Slová začínajúce na:
  Z, Ž  

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Z

  

zabordelený

prídavné meno  (adjektívum)  ●  trpné príčastie dokonavého slovesa zabordeliť   

1.  Vyplnený alebo pokrytý neporiadkom, bordelom.  

2.  O pochybnom štáte, meste, štvrti, obvode:  miesto s veľkým množstvom nevestincov, nerestincov, bordelov.

Ukážky: 

—Estela?  Estela!—  volal doktor Barton a zároveň išiel stisnúť aj privolávacie tlačidlo na stene.  Trpezlivo vyčkával pri dverách do predizby.  —Estela, budeme mať hostí na noc.  Pripravíš prosím Bolekovcom hosťovské izby? 

—Aj pánko enginiér privolil?

—Všetci zostávajú.

—Juj, knihy odprašujem, všetko rozkrámované mám, juj, nevedela som, juj, ostuda bude...

—Aké knihy?

—Almanachy predsa tvoje vedecké.  V profesorskej izbe.  Juj, celá posteľ zabordelená je, telegraf odkáblený, jujujuj...

—Manželskú izbu som mal predsa na mysli, pre dospelých, a pre chla-...

—Pre takého vzdelaného pánka?  Rúšať ho môže ženská.  Sodoma a Gomo-...

—Estela...  Pán inžinier nám tu už spí na stoličke.  Prosím...

—Juj, doraz.  Juj, doraz...—  odbehla babička Estela.  (Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: zabordelený   2. (genitív) bez: zabordeleného   3. (datív) k/ku: zabordelenému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: zabordeleného / zabordelený   5. (vokatív) ktože/čože: zabordelený   6. (lokál) o: zabordelenom   7. (inštrumentál) s/so: zabordeleným
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: zabordelení / zabordelené   2. (genitív) bez: zabordelených   3. (datív) k/ku: zabordeleným  4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: zabordelených / zabordelené   5. (vokatív) ktože/čože životné / neživ∙: zabordelení / zabordelené   6. (lokál) o: zabordelených   7. (inštrumentál) s/so: zabordelenými 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: zabordelená   2. (genitív) bez: zabordelenej   3. (datív) k/ku: zabordelenej   4. (akuzatív) vidím: zabordelenú   5. (vokatív) ktože/čože: zabordelená   6. (lokál) o: zabordelenej   7. (inštrumentál) s/so: zabordelenou
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: zabordelené   2. (genitív) bez: zabordelených   3. (datív) k/ku: zabordeleným  4. (akuzatív) vidím: zabordelené   5. (vokatív) ktože/čože: zabordelené   6. (lokál) o: zabordelených   7. (inštrumentál) s/so: zabordelenými 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: zabordelené   2. (genitív) bez: zabordeleného   3. (datív) k/ku: zabordelenému   4. (akuzatív) vidím: zabordelené   5. (vokatív) ktože/čože: zabordelené   6. (lokál) o: zabordelenm   7. (inštrumentál) s/so: zabordeleným
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: zabordelené   2. (genitív) bez: zabordelených   3. (datív) k/ku: zabordeleným  4. (akuzatív) vidím: zabordelené   5. (vokatív) ktože/čože: zabordelené   6. (lokál) o: zabordelených   7. (inštrumentál) s/so: zabordelenými 

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: zabordelený   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: zabordelenejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najzabordelenejší, najsamzabordelený, najsamzabordelenejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: zabordelení / zabordelené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: zabordelenejší / zabordelenejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najzabordelenejší, najsamzabordelení, najsamzabordelenejší / najzabordelenejšie, najsamzabordelené, najsamzabordelenejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: zabordelená   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: zabordelenejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najzabordelenejšia, najsamzabordelená, najsamzabordelenejšia
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: zabordelené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: zabordelenejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najzabordelenejšie, najsamzabordelené, najsamzabordelenejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: zabordelené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: zabordelenejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najzabordelenejšie, najsamzabordelené, najsamzabordelenejšie
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: zabordelené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: zabordelenejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najzabordelenejšie, najsamzabordelené, najsamzabordelenejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   slabozabordelený, nízkozabordelený

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   velezabordelený, všezabordelený, silnozabordelený, plnozabordelený

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   novozabordelený, starozabordelený, dozabordelený, nedozabordelený, predzabordelený

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nezabordelený, niezabordelený

Zvrátenie (reverzia):   odzabordelený

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   znovuzabordelený, prezabordelený


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  trumperedroomaround;  disordered   


zapekanie

podstatné meno  (substantívum)  ●  stredný rod  (neutrum)

1.  Pečenie (napr· zapekaná tekvica) alebo dokončenie inej predošlej úpravy záverečným pripečením (napr· zapekané makaróny).

2.  Vmiešavanie alebo pridávanie do niečoho a následné spoločné upečenie (napr· ovocie zapečené vnútri nákypu, pašovaný diamant zapečený v chlebe);  vpekanie.

3.  Spôsobovanie črevnej zápchy (stolicovej konstipácie).

4.  Spôsobovanie zadretia, zvarenia, prehriatia či podobnej poruchy činného mechanizmu (napr· zapečený stroj, zapečené relé, zapečený mozog).

Ukážky: 


Bielkovinové jedlo dáme do polovysokej nádoby vhodnej na dusenie či zapekanie.  (Zdroj:  J∙ Okram - Majonézová duska ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: zapekanie   2. (genitív) bez: zapekania   3. (datív) k/ku: zapekaniu   4. (akuzatív) vidím: zapekanie   5. (vokatív) hejže ktože/čože: zapekanie, zapekaniu   6. (lokál) o: zapekaní   7. (inštrumentál) s/so: zapekaním  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: zapekania   2. (genitív) bez: zapekaní   3. (datív) k/ku: zapekaniam   4. (akuzatív) vidím: zapekania   5. (vokatív) hejže ktože/čože: zapekania   6. (lokál) o: zapekaniach   7. (inštrumentál) s/so: zapekaniami   


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ; překlad):   zapékání;  vpékání   

Angličtina / English (EN; translation):   no direct translation;   close equivalents:  baking into;  in-baking;  constipating;  blocking   


záhadológ

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

Skúmateľ záhad;  mysteriológ;  enigmatológ.

Ukážky: 

Ešte horšia musela byť pre tvrdého agenta predstava o praktickej stránke nadchádzajúcich chvíľ s pohoreným záhadológom.  Povylievať nedopité šálky za hrobku, prosím, to by Hubert v pohode zvládol.  Lenže ak ho doktor začne poverovať osúšaním tanierikov a balením porcelánových súpravičiek do krepovaného hodvábu, hrozilo vzkypenie krvi.  (Kontext:  Bezpečnostný agent Hubert je sklamaný, že domnelé fotografie cintorínskych duchov môžu byť v skutočnosti výsledkom trápneho omylu doktora Bartona.  Ak doktor pokazil filmy dvojitou expozíciou na to isté políčko, honba za záhadami sa skončila skôr, než sa mohla začať.  Kto teraz bude v zlej nálade pratať všetko občerstvenie a pohovky, ktoré doktor Barton nazvláčal na plánované nočné sledovanie do tajnej pozorovateľne v starobylej kamennej hrobke?  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: záhadológ   2. (genitív) bez: záhadológa   3. (datív) k/ku: záhadológovi   4. (akuzatív) vidím: záhadológa   5. (vokatív) hejže ktože/čože: záhadológu   6. (lokál) o: záhadológovi   7. (inštrumentál) s/so: záhadológom  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí: záhadológovia   2. (genitív) bez: záhadológov   3. (datív) k/ku: záhadológom    4. (akuzatív) vidím: záhadológov   5. (vokatív) hejže ktože/čože: záhadológovia   6. (lokál) o: záhadológoch   7. (inštrumentál) s/so: záhadológmi 


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  mysteriologistenigmatologist


   

Ž

  

živočíchopisec

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

(archaizmus)   Odborník venujúci sa živočíchopisu, čiže zoológii;  zoológ.

Ukážky: 

V príprave.  (Zdroj:  J∙ Okram - mysteriózne trilery, www.okram.fr.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: živočíchopisec   2. (genitív) bez: živočíchopisca   3. (datív) k/ku: živočíchopiscovi   4. (akuzatív) vidím: živočíchopisca   5. (vokatív) hejže ktože/čože: živočíchopiscu, živočíchopisče   6. (lokál) o: živočíchopiscovi   7. (inštrumentál) s/so: živočíchopiscom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: živočíchopisci, živočíchopiscovia   2. (genitív) bez: živočíchopiscov   3. (datív) k/ku: živočíchopiscom   4. (akuzatív) vidím: živočíchopiscov   5. (vokatív) hejže ktože/čože: živočíchopisci   6. (lokál) o: živočíchopiscoch   7. (inštrumentál) s/so: živočíchopiscami 


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  animalogist;  zoologist

Čeština / Czech (CZ):  živočichopisec


žltomäsý

prídavné meno  (adjektívum)

Majúci žlté mäso / dužinu / vnútro.

Ukážky: 


Suroviny:  zemiaky  ●  350 g  -  2 až 3 stredné zemiaky vo veľkosti citrónu, najlepšie sú pozdné (zimné), žltomäsé, iba varný typ A príp∙ B (šalátové a prílohové), nikdy však nie typ C a D!  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: žltomäsý   2. (genitív) bez: žltomäsého   3. (datív) k/ku: žltomäsému    4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: žltomäsého / žltomäsý   5. (vokatív) hejže ktože/čože: žltomäsý   6. (lokál) o: žltomäsom   7. (inštrumentál) s/so: žltomäsým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: žltomäsí / žltomäsé   2. (genitív) bez: žltomäsých   3. (datív) k/ku: žltomäsým   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: žltomäsých / žltomäsé   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: žltomäsí / žltomäsé   6. (lokál) o: žltomäsých   7. (inštrumentál) s/so: žltomäsými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: žltomäsá   2. (genitív) bez: žltomäsej   3. (datív) k/ku: žltomäsej   4. (akuzatív) vidím: žltomäsú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: žltomäsá   6. (lokál) o: žltomäsej   7. (inštrumentál) s/so: žltomäsou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: žltomäsé   2. (genitív) bez: žltomäsých   3. (datív) k/ku: žltomäsým   4. (akuzatív) vidím: žltomäsé   5. (vokatív) hejže ktože/čože: žltomäsé   6. (lokál) o: žltomäsých   7. (inštrumentál) s/so: žltomäsými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: žltomäsé   2. (genitív) bez: žltomäsého   3. (datív) k/ku: žltomäsému    4. (akuzatív) vidím: žltomäsé   5. (vokatív) hejže ktože/čože: žltomäsé   6. (lokál) o: žltomäsom   7. (inštrumentál) s/so: žltomäsým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: žltomäsé   2. (genitív) bez: žltomäsých   3. (datív) k/ku: žltomäsým   4. (akuzatív) vidím: žltomäsé   5. (vokatív) hejže ktože/čože: žltomäsé   6. (lokál) o: žltomäsých   7. (inštrumentál) s/so: žltomäsými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: žltomäsý   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: žltomäsejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najžltomäsejší, najsamžltomäsý, najsamžltomäsejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: žltomäsí / žltomäsé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: žltomäsejší/ žltomäsejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najžltomäsejší, najsamžltomäsí, najsamžltomäsejší / najžltomäsejšie, najsamžltomäsé, najsamžltomäsejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: žltomäsá   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: žltomäsejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najžltomäsejšia, najsamžltomäsá, najsamžltomäsejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: žltomäsé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: žltomäsejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najžltomäsejšie, najsamžltomäsé, najsamžltomäsejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: žltomäsé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: žltomäsejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najžltomäsejšie, najsamžltomäsé, najsamžltomäsejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: žltomäsé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: žltomäsejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najžltomäsejšie, najsamžltomäsé, najsamžltomäsejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   máložltomäsý, slabožltomäsý, bledožltomäsý   

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   vysokožltomäsý, superžltomäsý, megažltomäsý, silnožltomäsý, tmavožltomäsý

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celožltomäsý, položltomäsý, pravožltomäsý, nepravožltomäsý, starožltomäsý, novožltomäsý, pseudožltomäsý, pažltomäsý

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nežltomäsý, niežltomäsý   

Zvrátenie (reverzia):   ?

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   ?


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ):   žlutomasý

Angličtina / English (EN; translation):   yellow-fleshed


 A   B   C   D   DZ   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.