Slová začínajúce na:
T, Ť

Ozrejmovač slov

www.okram.fr

T

tajomnológ

podstatné meno (substantívum) ● mužský rod (maskulínum)

Skúmateľ tajomstiev a tajomna; sekretológ; okultológ; klandestinológ.

Ukážky:

V príprave. (Zdroj: J∙ Okram - mysteriózne trilery s humorným nádychom - www.okram.fr.)

Ohýbanie:

Skloňovanie (deklinácie, pády):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jeden: tajomnológ 2. (genitív) bez: tajomnológa 3. (datív) k/ku: tajomnológovi 4. (akuzatív) vidím: tajomnológa 5. (vokatív) hejže ktože/čože: tajomnológu 6. (lokál) o: tajomnológovi 7. (inštrumentál) s/so: tajomnológom
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viacerí: tajomnológovia 2. (genitív) bez: tajomnológov 3. (datív) k/ku: tajomnológom 4. (akuzatív) vidím: tajomnológov 5. (vokatív) hejže ktože/čože: tajomnológovia 6. (lokál) o: tajomnológoch 7. (inštrumentál) s/so: tajomnológmi

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN): secretologist; clandestinologist; occultologist


teil

podstatné meno (substantívum) ● mužský rod (maskulínum)

(anglikanizmus) Lipa; strom rodu Tilia sp∙; osobné meno / priezvisko Teil.

Ukážky:

—Hm...— zamyslená mamka váhavo uvažovala: —Nespomínam si sa, že by niekto našu štvrť nazýval "Lipovou Promenádou". Starí ľudia však neraz hovoria, že "idú k Vilovi Teilovi"...
—Tramta-da-dá!— usmial sa doktor Barton. —Fanfára úspechu. To je predsa priama súčasť nášho príbehu. Historické meno Viliam alebo Wilhelm Tell vám zaiste netreba dvakrát predstavovať - švajčiarsky ľudový hrdina. A
teil je zas starobylé anglické slovo pre lipu. Ako vtipná paralela, obrovská lipizňa rastúca neďaleko konca kvetnej aleje dostala humornú prezývku Viliam Teil. Týčila sa neďaleko niekdajšieho jazera. Dnes na jej mieste stojí obchodný dom. Bola tu niečím ako miestnou obdobou Stromu generála Shermana v Kalifornii. Myslím, že náš gigant mal vyše tisíc rokov, keď ho vyrúbali.
—Aká škoda, že zahynula...
—Nezahynula. Musela uvoľniť miesto.
—E... Čo...?
—Vyťali ju, aby sme teraz mohli mať nákupné centrum Červený kosák. A Panelovú ulicu.
(Zdroj: J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.)

Ohýbanie:

Skloňovanie (deklinácie, pády):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jeden: teil 2. (genitív) bez životného / neživotného: Teila / teilu 3. (datív) k/ku životnému / neživotnému: Teilovi / teilu 4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: Teila / teil 5. (vokatív) hejže ktože/čože: teile, teilu 6. (lokál) o životnom / neživotnom: Teilovi / teile 7. (inštrumentál) s/so: teilom
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: Teilovia, Teili / teily 2. (genitív) bez: teilov 3. (datív) k/ku: teilom 4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: Teilov / teily 5. (vokatív) hejže ktože/čože životní / neživotné: Teilovia, Teili / teily 6. (lokál) o: teiloch 7. (inštrumentál) s/so: teilmi

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN): teil; linden

Latinčina / Latina (LN): Tilia


tezaurológ

podstatné meno (substantívum) ● mužský rod (maskulínum)

Skúmateľ pokladov; pokladológ.

Ukážky:

V príprave. (Zdroj: J∙ Okram - mysteriózne trilery s humorným nádychom - www.okram.fr.)

Ohýbanie:

Skloňovanie (deklinácie, pády):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jeden: tezaurológ 2. (genitív) bez: tezaurológa 3. (datív) k/ku: tezaurológovi 4. (akuzatív) vidím: tezaurológa 5. (vokatív) hejže ktože/čože: tezaurológu 6. (lokál) o: tezaurológovi 7. (inštrumentál) s/so: tezaurológom
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viacerí: tezaurológovia 2. (genitív) bez: tezaurológov 3. (datív) k/ku: tezaurológom 4. (akuzatív) vidím: tezaurológov 5. (vokatív) hejže ktože/čože: tezaurológovia 6. (lokál) o: tezaurológoch 7. (inštrumentál) s/so: tezaurológmi

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN): thesaurologist; treasurologist


Ť

ťohniť

sloveso (verbum) ● nedokonavý vid

Namáhavo niesť; trepať; vliecť; zvláčať.

Ukážky:

V príprave. (Zdroj: J∙ Okram - mysteriózne trilery, www.okram.fr.)

Ohýbanie:

Časovanie (konjugácie) - prítomný čas (prézens):
jednotné číslo (singulár): 1. ja: ťohním 2. ty: ťohníš 3. on/ona/ono: ťohní
množné číslo (plurál): 1. my: ťohníme 2. vy: ťohníte 3. oni: ťohnia

Časovanie (konjugácie) - minulý čas (préteritum / perfektum):
jednotné číslo (singulár): 1. ja: som ťohnil 2m. ty chlap: si ťohnil 2f. ty žena: si ťohnila 2n. ty niečo: si ťohnilo 3m. on: ťohnil 3f. ona: ťohnila 3n. ono: ókalo
množné číslo (plurál): 1. my: sme ťohnili 2. vy: ste ťohnili 3. oni: ťohnili

Časovanie (konjugácie) - budúci čas (futúrum):
jednotné číslo (singulár): 1. ja: budem ťohniť 2. ty: budeš ťohniť 3. on/ona/ono: bude ťohniť
množné číslo (plurál): 1. my: budeme ťohniť 2. vy: budete ťohniť 3. oni: budú ťohniť

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN): haul; drag

Čeština / Czech (CZ): táhnout; tahat se


A B C D DZ E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Navrhnite doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách. Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅. Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom. Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online. Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.