Slová začínajúce na:
  Y  

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

yst

sloveso  (verbum)  ●  nedokonavý vid

(nárečovo)   Ísť;  kráčať;  chodiť.

Ukážky: 

V príprave(Kontext:  Osobitý rečový prejav literárnej postavy menom pani Pirniková, ktorá vo svojej nárečovej zmiešanine takmer nepoužíva mäkké I a nahrádza ho tvrdým Y vyslovovaným podobne ako v ruštine.  Zdroj:  J∙ Okram - Prípad zabudnutej truhlice.) 

Ohýbanie: 

Časovanie (konjugácie) - prítomný čas  (prézens):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: ydem, ydu   2. ty: ydeš   3. on/ona/ono: yde
      množné číslo (plurál):   1. my: ydeme, ydome  2. vy: ydete, ydote   3. oni: ydu 

Časovanie (konjugácie) - minulý čas  (préteritum / perfektum):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: yšla, som yšla   2m. ty chlap: yšol, sy yšol   2f. ty žena: sy yšla   2n. ty niečo: sy yšlo   3m. on: yšol   3f. ona: yšla   3n. ono: yšlo, yšylo
      množné číslo (plurál):   1. my: yšly, sme yšly, yšyly, sme yšyly   2. vy: yšly, ste yšly, yšyly, ste yšyly   3. oni: yšly, yšyly

Časovanie (konjugácie) - budúci čas  (futúrum):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: poydem, poydu   2. ty: poydeš   3. on/ona/ono: poyde
      množné číslo (plurál):   1. my: poydeme   2. vy: poydete   3. oni: poydu 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  go;  walk


 A   B   C   D   DZ   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.