Slová začínajúce na:
  F  

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

fotogram

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

Akýkoľvek fotografický záznam, ako je fotografia, filmový negatív, a pod∙.  Špecifický prípad:  Najmä ak hovoríme o fotozázname bez použitia optiky, napríklad pri snímaní cez nekrytú dierku (princíp camera obscura) alebo pri kladení predmetov priamo na fotocitlivý materiál.

Ukážky: 

—Ukážme si konkrétne výsledky.  Napríklad, na tomto fotograme vidíte iba lietajúcu baterku, ale žiadnu lebku.  Baterkové čiary sú celkom rovnaké ako na priloženej druhej snímke.  Porovnajte si najvýraznejší rozdiel:  Na prvom obrázku lebka úplne chýba, na druhom ju vidno celkom jasne.  Uvedená diskrepancia ma dlho miatla.  Oba zábery však vznikli presne v rovnakom čase.

—Počkajte...  To bude...  Citlivosťou filmu?  (Kontext:  Hubert s doktorom Bartonom skúmali záhadnú žiarivú lebku, ktorá sa vznášala v nočnej tme mestského cintorína.  Pri jednom z pokusov o vedecké vysvetlenie tajomného úkazu hádzali cez nepochopiteľný objekt rôzne predmety, napríklad zapnutú baterku.  Podivnosť celej záležitosti sa tým iba znásobila - križujúce svetelné stopy čudesnú levitujúcu lebku nijako nenarušili.  Pri súbežnom fotografovaní viacerými aparátmi naraz sa na niektorých záznamoch obrovská lebka jasne zobrazila, zatiaľ čo na paralelných záberoch vidno iba rovnaké preletové čiary ale ani náznak nejakej lebky...  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: fotogram   2. (genitív) bez: fotogramu   3. (datív) k/ku: fotogramu   4. (akuzatív) vidím: fotogram   5. (vokatív) ktože/čože: fotograme,  fotogramu   6. (lokál) o: fotograme   7. (inštrumentál) s/so: fotogramom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: fotogramy   2. (genitív) bez: fotogramov   3. (datív) k/ku: fotogramom   4. (akuzatív) vidím: fotogramy   5. (vokatív) ktože/čože: fotogramy   6. (lokál) o: fotogramoch   7. (inštrumentál) s/so: fotogrammi, fotogramami 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  photogram;  photograph


 A   B   C   D   DZ   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.