Slová začínajúce na:
  C, Č  

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Slová na "CH" sú radené tu:    CH  

  

C

  

calta

podstatné meno  (substantívum)  ●  ženský rod  (feminínum)

Vzdušný kysnutý koláč bez plnky alebo s prídavkom v ceste rozptýlených hrozienok či sušeného ovocia;  vianočka;  pletenka;  pletenica.

Ukážky: 

—Frištukálie vám všetké nechávam vykrámené.—  oznámila babička Estela, len čo jej kritické oko usúdilo, že množstvo naznášaných vecí bude postačovať na dôstojný začiatok pozdných raňajok.  —Keby sa vám ešte dačoho zažiadalo, ľadoveň i špajzeta nabité sú.  Sinisterko vám ukáže.  Doraz príde.  Doraz.  Dohliadnete mi naňho, milá mladá panička zlatá?  Z calty nech vám nedlube! 
—Mbbmmm...—  mamka s plnými ústami roztvorila naširoko oči, pretože babičke náhliacej sa preč vôbec neporozumela. 
—Čo nemá robiť?—  zachraňoval situáciu Bruno. 
—Rozínky aby nedegvil.  Z vianočky neplienil! 
—Jaké rozjímky? 
—Hrozienka.—  vysvetlila mu mamka po preglgnutí. 
—Capnúť ho treba, po grabzni!!  Ja som sfľaku naspiatok.  Štandopede!  Štandopede!  (Kontext:  Babička Estela potrebuje niekam odísť a chvatne pripravuje hosťom sobotné raňajky.  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: calta   2. (genitív) bez: calty   3. (datív) k/ku: calte   4. (akuzatív) vidím: caltu   5. (vokatív) hejže ktože/čože: calto   6. (lokál) o: calte   7. (inštrumentál) s/so: caltou
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: calty   2. (genitív) bez: cált / caliet   3. (datív) k/ku: caltám   4. (akuzatív) vidím: calty   5. (vokatív) hejže ktože/čože: calty   6. (lokál) o: caltách   7. (inštrumentál) s/so: caltami 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):   fancy bread;  Christmas cake;  tea-cake;  spumkin

Čeština / Czech (CZ):  vánočka


Slová na "CH" sú radené tu:    CH  


   

Č

  

časovčík

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

Kto sa zaoberá hodinami alebo hodinkami;  hodinár.  Špecificky:  Kto kradne hodiny alebo hodinky;  hodinkár;  zlodej hodiniek;  lupič.

Ukážky: 

Časovčík šeredný!—  nenechala sa odkloniť babička a bezhlavo sa vrhla k zahraničnej knihe.  —Chlípnik verejne odhalený! 
—Dnes by sme sa mali držať nášh-...—  rezignoval logopéd s vtiahnutými lícami, pretože prenie s babičkou naberalo trápne dimenzie.  Nechcel sa pred hosťami trhať so staršou osobou o obrázkovú knihu.  Hostiteľka urputne vracala späť posledné preskočené stránky, až konečne natrafila na predtým zahliadnutú scénu: 
—Zatknúť treba sviniara ničomného!!—  ďobala divo do veľkoplošnej dvojkompozície s frontovými vojakmi vztyčujúcimi víťaznú zástavu. 
—Nie sú to naši osloboditelia?—  čudovala sa mamka nad babičkinou zarputilosťou. 
—Aj grázel Duňo nosí toľko hodiniek!—  rozpoznával Bruno povedomý výjav(Kontext:  Babička Estela rozpoznala v novej knihe doktora Bartona dávneho vojnového zločinca a násilníka.  Jeho predlaktie posiate nalúpenými hodinkami pripomenulo chlapcovi Brunovi bitkárskeho spolužiaka.  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: časovčík  2. (genitív) bez: časovčíka   3. (datív) k/ku: časovčíkovi   4. (akuzatív) vidím: časovčíka   5. (vokatív) hejže ktože/čože: časovčíku   6. (lokál) o: časovčíkovi   7. (inštrumentál) s/so: časovčíkom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí: časovčíci, časovčíkovia   2. (genitív) bez: časovčíkov   3. (datív) k/ku: časovčíkom   4. (akuzatív) vidím: časovčíkov   5. (vokatív) hejže ktože/čože: časovčíci, časovčíkovia   6. (lokál) o: časovčíkoch   7. (inštrumentál) s/so: časovčíkmi 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  watchlover;  watchmaker;  watchsnatcher


 A   B   C   D   DZ   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.