Slová začínajúce na:
  R, Ř  

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

R


regulovčík

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

(archaizmus)   Regulačný prvok alebo človek, ktorý voľačo riadi alebo reguluje;  regulátor.  Špecificky:  športový rozhodca v hokeji, futbale a pod∙;  rozhodčík.

Ukážky: 

V príprave.  (Zdroj:  J∙ Okram - mysteriózne trilery, www.okram.fr.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: regulovčík   2. (genitív) bez: regulovčíka   3. (datív) k/ku: regulovčíkovi   4. (akuzatív) vidím: regulovčíka   5. (vokatív) hejže ktože/čože: regulovčíku   6. (lokál) o: regulovčíkovi   7. (inštrumentál) s/so: regulovčíkom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: regulovčíci, regulovčíkovia   2. (genitív) bez: regulovčíkov   3. (datív) k/ku: regulovčíkom   4. (akuzatív) vidím: regulovčíkov   5. (vokatív) hejže ktože/čože: regulovčíci, regulovčíkovia   6. (lokál) o: regulovčíkoch   7. (inštrumentál) s/so: regulovčíkmi 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  referee;  linesman;  judge

Čeština / Czech (CZ):  rozhodčí


rodičenský

prídavné meno  (adjektívum)

Týkajúci sa rodičov alebo rodičovstva;  určený pre rodičov alebo rodičovstvo.

Ukážky: 

Toto bude spáleň rodičenská.  Dočasná len.  Lebo neoddá sa, žeby vzdelanec v spálni obyčajskej izobnej ložíroval!  (Kontext:  Babička Estela napochytro chystá nocľah pre nečakanú návštevu.  Vo svojom archaickom jazyku vysvetľuje chlapcovi Brunovi, ktoré dvere v hosťovskej sekcii im vyhradila.  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: rodičenský   2. (genitív) bez: rodičenského   3. (datív) k/ku: rodičenskému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: rodičenského / rodičenský   5. (vokatív) ktože/čože: rodičenský   6. (lokál) o: rodičenskom   7. (inštrumentál) s/so: rodičenským
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: rodičenskí / rodičenské   2. (genitív) bez: rodičenských   3. (datív) k/ku: rodičenským  4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: rodičenských / rodičenské   5. (vokatív) ktože/čože životné / neživ∙: rodičenskí / rodičenské   6. (lokál) o: rodičenských   7. (inštrumentál) s/so: rodičenskými 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: rodičenská   2. (genitív) bez: rodičenskej   3. (datív) k/ku: rodičenskej   4. (akuzatív) vidím: rodičenskú   5. (vokatív) ktože/čože: rodičenská   6. (lokál) o: rodičenskej   7. (inštrumentál) s/so: rodičenskou
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: rodičenské   2. (genitív) bez: rodičenských   3. (datív) k/ku: rodičenským  4. (akuzatív) vidím: rodičenské   5. (vokatív) ktože/čože: rodičenské   6. (lokál) o: rodičenských   7. (inštrumentál) s/so: rodičenskými 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: rodičenské   2. (genitív) bez: rodičenského   3. (datív) k/ku: rodičenskému   4. (akuzatív) vidím: rodičenské   5. (vokatív) ktože/čože: rodičenské   6. (lokál) o: rodičenskom   7. (inštrumentál) s/so: rodičenským
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: rodičenské   2. (genitív) bez: rodičenských   3. (datív) k/ku: rodičenským  4. (akuzatív) vidím: rodičenské   5. (vokatív) ktože/čože: rodičenské   6. (lokál) o: rodičenských   7. (inštrumentál) s/so: rodičenskými 

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: rodičenský   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: rodičenskejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najrodičenskejší, najsamrodičenský, najsamrodičenskejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: rodičenskí / rodičenské   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: rodičenskejší / rodičenskejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najrodičenskejší, najsamrodičenskí, najsamrodičenskejší / najrodičenskejšie, najsamrodičenské, najsamrodičenskejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: rodičenská   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: rodičenskejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najrodičenskejšia, najsamrodičenská, najsamrodičenskejšia    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: rodičenské   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: rodičenskejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najrodičenskejšie, najsamrodičenské, najsamrodičenskejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: rodičenské   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: rodičenskejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najrodičenskejšie, najsamrodičenské, najsamrodičenskejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: rodičenské   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: rodičenskejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najrodičenskejšie, najsamrodičenské, najsamrodičenskejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   chaborodičenský, slaborodičenský

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   velerodičenský, všerodičenský

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   antirodičenský, protirodičenský, novorodičenský, starorodičenský, pararodičenský, perirodičenský

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nerodičenský, nierodičenský, mimorodičenský

Zvrátenie (reverzia):   odrodičenský

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   znovurodičenský

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  parentical;  parental;  parent


rozkrámovaný

prídavné meno  (adjektívum)  ●  trpné príčastie dokonavého slovesa rozkrámovať   

Porozkladaný na ploche, v priestore, alebo po miestnosti;  povyberaný;  rozložený.

Ukážky: 

—Estela?  Estela!—  volal doktor Barton a zároveň išiel stisnúť aj privolávacie tlačidlo na stene.  Trpezlivo vyčkával pri dverách do predizby.  —Estela, budeme mať hostí na noc.  Pripravíš prosím Bolekovcom hosťovské izby? 

—Aj pánko enginiér privolil?

—Všetci zostávajú.

—Juj, knihy odprašujem, všetko rozkrámované mám, juj, nevedela som, juj, ostuda bude...

—Aké knihy?

—Almanachy predsa tvoje vedecké.  V profesorskej izbe.  Juj, celá posteľ zabordelená je, telegraf odkáblený, jujujuj...

—Manželskú izbu som mal predsa na mysli, pre dospelých, a pre chla-...

—Pre takého vzdelaného pánka?  Rúšať ho môže ženská.  Sodoma a Gomo-...

—Estela...  Pán inžinier nám tu už spí na stoličke.  Prosím...

—Juj, doraz.  Juj, doraz...—  odbehla babička Estela.  (Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: rozkrámovaný   2. (genitív) bez: rozkrámovaného   3. (datív) k/ku: rozkrámovanému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: rozkrámovaného / rozkrámovaný   5. (vokatív) ktože/čože: rozkrámovaný   6. (lokál) o: rozkrámovanom   7. (inštrumentál) s/so: rozkrámovaným
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: rozkrámovaní / rozkrámované   2. (genitív) bez: rozkrámovaných   3. (datív) k/ku: rozkrámovaným  4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: rozkrámovaných / rozkrámované   5. (vokatív) ktože/čože životné / neživ∙: rozkrámovaní / rozkrámované   6. (lokál) o: rozkrámovaných   7. (inštrumentál) s/so: rozkrámovanými 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: rozkrámovaná   2. (genitív) bez: rozkrámovanej   3. (datív) k/ku: rozkrámovanej   4. (akuzatív) vidím: rozkrámovanú   5. (vokatív) ktože/čože: rozkrámovaná   6. (lokál) o: rozkrámovanej   7. (inštrumentál) s/so: rozkrámovanou
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: rozkrámované   2. (genitív) bez: rozkrámovaných   3. (datív) k/ku: rozkrámovaným  4. (akuzatív) vidím: rozkrámované   5. (vokatív) ktože/čože: rozkrámované   6. (lokál) o: rozkrámovaných   7. (inštrumentál) s/so: rozkrámovanými 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: rozkrámované   2. (genitív) bez: rozkrámovaného   3. (datív) k/ku: rozkrámovanému   4. (akuzatív) vidím: rozkrámované   5. (vokatív) ktože/čože: rozkrámované   6. (lokál) o: rozkrámovanom   7. (inštrumentál) s/so: rozkrámovaným
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: rozkrámované   2. (genitív) bez: rozkrámovaných   3. (datív) k/ku: rozkrámovaným  4. (akuzatív) vidím: rozkrámované   5. (vokatív) ktože/čože: rozkrámované   6. (lokál) o: rozkrámovaných   7. (inštrumentál) s/so: rozkrámovanými 

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: rozkrámovaný   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: rozkrámovanejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najrozkrámovanejší, najsamrozkrámovaný, najsamrozkrámovanejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: rozkrámovaní / rozkrámované   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: rozkrámovanejší / rozkrámovanejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najrozkrámovanejší, najsamrozkrámovaní, najsamrozkrámovanejší / najrozkrámovanejšie, najsamrozkrámované, najsamrozkrámovanejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: rozkrámovaná   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: rozkrámovanejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najrozkrámovanejšia, najsamrozkrámovaná, najsamrozkrámovanejšia
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: rozkrámované   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: rozkrámovanejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najrozkrámovanejšie, najsamrozkrámované, najsamrozkrámovanejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: rozkrámované   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: rozkrámovanejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najrozkrámovanejšie, najsamrozkrámované, najsamrozkrámovanejšie
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: rozkrámované   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: rozkrámovanejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najrozkrámovanejšie, najsamrozkrámované, najsamrozkrámovanejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   slaborozkrámovaný

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   velerozkrámovaný, všerozkrámovaný

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   novorozkrámovaný, starorozkrámovaný, dorozkrámovaný, nedorozkrámovaný, rozrozkrámovaný, predrozkrámovaný

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nerozkrámovaný, nierozkrámovaný

Zvrátenie (reverzia):   odrozkrámovaný

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   znovurozkrámovaný, prerozkrámovaný

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  trumperedroomaround;  disordered


rýchlofotografia

podstatné meno  (substantívum)  ●  ženský rod  (feminínum)

Rýchla fotografia zhotovená napríklad systémom Polaroid, ktorý umožňuje vytvorenie papierovej fotky priamo na mieste už do niekoľkých minút po cvaknutí spúšte;  rýchlofotka;  rýchlozáber;  instafotografia;  instagram.

Ukážky: 

Doktor Barton uvážlivo preposudzoval každý subdetail z polovičato nedosnímanej rýchlofotky.  (Kontext:  Na nočnom cintoríne dochádza k záhadnému úkazu - na niektorých fotografiách sa zachytávajú nepochopiteľné svetelné obrazy visiace vo vzduchu, avšak na iných záberoch zhotovených v rovnakom čase pomocou prídavných aparátov tajomné zjavenia chýbajú.  Jedna zo šokujúcich úspešných fotiek z polaroidového prístroja sa práve samočinne vyvolala...  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: rýchlofotografia   2. (genitív) bez: rýchlofotografie   3. (datív) k/ku: rýchlofotografii   4. (akuzatív) vidím: rýchlofotografiu   5. (vokatív) hejže ktože/čože: rýchlofotografio   6. (lokál) o: rýchlofotografii   7. (inštrumentál) s/so: rýchlofotografiou
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: rýchlofotografie   2. (genitív) bez: rýchlofotografií   3. (datív) k/ku: rýchlofotografiám   4. (akuzatív) vidím: rýchlofotografie   5. (vokatív) ktože/čože: rýchlofotografie   6. (lokál) o: rýchlofotografiách   7. (inštrumentál) s/so: rýchlofotografiami 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):   instant photography;  PolaroidŘ


řopa

podstatné meno  (substantívum)  ●  ženský rod  (feminínum)

(pseudo-čechizmus)   Tekutá nerastná surovina;  ropa.  Slovenské slovo "ropa" preložené do češtiny bez poriadnej znalosti českého jazyka.

Ukážky: 

V príprave.  (Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: řopa   2. (genitív) bez: řopy   3. (datív) k/ku: řope   4. (akuzatív) vidím: řopu   5. (vokatív) hejže ktože/čože: řopo   6. (lokál) o: řope   7. (inštrumentál) s/so: řopou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: řopy   2. (genitív) bez: řop, řôp   3. (datív) k/ku: řopám   4. (akuzatív) vidím: řopy   5. (vokatív) ktože/čože: řopy   6. (lokál) o: řopách   7. (inštrumentál) s/so: řopami   

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):   oil;  petroleum

Čeština / Czech (CZ):   ropa


 A   B   C   D   DZ   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.