Slová začínajúce na:
  T, Ť  

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

T

  

tajomnológ

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

Skúmateľ tajomstiev a tajomna;  sekretológ;  okultológ;  klandestinológ.

Ukážky: 

V príprave.  (Zdroj:  J∙ Okram - mysteriózne trilery s humorným nádychom - www.okram.fr.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: tajomnológ   2. (genitív) bez: tajomnológa   3. (datív) k/ku: tajomnológovi   4. (akuzatív) vidím: tajomnológa   5. (vokatív) hejže ktože/čože: tajomnológu   6. (lokál) o: tajomnológovi   7. (inštrumentál) s/so: tajomnológom  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí: tajomnológovia   2. (genitív) bez: tajomnológov   3. (datív) k/ku: tajomnológom   4. (akuzatív) vidím: tajomnológov   5. (vokatív) hejže ktože/čože: tajomnológovia   6. (lokál) o: tajomnológoch   7. (inštrumentál) s/so: tajomnológmi


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  secretologist;  clandestinologist;  occultologist


teil

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

(anglikanizmus)   Lipa;  strom rodu Tilia sp∙;  osobné meno / priezvisko Teil.

Ukážky: 

—Hm...—  zamyslená mamka váhavo uvažovala:  —Nespomínam si sa, že by niekto našu štvrť nazýval "Lipovou Promenádou".  Starí ľudia však neraz hovoria, že "idú k Vilovi Teilovi"... 
—Tramta-da-dá!—  usmial sa doktor Barton.  —Fanfára úspechu.  To je predsa priama súčasť nášho príbehu.  Historické meno Viliam alebo Wilhelm Tell vám zaiste netreba dvakrát predstavovať - švajčiarsky ľudový hrdina.  A teil je zas starobylé anglické slovo pre lipu.  Ako vtipná paralela, obrovská lipizňa rastúca neďaleko konca kvetnej aleje dostala humornú prezývku Viliam Teil.  Týčila sa neďaleko niekdajšieho jazera.  Dnes na jej mieste stojí obchodný dom.  Bola tu niečím ako miestnou obdobou Stromu generála Shermana v Kalifornii.  Myslím, že náš gigant mal vyše tisíc rokov, keď ho vyrúbali. 
—Aká škoda, že zahynula... 
—Nezahynula.  Musela uvoľniť miesto. 
—E...  Čo...? 
—Vyťali ju, aby sme teraz mohli mať nákupné centrum Červený kosák.  A Panelovú ulicu.  (Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: teil   2. (genitív) bez životného / neživotného: Teila / teilu   3. (datív) k/ku životnému / neživotnému: Teilovi / teilu   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: Teila / teil   5. (vokatív) hejže ktože/čože: teile, teilu   6. (lokál) o životnom / neživotnom: Teilovi / teile   7. (inštrumentál) s/so: teilom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: Teilovia, Teili / teily   2. (genitív) bez: teilov   3. (datív) k/ku: teilom   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: Teilov / teily   5. (vokatív) hejže ktože/čože životní / neživotné: Teilovia, Teili / teily   6. (lokál) o: teiloch   7. (inštrumentál) s/so: teilmi 


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  teil;  linden

Latinčina / Latina (LN; translatio):  Tilia


tezaurológ

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

Skúmateľ pokladov;  pokladológ.

Ukážky: 

V príprave.  (Zdroj:  J∙ Okram - mysteriózne trilery s humorným nádychom - www.okram.fr.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: tezaurológ   2. (genitív) bez: tezaurológa      3. (datív) k/ku: tezaurológovi   4. (akuzatív) vidím: tezaurológa   5. (vokatív) hejže ktože/čože: tezaurológu   6. (lokál) o: tezaurológovi   7. (inštrumentál) s/so: tezaurológom  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí: tezaurológovia   2. (genitív) bez: tezaurológov   3. (datív) k/ku: tezaurológom   4. (akuzatív) vidím: tezaurológov   5. (vokatív) hejže ktože/čože: tezaurológovia   6. (lokál) o: tezaurológoch   7. (inštrumentál) s/so: tezaurológmi 


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  thesaurologist;  treasurologist   


topiteľný

prídavné meno  (adjektívum)

Spôsobilý alebo použiteľný na topenie (v oboch významoch:  ponorenie do kvapaliny alebo roztopenie);  taviteľný.

Ukážky: 


Základné suroviny:  ...tvrdý syr  ●  300 g  -  topiteľná tehla typu Eidam, Ementál a pod∙.  (Zdroj:  J∙ Okram - Majonézová duska ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: topiteľný   2. (genitív) bez: topiteľného   3. (datív) k/ku: topiteľnému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: topiteľného / topiteľný   5. (vokatív) hejže ktože/čože: topiteľný   6. (lokál) o: topiteľnom   7. (inštrumentál) s/so: topiteľným  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: topiteľní / topiteľné   2. (genitív) bez: topiteľných   3. (datív) k/ku: topiteľným   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: topiteľných / topiteľné   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: topiteľní / topiteľné   6. (lokál) o: topiteľných   7. (inštrumentál) s/so: topiteľnými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: topiteľná   2. (genitív) bez: topiteľnej   3. (datív) k/ku: topiteľnej   4. (akuzatív) vidím: topiteľnú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: topiteľná   6. (lokál) o: topiteľnej   7. (inštrumentál) s/so: topiteľnou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: topiteľné   2. (genitív) bez: topiteľných   3. (datív) k/ku: topiteľným   4. (akuzatív) vidím: topiteľné   5. (vokatív) hejže ktože/čože: topiteľné   6. (lokál) o: topiteľných   7. (inštrumentál) s/so: topiteľnými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: topiteľné   2. (genitív) bez: topiteľného   3. (datív) k/ku: topiteľnému   4. (akuzatív) vidím: topiteľné   5. (vokatív) hejže ktože/čože: topiteľné, topiteľnô   6. (lokál) o: topiteľnom   7. (inštrumentál) s/so: topiteľným  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: topiteľné   2. (genitív) bez: topiteľných   3. (datív) k/ku: topiteľným   4. (akuzatív) vidím: topiteľné   5. (vokatív) hejže ktože/čože: topiteľné   6. (lokál) o: topiteľných   7. (inštrumentál) s/so: topiteľnými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: topiteľný   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: topiteľnejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najtopiteľnejší, najsamtopiteľný, najsamtopiteľnejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: topiteľní / topiteľné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: topiteľnejší / topiteľnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najtopiteľnejší, najsamtopiteľní, najsamtopiteľnejší / najtopiteľnejšie, najsamtopiteľné, najsamtopiteľnejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: topiteľná   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: topiteľnejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najtopiteľnejšia, najsamtopiteľná, najsamtopiteľnejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: topiteľné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: topiteľnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najtopiteľnejšie, najsamtopiteľné, najsamtopiteľnejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: topiteľné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: topiteľnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najtopiteľnejšie, najsamtopiteľné, najsamtopiteľnejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: topiteľné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: topiteľnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najtopiteľnejšie, najsamtopiteľné, najsamtopiteľnejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málotopiteľný, slabotopiteľný   

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   vysokotopiteľný, supertopiteľný   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celotopiteľný, polotopiteľný, samotopiteľný, ľahkotopiteľný, ťažkotopiteľný, rýchlotopiteľný

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   netopiteľný, nietopiteľný   

Zvrátenie (reverzia):   odtopiteľný   

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   znovutopiteľný, pretopiteľný


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ; překlad):   tavitelný;  roztopitelný

Angličtina / English (EN; translation):   meltable;  thawable;  sinkable;  drawnable   


   

Ť

  

ťohniť

sloveso  (verbum)  ●  nedokonavý vid

Namáhavo niesť;  trepať;  vliecť;  zvláčať.

Ukážky: 

V príprave.  (Zdroj:  J∙ Okram - mysteriózne trilery, www.okram.fr.) 

Ohýbanie: 

Oznamovací spôsob (indikatív)

Časovanie (konjugácie) - prítomný čas  (prézens):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: ťohním   2. ty: ťohníš   3. on/ona/ono: ťohní  
      množné číslo (plurál):   1. my: ťohníme   2. vy: ťohníte   3. oni: ťohnia   

Časovanie (konjugácie) - minulý čas  (préteritum / perfektum):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: som ťohnil   2m. ty chlap: si ťohnil   2f. ty žena: si ťohnila   2n. ty niečo: si ťohnilo   3m. on: ťohnil   3f. ona: ťohnila   3n. ono: ókalo  
      množné číslo (plurál):   1. my: sme ťohnili    2. vy: ste ťohnili   3. oni: ťohnili   

Časovanie (konjugácie) - budúci čas  (futúrum):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: budem ťohniť   2. ty: budeš ťohniť   3. on/ona/ono: bude ťohniť  
      množné číslo (plurál):   1. my: budeme ťohniť   2. vy: budete ťohniť   3. oni: budú ťohniť   

Rozkazovací spôsob

Časovanie (konjugácie) - rozkaz  (imperatív):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: nech / nechže ťohním   2. ty: nech / nechže ťohníš, ťohni, ťohniže   3. on/ona/ono: nech / nechže ťohní  
      množné číslo (plurál):   1. my: nech / nechže ťohníme, ťohnime, ťohnimeže   2. vy: nech / nechže ťohníte, ťohnite, ťohniteže   3. oni: nech / nechže ťohnia   

Neurčité slovesné tvary

Neurčitok (infinitív):   ťohniť   

Prechodník (transgresív):   ťohniac   

Príčastie činné prítomné (aktívne particípium prézensu; participium praesens activum):   ťohniaci   

Príčastie činné minulé (aktívne particípium préterita; participium praeteritum activum):   ťohnivší   

Príčastie trpné (participium pasivum):   ťohnený   

Súvisiace slová

Dokonavý vid  (perfektívum):   naťohniť (sa, si), priťohniť (sa, si), poťohnť (si), odťohniť (sa, si), preťohniť (sa, si), doťohniť (sa, si), sťohniť (sa)

Opak / zápor / negácia / výluka   (opozitum / antonymum / negatívum / exkluzívum):   neťohniť   

Zvrátenie / odčinenie  (reverzia / retrakcia):   odťohniť

Opakovanie / obnova / oprava  (repetícia / reštitúcia / reparácia):   ťohnievať, znovuťohniť, preťohniť   

Slovesne derivované slovné druhy:

činnosť / akcia:   ťohnenie, ťohňačka, ťohňička, ťohnírka, ťohňúra   (slovesné podstatné meno)   

činiteľ / aktér:   ťohniteľ, ťohniteľka, ťohnič, ťohnička, ťohniar, ťohniarka, ťohnidlo   (podstatné meno)   

činiteľstvo / aktérstvo:   ťohniteľstvo, ťohniteľkovstvo, ťohničstvo, ťohničkovstvo, ťohniarstvo, ťohniarkovstvo, ťohnidlovstvo   (podstatné meno)   

činnostný / akčný prívlastok:   ťohňací,ťohňačkový, ťohničkový, ťohnírkový, ťohňúrový   (prídavné meno)   

činiteľský / aktérsky prívlastok:   ťohniteľský, ťohniteľkovský, ťohničský, ťohničkovský, ťohniarsky, ťohniarkovský, ťohnidlový, ťohnidlovský   (prídavné meno)   

majster / predák / poskytovateľ:   ťohmajster, ťohmajsterka, ťohník, ťohníčka   (podstatné meno)

majstrovstvo / predáctvo / poskytovateľstvo:   ťohmajstrovstvo, ťohníctvo   (podstatné meno)

majstrovský / predácky / poskytovateľský prívlastok:   ťohmajstrovský, ťohnícky   (podstatné meno)

trpiteľ činnosti / subjekt:   ťohnenec, ťohnenčík, ťohnenka, ťohnenkyňa   (podstatné meno)   

trpiteľstvo / subjektáž:   ťohnenectvo, ťohnenčíctvo, ťohnenkovstvo, ťohnenkyňovstvo   (podstatné meno)   

trpiteľský / subjektážny prívlastok:   ťohnenecký, ťohnenčícky, ťohnenkový, ťohnenkovský, ťohnenkyňovský   (prídavné meno)   

predmet či nástroj činnosti / objekt:   ťohnidlo   (podstatné meno)   

predmetníctvo / objektáž:   ťohnidlovstvo   (podstatné meno)   

predmetový / objektový prívlastok:   ťohnidlový, ťohnidlovský   (prídavné meno)   

dejisko / lokalita:   ťohnisko, ťohnenisko, ťohnište, ťohnenište, ťohňovisko, ťohňovište, ťohniteľňa, ťohniareň   (podstatné meno)   

dejiskový / lokalitný prívlastok:   ťohniskový, ťohneniskový, ťohništný, ťohneništný, ťohňoviskový, ťohňovištný, ťohniteľňový, ťohniarenský   (prídavné meno)   


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  haul;  drag

Čeština / Czech (CZ; překlad):  táhnout;  tahat se;  vléct;  vláčit    A   B   C   D   DZ   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.