Slová začínajúce na:
Z, Ž

Ozrejmovač slov

www.okram.fr

Z

zabordelený

prídavné meno (adjektívum)

1. Vyplnený alebo pokrytý neporiadkom, bordelom.

2. O pochybnom štáte, meste, štvrti, obvode: miesto s veľkým množstvom nevestincov, nerestincov, bordelov.

Ukážky:

—Estela? Estela!— volal doktor Barton a zároveň išiel stisnúť aj privolávacie tlačidlo na stene. Trpezlivo vyčkával pri dverách do predizby. —Estela, budeme mať hostí na noc. Pripravíš prosím Bolekovcom hosťovské izby?

—Aj pánko enginiér privolil?

—Všetci zostávajú.

—Juj, knihy odprašujem, všetko rozkrámované mám, juj, nevedela som, juj, ostuda bude...

—Aké knihy?

—Almanachy predsa tvoje vedecké. V profesorskej izbe. Juj, celá posteľ zabordelená je, telegraf odkáblený, jujujuj...

—Manželskú izbu som mal predsa na mysli, pre dospelých, a pre chla-...

—Pre takého vzdelaného pánka? Rúšať ho môže ženská. Sodoma a Gomo-...

—Estela... Pán inžinier nám tu už spí na stoličke. Prosím...

—Juj, doraz. Juj, doraz...— odbehla babička Estela. (Zdroj: J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.)

Ohýbanie:

Skloňovanie (deklinácie, pády) - mužský rod (maskulína):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jeden: zabordelený 2. (genitív) bez: zabordeleného 3. (datív) k/ku: zabordelenému 4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: zabordeleného / zabordelený 5. (vokatív) ktože/čože: zabordelený 6. (lokál) o: zabordelenom 7. (inštrumentál) s/so: zabordeleným
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: zabordelení / zabordelené 2. (genitív) bez: zabordelených 3. (datív) k/ku: zabordeleným 4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: zabordelených / zabordelené 5. (vokatív) ktože/čože životné / neživ∙: zabordelení / zabordelené 6. (lokál) o: zabordelených 7. (inštrumentál) s/so: zabordelenými

Skloňovanie (deklinácie, pády) - ženský rod (feminína):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jedna: zabordelená 2. (genitív) bez: zabordelenej 3. (datív) k/ku: zabordelenej 4. (akuzatív) vidím: zabordelenú 5. (vokatív) ktože/čože: zabordelená 6. (lokál) o: zabordelenej 7. (inštrumentál) s/so: zabordelenou
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viaceré: zabordelené 2. (genitív) bez: zabordelených 3. (datív) k/ku: zabordeleným 4. (akuzatív) vidím: zabordelené 5. (vokatív) ktože/čože: zabordelené 6. (lokál) o: zabordelených 7. (inštrumentál) s/so: zabordelenými

Skloňovanie (deklinácie, pády) - stredný rod (neutrá):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jedno: zabordelené 2. (genitív) bez: zabordeleného 3. (datív) k/ku: zabordelenému 4. (akuzatív) vidím: zabordelené 5. (vokatív) ktože/čože: zabordelené 6. (lokál) o: zabordelenm 7. (inštrumentál) s/so: zabordeleným
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viaceré: zabordelené 2. (genitív) bez: zabordelených 3. (datív) k/ku: zabordeleným 4. (akuzatív) vidím: zabordelené 5. (vokatív) ktože/čože: zabordelené 6. (lokál) o: zabordelených 7. (inštrumentál) s/so: zabordelenými

Stupňovanie (gradácia) - mužský rod (maskulína):
jednotné číslo (singulár): 1. (základný stupeň, pozitív) jeden: zabordelený 2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: zabordelenejší 3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najzabordelenejší, najsamzabordelený, najsamzabordelenejší
množné číslo (plurál): 1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: zabordelení / zabordelené 2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: zabordelenejší / zabordelenejšie 3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najzabordelenejší, najsamzabordelení, najsamzabordelenejší / najzabordelenejšie, najsamzabordelené, najsamzabordelenejšie

Stupňovanie (gradácia) - ženský rod (feminína):
jednotné číslo (singulár): 1. (základný stupeň, pozitív) jedna: zabordelená 2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: zabordelenejšia 3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najzabordelenejšia, najsamzabordelená, najsamzabordelenejšia
množné číslo (plurál): 1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: zabordelené 2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: zabordelenejšie 3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najzabordelenejšie, najsamzabordelené, najsamzabordelenejšie

Stupňovanie (gradácia) - stredný rod (neutrá):
jednotné číslo (singulár): 1. (základný stupeň, pozitív) jedno: zabordelené 2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: zabordelenejšie 3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najzabordelenejšie, najsamzabordelené, najsamzabordelenejšie
množné číslo (plurál): 1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: zabordelené 2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: zabordelenejšie 3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najzabordelenejšie, najsamzabordelené, najsamzabordelenejšie

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia) - zoslabujúce (elatívy atenuačné): slabozabordelený, nízkozabordelený

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia) - zosilňujúce (elatívy roboračné): velezabordelený, všezabordelený, silnozabordelený, plnozabordelený

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie - kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné: novozabordelený, starozabordelený, dozabordelený, nedozabordelený, predzabordelený

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum): nezabordelený, niezabordelený

Zvrátenie (reverzia): odzabordelený

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia): znovuzabordelený, prezabordelený

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN): trumpered; roomaround; disordered


záhadológ

podstatné meno (substantívum) ● mužský rod (maskulínum)

Skúmateľ záhad; mysteriológ; enigmatológ.

Ukážky:

Ešte horšia musela byť pre tvrdého agenta predstava o praktickej stránke nadchádzajúcich chvíľ s pohoreným záhadológom. Povylievať nedopité šálky za hrobku, prosím, to by Hubert v pohode zvládol. Lenže ak ho doktor začne poverovať osúšaním tanierikov a balením porcelánových súpravičiek do krepovaného hodvábu, hrozilo vzkypenie krvi. (Kontext: Bezpečnostný agent Hubert je sklamaný, že domnelé fotografie cintorínskych duchov môžu byť v skutočnosti výsledkom trápneho omylu doktora Bartona. Ak doktor pokazil filmy dvojitou expozíciou na to isté políčko, honba za záhadami sa skončila skôr, než sa mohla začať. Kto teraz bude v zlej nálade pratať všetko občerstvenie a pohovky, ktoré doktor Barton nazvláčal na plánované nočné sledovanie do tajnej pozorovateľne v starobylej kamennej hrobke? Zdroj: J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.)

Ohýbanie:

Skloňovanie (deklinácie, pády):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jeden: záhadológ 2. (genitív) bez: záhadológa 3. (datív) k/ku: záhadológovi 4. (akuzatív) vidím: záhadológa 5. (vokatív) hejže ktože/čože: záhadológu 6. (lokál) o: záhadológovi 7. (inštrumentál) s/so: záhadológom
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viacerí: záhadológovia 2. (genitív) bez: záhadológov 3. (datív) k/ku: záhadológom 4. (akuzatív) vidím: záhadológov 5. (vokatív) hejže ktože/čože: záhadológovia 6. (lokál) o: záhadológoch 7. (inštrumentál) s/so: záhadológmi

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN): mysteriologist; enigmatologist


Ž

živočíchopisec

podstatné meno (substantívum) ● mužský rod (maskulínum)

(archaizmus) Odborník venujúci sa živočíchopisu, čiže zoológii; zoológ.

Ukážky:

V príprave. (Zdroj: J∙ Okram - mysteriózne trilery, www.okram.fr.)

Ohýbanie:

Skloňovanie (deklinácie, pády):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jeden: živočíchopisec 2. (genitív) bez: živočíchopisca 3. (datív) k/ku: živočíchopiscovi 4. (akuzatív) vidím: živočíchopisca 5. (vokatív) hejže ktože/čože: živočíchopiscu, živočíchopisče 6. (lokál) o: živočíchopiscovi 7. (inštrumentál) s/so: živočíchopiscom
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viaceré: živočíchopisci, živočíchopiscovia 2. (genitív) bez: živočíchopiscov 3. (datív) k/ku: živočíchopiscom 4. (akuzatív) vidím: živočíchopiscov 5. (vokatív) hejže ktože/čože: živočíchopisci 6. (lokál) o: živočíchopiscoch 7. (inštrumentál) s/so: živočíchopiscami

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN): animalogist; zoologist

Čeština / Czech (CZ): živočíchopisec


A B C D DZ E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Navrhnite doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách. Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅. Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom. Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online. Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.