripečenosti   6. (lokál) o: pripečenosti   7. (inštrumentál) s/so: pripečenosťou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: pripečenosti   2. (genitív) bez: pripečeností   3. (datív) k/ku: pripečenostiam   4. (akuzatív) vidím: pripečenosti   5. (vokatív) hejže ktože/čože: pripečenosti   6. (lokál) o: pripečenostiach   7. (inštrumentál) s/so: pripečenosťami   


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ; překlad):   připečenost;  křupavost

Angličtina / English (EN; translation):   no direct translation;   close equivalents:  bakedness;  scorching;  crunchiness;  stupidity


pripekanie

podstatné meno  (substantívum)  ●  stredný rod  (neutrum)

1.  Postupné zvyšovanie miery oškvarenia povrchu;  opatrné alebo pomalé pokračovanie v pečení;  priliepanie na rozpálený povrch;  vytváranie chrumkavej kôrky pomocou pečenia / roštovania / grilovania.

Ukážky: 


Zopakované pripekanie nemá škodlivé následky:  Za tých pár minút druhá plocha nestihne zmľandravieť - obidva povrchy budeme mať nakoniec chrumkavé.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: pripekanie   2. (genitív) bez: pripekania   3. (datív) k/ku: pripekaniu   4. (akuzatív) vidím: pripekanie   5. (vokatív) hejže ktože/čože: pripekanie, pripekaniu   6. (lokál) o: pripekaní   7. (inštrumentál) s/so: pripekaním  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: pripekania   2. (genitív) bez: pripekaní   3. (datív) k/ku: pripekaniam   4. (akuzatív) vidím: pripekania   5. (vokatív) hejže ktože/čože: pripekania   6. (lokál) o: pripekaniach   7. (inštrumentál) s/so: pripekaniami   


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ; překlad):   připékání

Angličtina / English (EN; translation):   no direct translation;   close equivalents:  additional baking;  roasting to a mildly scorched level;  making a crunchy surface on something (especially food)


privolávací

prídavné meno  (adjektívum)

Slúžiaci na privolanie alebo privolávanie;  plniaci funkciu privolávača;  uspôsobený na zavolanie sem.

Ukážky: 

—Estela?  Estela!—  volal doktor Barton a zároveň išiel stisnúť aj privolávacie tlačidlo na stene.  Trpezlivo vyčkával pri dverách do predizby.  —Estela, budeme mať hostí na noc.  Pripravíš prosím Bolekovcom hosťovské izby? 

—Aj pánko enginiér privolil?

—Všetci zostávajú.

—Juj, knihy odprašujem, všetko rozkrámované mám, juj, nevedela som, juj, ostuda bude...

—Aké knihy?

—Almanachy predsa tvoje vedecké.  V profesorskej izbe.  Juj, celá posteľ zabordelená je, telegraf odkáblený, jujujuj...

—Manželskú izbu som mal predsa na mysli, pre dospelých, a pre chla-...

—Pre takého vzdelaného pánka?  Rúšať ho môže ženská.  Sodoma a Gomo-...

—Estela...  Pán inžinier nám tu už spí na stoličke.  Prosím...

—Juj, doraz.  Juj, doraz...—  odbehla babička Estela.  (Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: privolávací   2. (genitív) bez: privolávacieho   3. (datív) k/ku: privolávaciemu   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: privolávacieho / privolávací   5. (vokatív) ktože/čože: privolávací   6. (lokál) o: privolávacom   7. (inštrumentál) s/so: privolávacím
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: privolávací / privolávacie   2. (genitív) bez: privolávacích   3. (datív) k/ku: privolávacím  4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: privolávacích / privolávacie   5. (vokatív) ktože/čože životné / neživ∙: privolávací / privolávacie   6. (lokál) o: privolávacích   7. (inštrumentál) s/so: privolávacími 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: privolávacia   2. (genitív) bez: privolávacej   3. (datív) k/ku: privolávacej   4. (akuzatív) vidím: privolávaciu   5. (vokatív) ktože/čože: privolávacia   6. (lokál) o: privolávacej   7. (inštrumentál) s/so: privolávacou
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: privolávacie   2. (genitív) bez: privolávacích   3. (datív) k/ku: privolávacím  4. (akuzatív) vidím: privolávacie   5. (vokatív) ktože/čože: privolávacie   6. (lokál) o: privolávacích   7. (inštrumentál) s/so: privolávacími 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: privolávacie   2. (genitív) bez: privolávacieho   3. (datív) k/ku: privolávaciemu   4. (akuzatív) vidím: privolávacie   5. (vokatív) ktože/čože: privolávacie   6. (lokál) o: privolávacom   7. (inštrumentál) s/so: privolávacím
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: privolávacie   2. (genitív) bez: privolávacích   3. (datív) k/ku: privolávacím  4. (akuzatív) vidím: privolávacie   5. (vokatív) ktože/čože: privolávacie   6. (lokál) o: privolávacích   7. (inštrumentál) s/so: privolávacími 

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: privolávací   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: privolávacejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najprivolávacejší, najsamprivolávací, najsamprivolávacejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: privolávací / privolávacie   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: privolávacejší / privolávacejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najprivolávacejší, najsamprivolávací, najsamprivolávacejší / najprivolávacejšie, najsamprivolávacie, najsamprivolávacejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: privolávacia   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: privolávacejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najprivolávacejšia, najsamprivolávacia, najsamprivolávacejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: privolávacie   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: privolávacejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najprivolávacejšie, najsamprivolávacie, najsamprivolávacejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: privolávacie   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: privolávacejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najprivolávacejšie, najsamprivolávacie, najsamprivolávacejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: privolávacie   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: privolávacejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najprivolávacejšie, najsamprivolávacie, najsamprivolávacejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   máloprivolávací, slaboprivolávací

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   vysokoprivolávací, všeprivolávací

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celoprivolávací, novoprivolávací, predprivolávací

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   neprivolávací, nieprivolávací, mimoprivolávací

Zvrátenie (reverzia):   odprivolávací

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   znovuprivolávací

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  calling;  caller

  

prílohový

prídavné meno  (adjektívum)

Týkajúci sa prílohy, nachádzajúci sa v prílohe, používaný ako príloha / príkrm / obloha;  príkrmový;  oblohový.

Ukážky: 


Suroviny:  zemiaky  ●  350 g  -  2 až 3 stredné zemiaky vo veľkosti citrónu, najlepšie sú pozdné (zimné), žltomäsé, iba varný typ A príp∙ B (šalátové a prílohové), nikdy však nie typ C a D!  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: prílohový   2. (genitív) bez: prílohového   3. (datív) k/ku: prílohovému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: prílohového / prílohový   5. (vokatív) hejže ktože/čože: prílohový   6. (lokál) o: prílohovom   7. (inštrumentál) s/so: prílohovým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: prílohoví / prílohové   2. (genitív) bez: prílohových   3. (datív) k/ku: prílohovým   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: prílohových / prílohové   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: prílohoví / prílohové   6. (lokál) o: prílohových   7. (inštrumentál) s/so: prílohovými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: prílohová   2. (genitív) bez: prílohovej   3. (datív) k/ku: prílohovej   4. (akuzatív) vidím: prílohovú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: prílohová   6. (lokál) o: prílohovej   7. (inštrumentál) s/so: prílohovou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: prílohové   2. (genitív) bez: prílohových   3. (datív) k/ku: prílohovým   4. (akuzatív) vidím: prílohové   5. (vokatív) hejže ktože/čože: prílohové   6. (lokál) o: prílohových   7. (inštrumentál) s/so: prílohovými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: prílohové   2. (genitív) bez: prílohového   3. (datív) k/ku: prílohovému   4. (akuzatív) vidím: prílohové   5. (vokatív) hejže ktože/čože: prílohové   6. (lokál) o: prílohovom   7. (inštrumentál) s/so: prílohovým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: prílohové   2. (genitív) bez: prílohových   3. (datív) k/ku: prílohovým   4. (akuzatív) vidím: prílohové   5. (vokatív) hejže ktože/čože: prílohové   6. (lokál) o: prílohových   7. (inštrumentál) s/so: prílohovými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: prílohový   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: prílohovejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najprílohovejší, najsamprílohový, najsamprílohovejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: prílohoví / prílohové   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: prílohovejší / prílohovejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najprílohovejší, najsamprílohový, najsamprílohovejší / najprílohovejšie, najsamprílohové, najsamprílohovejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: prílohová   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: prílohovejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najprílohovejšia, najsamprílohová, najsamprílohovejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: prílohové   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: prílohovejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najprílohovejšie, najsamprílohové, najsamprílohovejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: prílohové   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: prílohovejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najprílohovejšie, najsamprílohové, najsamprílohovejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: prílohové   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: prílohovejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najprílohovejšie, najsamprílohové, najsamprílohovejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   máloprílohový, slaboprílohový   

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   superprílohový, megaprílohový   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celoprílohový, poloprílohový, pravoprílohový, nepravoprílohový, staroprílohový, novoprílohový, pseudoprílohový, paprílohový

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   neprílohový, nieprílohový   

Zvrátenie (reverzia):   ?

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   ?

Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ):   přílohový

Angličtina / English (EN; translation):   side-dish;  attachmental;  additional A   B   C   D   DZ   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.