ňušec

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

(archaizmus)   Zviera alebo človek s dobrým čuchom alebo so záľubou v ovoniavaní;  profesionálny ovoniavač;  vyňuchávač.  Špeciálne:  stopársky pes.  Prenesene:  detektív.

Ukážky: 

V príprave.  (Zdroj:  J∙ Okram - mysteriózne trilery, www.okram.fr.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: ňušec   2. (genitív) bez: ňušca   3. (datív) k/ku: ňušcovi   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: ňušca / ňušec   5. (vokatív) hejže ktože/čože: ňušče, ňušcu   6. (lokál) o: ňušcovi   7. (inštrumentál) s/so: ňušcom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: ňušci, ňušcovia / ňušce   2. (genitív) bez: ňušcov   3. (datív) k/ku: ňušcom   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: ňušcov / ňušce   5. (vokatív) ktože/čože: ňušsci, ňušce   6. (lokál) o: ňušcoch   7. (inštrumentál) s/so: ňušcami 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  sniffer;  snuffer

Čeština / Czech (CZ):  čichač;  čmuchal  

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.