Slová začínajúce na:
P

Ozrejmovač slov

www.okram.fr


pivonný

prídavné meno (adjektívum)

Týkajúci sa, pripravený z, alebo obsahujúci kvitnúcu rastlinu druhu pivónia (Paeonia); pivóniový; pivonkový.

Ukážky:

Babička sa napriamila a zhlboka dýchala. S rukou pritlačenou na ústa zakerovala Bruna nazad do jeho hosťovskej spálničky. Slzami omokrenú nočnú košeľu mu prehodila cez posteľ. Pri pohľade na prázdny smaltovaný lavórik ju pochytil nový záchvat. Až teraz Bruno vyrozumel, že išlo o nekontrolovateľné návaly okúňavého pišťania a pridúšaného smiechu:
—Tú... Tú vec...— lapala po dychu. —Pred spaním! Nie vyslopnúť ste mali, lektvárec
pivonný! Tú chlapeckú vec si tam mal pánko opláchnuť...! (Kontext: Rodina na návšteve neočakávane strávi noc na Hmlistej 5. Babička Estela staromódnym spôsobom poučuje ich syna Bruna, ako sa má pripraviť na spánok. Neskúsený osemročný chlapec z modernej doby vypije ponúknutý voňavý odvar určený na hygienické účely v domnení, že ide o čaj. Zdroj: J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.)

Ohýbanie:

Skloňovanie (deklinácie, pády) - mužský rod (maskulína):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jeden: pivonný 2. (genitív) bez: pivonného 3. (datív) k/ku: pivonnému 4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: pivonného / pivonný 5. (vokatív) ktože/čože: pivonný 6. (lokál) o: pivonnom 7. (inštrumentál) s/so: pivonným
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: pivonní / pivonné 2. (genitív) bez: pivonných 3. (datív) k/ku: pivonným 4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: pivonných / pivonné 5. (vokatív) ktože/čože životné / neživ∙: pivonní / pivonné 6. (lokál) o: pivonných 7. (inštrumentál) s/so: pivonnými

Skloňovanie (deklinácie, pády) - ženský rod (feminína):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jedna: pivonná 2. (genitív) bez: pivonnej 3. (datív) k/ku: pivonnej 4. (akuzatív) vidím: pivonnú 5. (vokatív) ktože/čože: pivonná 6. (lokál) o: pivonnej 7. (inštrumentál) s/so: pivonnou
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viaceré: pivonné 2. (genitív) bez: pivonných 3. (datív) k/ku: pivonným 4. (akuzatív) vidím: pivonné 5. (vokatív) ktože/čože: pivonné 6. (lokál) o: pivonných 7. (inštrumentál) s/so: pivonnými

Skloňovanie (deklinácie, pády) - stredný rod (neutrá):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jedno: pivonné 2. (genitív) bez: pivonného 3. (datív) k/ku: pivonnému 4. (akuzatív) vidím: pivonné 5. (vokatív) ktože/čože: pivonné 6. (lokál) o: pivonnom 7. (inštrumentál) s/so: pivonným
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viaceré: pivonné 2. (genitív) bez: pivonných 3. (datív) k/ku: pivonným 4. (akuzatív) vidím: pivonné 5. (vokatív) ktože/čože: pivonné 6. (lokál) o: pivonných 7. (inštrumentál) s/so: pivonnými

Stupňovanie (gradácia) - mužský rod (maskulína):
jednotné číslo (singulár): 1. (základný stupeň, pozitív) jeden: pivonný 2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: pivonnejší 3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najpivonnejší, najsampivonný, najsampivonnejší
množné číslo (plurál): 1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: pivonní / pivonné 2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: pivonnejší / pivonnejšie 3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najpivonnejší, najsampivonní, najsampivonnejší / najpivonnejšie, najsampivonné, najsampivonnejšie

Stupňovanie (gradácia) - ženský rod (feminína):
jednotné číslo (singulár): 1. (základný stupeň, pozitív) jedna: pivonná 2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: pivonnejšia 3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najpivonnejšia, najsampivonná, najsampivonnejšia
množné číslo (plurál): 1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: pivonné 2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: pivonnejšie 3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najpivonnejšie, najsampivonné, najsampivonnejšie

Stupňovanie (gradácia) - stredný rod (neutrá):
jednotné číslo (singulár): 1. (základný stupeň, pozitív) jedno: pivonné 2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: pivonnejšie 3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najpivonnejšie, najsampivonné, najsampivonnejšie
množné číslo (plurál): 1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: pivonné 2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: pivonnejšie 3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najpivonnejšie, najsampivonné, najsampivonnejšie

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia) - zoslabujúce (elatívy atenuačné): málopivonný, slabopivonný

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia) - zosilňujúce (elatívy roboračné): vysokopivonný, všepivonný, velepivonný, superpivonný

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie - kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné: celopivonný, pravopivonný, nepravopivonný, pseudopivonný

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum): nepivonný, niepivonný, mimopivonný

Zvrátenie (reverzia): ?

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia): znovupivonný

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN): peonal; peoneal


pokladológ

podstatné meno (substantívum) ● mužský rod (maskulínum)

Skúmateľ pokladov; tezaurológ.

Ukážky:

V príprave. (Zdroj: J∙ Okram - mysteriózne trilery s humorným nádychom - www.okram.fr.)

Ohýbanie:

Skloňovanie (deklinácie, pády):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jeden: pokladológ 2. (genitív) bez: pokladológa 3. (datív) k/ku: pokladológovi 4. (akuzatív) vidím: pokladológa 5. (vokatív) hejže ktože/čože: pokladológu 6. (lokál) o: pokladológovi 7. (inštrumentál) s/so: pokladológom
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viacerí: pokladológovia 2. (genitív) bez: pokladológov 3. (datív) k/ku: pokladológom 4. (akuzatív) vidím: pokladológov 5. (vokatív) hejže ktože/čože: pokladológovia 6. (lokál) o: pokladológoch 7. (inštrumentál) s/so: pokladológmi

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN): thesaurologist; treasurologist


poloplešatec

podstatné meno (substantívum) ● mužský rod (maskulínum)

Muž s čiastočnou plešinou; polovične alebo neúplne plešatý človek.

Ukážky:

Jeden prítok bol určite na vodu, ale čo ostatné tri? Na kakao, sirup a malinovku..., žartovne rozmýšľal Bruno. Všimol si, že dve vodovodné rúrky niesli červený prstenec, jedna modrý, a posledná ostávala neoznačená. Hm, dvakrát teplá voda, raz studená, ...a žeby predsa to kakao? Má si robiť nádeje na sladkomliečnu pochúťku? Veď v tomto kúzelnom starodome sa všetko zdalo možné. Hoci, po poriadnejšom prehodnotení... Veď taký obstarožný poloplešatec ako doktor Barton asi uprednostňoval poriadne dohorka pripálenú kávu... (Zdroj: J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.)

Ohýbanie:

Skloňovanie (deklinácie, pády):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jeden: poloplešatec 2. (genitív) bez: poloplešatca 3. (datív) k/ku: poloplešatcovi 4. (akuzatív) vidím: poloplešatca 5. (vokatív) hejže ktože/čože: poloplešatče 6. (lokál) o: poloplešatcovi 7. (inštrumentál) s/so: poloplešatcom
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viacerí: poloplešatci 2. (genitív) bez: poloplešatcov 3. (datív) k/ku: poloplešatcom 4. (akuzatív) vidím: poloplešatcov 5. (vokatív) hejže ktože/čože: poloplešatci 6. (lokál) o: poloplešatcoch 7. (inštrumentál) s/so: poloplešatcami

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN): halfbaldy; half-bald


porúdznosť

podstatné meno (substantívum) ● ženský rod

Dosah ruky; pohotovosť.

Ukážky:

Ale aspoňže pergamenu rysovacieho som mu odfaklila. Kusčisko dostiriadne, ku ruke žeby v porúdznosti mal. I základnej pošty potrubnej odhamovala. Keby pánko otec depešu presúrnu dajakú odkuriérovať potreboval. Patent alebo čosik také. (Kontext: Babička Estela napochytro chystá nocľah pre nečakanú návštevu. Vo svojom archaickom jazyku vysvetľuje chlapcovi Brunovi, aké vybavenie ich čaká vnútri izieb starobylého bytu na Hmlistej číslo 5. Zdroj: J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.)

Ohýbanie:

Skloňovanie (deklinácie, pády):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jedna: porúdznosť 2. (genitív) bez: porúdznosti 3. (datív) k/ku: porúdznosti 4. (akuzatív) vidím: porúdznosť 5. (vokatív) ktože/čože: porúdznosti / porúdznosťo 6. (lokál) o: porúdznosti 7. (inštrumentál) s/so: porúdznosťou
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viaceré: porúdznosti 2. (genitív) bez: porúdzností 3. (datív) k/ku: porúdznostiam 4. (akuzatív) vidím: porúdznosti 5. (vokatív) ktože/čože: porúdznosti 6. (lokál) o: porúdznostiach 7. (inštrumentál) s/so: porúdznosťami

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN): at hand; at the ready; readiness


preprint

podstatné meno (substantívum) ● mužský rod (maskulínum)

Predbežná verzia literárneho diela určeného na vydanie. Špeciálna edícia v predprodukčnej príprave, určená na vychytanie posledných nedostatkov a chybičiek pred spustením masovej produkcie. Zdieľaná býva v uzavretom kruhu recenzentov, oponentov, kritikov, editorov a pod∙, prípadne aj verejne. Verejné sprístupňovanie preprintov je veľmi časté pri vedeckých príspevkoch - zabezpečuje sa tým včasný prístup verejnosti k najhorúcejším poznatkom, ktoré by počas transformácie schváleného rukopisu do uhladenej časopiseckej podoby mohli zastarať. Prístup k surovej preprintovej forme môže a nemusí byť spoplatnený; po zverejnení oficiálneho prvého vydania môže byť preprint stiahnutý alebo ponechaný (zvyčajne za nižšiu cenu alebo zdarma, podľa edičnej stratégie producenta). Iné alebo obdobné výrazy: prvotlač; predvydanie; beta verzia; nulté vydanie; redakčné / tlačiarenské obťahy.

Ukážky:

Spisovateľ Julion Okram ponúka možnosť bezplatného predpublikačného aj postpublikačného nahliadania do preprintových verzií svojich celých diel alebo ukážok z nich. (Zdroj: J∙ Okram - Kapitoly a celé e-knihy zdarma.)

Ohýbanie:

Skloňovanie (deklinácie, pády):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jeden: preprint 2. (genitív) bez: preprintu 3. (datív) k/ku: preprintu 4. (akuzatív) vidím: preprint 5. (vokatív) hejže ktože/čože: preprinte, preprintu 6. (lokál) o: preprinte 7. (inštrumentál) s/so: preprintom
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viaceré: preprinty 2. (genitív) bez: preprintov 3. (datív) k/ku: preprintom 4. (akuzatív) vidím: preprinty 5. (vokatív) hejže ktože/čože: preprinty 6. (lokál) o: preprintoch 7. (inštrumentál) s/so: preprintmi

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN): preprint; pre-print; pre-press


privolávací

prídavné meno (adjektívum)

Slúžiaci na privolanie alebo privolávanie; plniaci funkciu privolávača; uspôsobený na zavolanie sem.

Ukážky:

—Estela? Estela!— volal doktor Barton a zároveň išiel stisnúť aj privolávacie tlačidlo na stene. Trpezlivo vyčkával pri dverách do predizby. —Estela, budeme mať hostí na noc. Pripravíš prosím Bolekovcom hosťovské izby?

—Aj pánko enginiér privolil?

—Všetci zostávajú.

—Juj, knihy odprašujem, všetko rozkrámované mám, juj, nevedela som, juj, ostuda bude...

—Aké knihy?

—Almanachy predsa tvoje vedecké. V profesorskej izbe. Juj, celá posteľ zabordelená je, telegraf odkáblený, jujujuj...

—Manželskú izbu som mal predsa na mysli, pre dospelých, a pre chla-...

—Pre takého vzdelaného pánka? Rúšať ho môže ženská. Sodoma a Gomo-...

—Estela... Pán inžinier nám tu už spí na stoličke. Prosím...

—Juj, doraz. Juj, doraz...— odbehla babička Estela. (Zdroj: J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.)

Ohýbanie:

Skloňovanie (deklinácie, pády) - mužský rod (maskulína):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jeden: privolávací 2. (genitív) bez: privolávacieho 3. (datív) k/ku: privolávaciemu 4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: privolávacieho / privolávací 5. (vokatív) ktože/čože: privolávací 6. (lokál) o: privolávacom 7. (inštrumentál) s/so: privolávacím
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: privolávací / privolávacie 2. (genitív) bez: privolávacích 3. (datív) k/ku: privolávacím 4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: privolávacích / privolávacie 5. (vokatív) ktože/čože životné / neživ∙: privolávací / privolávacie 6. (lokál) o: privolávacích 7. (inštrumentál) s/so: privolávacími

Skloňovanie (deklinácie, pády) - ženský rod (feminína):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jedna: privolávacia 2. (genitív) bez: privolávacej 3. (datív) k/ku: privolávacej 4. (akuzatív) vidím: privolávaciu 5. (vokatív) ktože/čože: privolávacia 6. (lokál) o: privolávacej 7. (inštrumentál) s/so: privolávacou
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viaceré: privolávacie 2. (genitív) bez: privolávacích 3. (datív) k/ku: privolávacím 4. (akuzatív) vidím: privolávacie 5. (vokatív) ktože/čože: privolávacie 6. (lokál) o: privolávacích 7. (inštrumentál) s/so: privolávacími

Skloňovanie (deklinácie, pády) - stredný rod (neutrá):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jedno: privolávacie 2. (genitív) bez: privolávacieho 3. (datív) k/ku: privolávaciemu 4. (akuzatív) vidím: privolávacie 5. (vokatív) ktože/čože: privolávacie 6. (lokál) o: privolávacom 7. (inštrumentál) s/so: privolávacím
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viaceré: privolávacie 2. (genitív) bez: privolávacích 3. (datív) k/ku: privolávacím 4. (akuzatív) vidím: privolávacie 5. (vokatív) ktože/čože: privolávacie 6. (lokál) o: privolávacích 7. (inštrumentál) s/so: privolávacími

Stupňovanie (gradácia) - mužský rod (maskulína):
jednotné číslo (singulár): 1. (základný stupeň, pozitív) jeden: privolávací 2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: privolávacejší 3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najprivolávacejší, najsamprivolávací, najsamprivolávacejší
množné číslo (plurál): 1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: privolávací / privolávacie 2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: privolávacejší / privolávacejšie 3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najprivolávacejší, najsamprivolávací, najsamprivolávacejší / najprivolávacejšie, najsamprivolávacie, najsamprivolávacejšie

Stupňovanie (gradácia) - ženský rod (feminína):
jednotné číslo (singulár): 1. (základný stupeň, pozitív) jedna: privolávacia 2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: privolávacejšia 3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najprivolávacejšia, najsamprivolávacia, najsamprivolávacejšia
množné číslo (plurál): 1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: privolávacie 2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: privolávacejšie 3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najprivolávacejšie, najsamprivolávacie, najsamprivolávacejšie

Stupňovanie (gradácia) - stredný rod (neutrá):
jednotné číslo (singulár): 1. (základný stupeň, pozitív) jedno: privolávacie 2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: privolávacejšie 3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najprivolávacejšie, najsamprivolávacie, najsamprivolávacejšie
množné číslo (plurál): 1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: privolávacie 2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: privolávacejšie 3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najprivolávacejšie, najsamprivolávacie, najsamprivolávacejšie

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia) - zoslabujúce (elatívy atenuačné): máloprivolávací, slaboprivolávací

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia) - zosilňujúce (elatívy roboračné): vysokoprivolávací, všeprivolávací

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie - kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné: celoprivolávací, novoprivolávací, predprivolávací

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum): neprivolávací, nieprivolávací, mimoprivolávací

Zvrátenie (reverzia): odprivolávací

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia): znovuprivolávací

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN): calling; caller


A B C D DZ E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Navrhnite doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách. Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅. Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom. Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online. Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.