Slová začínajúce na:
  I, Í  

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

I

  

instafotografia

podstatné meno  (substantívum)  ●  ženský rod  (feminínum)

Rýchla fotografia zhotovená napríklad systémom Polaroid, ktorý umožňuje vytvorenie papierovej fotky priamo na mieste už do niekoľkých minút po cvaknutí spúšte;  rýchlofotografia;  rýchlofotka;  instafotografia;  instagram.

Ukážky: 

Doktor Barton si ešte raz pozorne preštudoval vlhkastú instafotografiu kým definitívne vyhlásil: 
—Takže nie, Hubert, nebudem tvrdiť, že sa to na nás pozerá.  Obielené lebky nezvyknú mať oči - a ani u tejto nijaké nevidím.  Avšak dovolím si tvrdiť, že my sa práve pozeráme na ňu.  Nevidíme ju, to je pravda, ale tá obrovská smrtka tam naozaj je.  Musí tam niečo byť.  Neviem čo, neviem prečo, neviem ako, neviem odkiaľ, ale niečo veľmi skutočné sa tam muselo fyzicky objaviť.  Práve teraz, respektíve pred malou chvíľou.  Okom neviditeľné, ale predsa reálne prítomné.  Niekde v tom vymedzenom priestore medzi blízkymi a vzdialenými šnúrami sa deje čosi prazvláštne..(Kontext:  Na nočnom cintoríne dochádza k záhadnému úkazu - na niektorých fotografiách sa zachytávajú nepochopiteľné svetelné obrazy visiace vo vzduchu, avšak na iných záberoch zhotovených v rovnakom čase pomocou prídavných aparátov tajomné zjavenia chýbajú...  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: instafotografia   2. (genitív) bez: instafotografie   3. (datív) k/ku: instafotografii   4. (akuzatív) vidím: instafotografiu   5. (vokatív) hejže ktože/čože: instafotografio   6. (lokál) o: instafotografii   7. (inštrumentál) s/so: instafotografiou
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: instafotografie   2. (genitív) bez: instafotografií   3. (datív) k/ku: instafotografiám   4. (akuzatív) vidím: instafotografie   5. (vokatív) ktože/čože: instafotografie   6. (lokál) o: instafotografiách   7. (inštrumentál) s/so: instafotografiami 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):   instant photography;  Polaroid


   

Í

  

íverec

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

Odštiepený kúsoček dreva;  trieska.

Ukážky: 

V príprave.  (Zdroj:  J∙ Okram - mysteriózne trilery, www.okram.fr.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: íverec   2. (genitív) bez: íverca   3. (datív) k/ku: ívercovi   4. (akuzatív) vidím: íverec   5. (vokatív) hejže ktože/čože: íverče   6. (lokál) o: íverci   7. (inštrumentál) s/so: ívercom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: íverce   2. (genitív) bez: ívercov   3. (datív) k/ku: ívercom   4. (akuzatív) vidím: íverce   5. (vokatív) hejže ktože/čože: íverce   6. (lokál) o: ívercoch   7. (inštrumentál) s/so: ívercami 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  splinter

Čeština / Czech (CZ):  tříska


 A   B   C   D   DZ   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.