prerastaný

prídavné meno  (adjektívum)  ●  trpné príčastie nedokonavého slovesa prerastať   

Podrobený viacnásobnému prerasteniu;  opakovane predstihovaný v raste;  nachádzajúci sa v štádiu prerastania.  Špecifický význam (vychádzajúci z neznalosti anatómie a z nesprávnej predstavy o "prerastení" mäsa cez tuk):  majúci striedavé mäsité a tukovité vrstvy (ustálené slovné spojenia "prerastaný bôčik" a "prerastaná slanina").

Ukážky: 


Suroviny:  slanina  ●  50 g  -  najlepšia je prerastaná tepelne opracovaná, napr∙ Oravská;  môže byť aj varená klobása či údené mäso.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: prerastaný   2. (genitív) bez: prerastaného   3. (datív) k/ku: prerastanému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: prerastaného / prerastaný   5. (vokatív) hejže ktože/čože: prerastaný   6. (lokál) o: prerastanom   7. (inštrumentál) s/so: prerastaným  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: prerastaní / prerastané   2. (genitív) bez: prerastaných   3. (datív) k/ku: prerastaným   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: prerastaných / prerastané   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: prerastaní / prerastané   6. (lokál) o: prerastaných   7. (inštrumentál) s/so: prerastanými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: prerastaná   2. (genitív) bez: prerastanej   3. (datív) k/ku: prerastanej   4. (akuzatív) vidím: prerastanú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: prerastaná   6. (lokál) o: prerastanej   7. (inštrumentál) s/so: prerastanou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: prerastané   2. (genitív) bez: prerastaných   3. (datív) k/ku: prerastaným   4. (akuzatív) vidím: prerastané   5. (vokatív) hejže ktože/čože: prerastané   6. (lokál) o: prerastaných   7. (inštrumentál) s/so: prerastanými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: prerastané   2. (genitív) bez: prerastaného   3. (datív) k/ku: prerastanému   4. (akuzatív) vidím: prerastané   5. (vokatív) hejže ktože/čože: prerastané   6. (lokál) o: prerastanom   7. (inštrumentál) s/so: prerastaným  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: prerastané   2. (genitív) bez: prerastaných   3. (datív) k/ku: prerastaným   4. (akuzatív) vidím: prerastané   5. (vokatív) hejže ktože/čože: prerastané   6. (lokál) o: prerastaných   7. (inštrumentál) s/so: prerastanými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: prerastaný   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: prerastanejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najprerastanejší, najsamprerastaný, najsamprerastanejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: prerastaní / prerastané   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: prerastanejší / prerastanejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najprerastanejší, najsamprerastaní, najsamprerastanejší / najprerastanejšie, najsamprerastané, najsamprerastanejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: prerastaná   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: prerastanejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najprerastanejšia, najsamprerastaná, najsamprerastanejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: prerastané   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: prerastanejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najprerastanejšie, najsamprerastané, najsamprerastanejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: prerastané   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: prerastanejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najprprerastanejšie, najsamprerastané, najsamprerastanejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: prerastané   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: prerastanejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najprerastanejšie, najsamprerastané, najsamprerastanejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   máloprerastaný, slaboprerastaný, nízkoprerastaný, riedkoprerastaný   

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   vysokoprerastaný, hustoprerastaný, superprerastaný, megaprerastaný   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celoprerastaný, poloprerastaný, pravoprerastaný, nepravoprerastaný, staroprerastaný, novoprerastaný, pseudoprerastaný

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   neprerastaný, nieprerastaný   

Zvrátenie (reverzia):   odprerastaný   

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   reprerastaný, znovuprerastaný, preprerastaný, poprerastaný

Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ):   přerostlý

Angličtina / English (EN; translation):   no direct translation;  close equivalents:   overgrown;  grown-over;  grown-through;  grown-thru;  interspersed;  intercalated;  layered;  multi-layered;  alternating   

Slovníková evidencia:  2023-02-08

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.