spudingovatenie

podstatné meno  (substantívum)  ●  stredný rod  (neutrum)

Premena na puding alebo pudingu podobnú hmotu;  nadobudnutie rôsolovitých alebo kašovitých vlastností.

Ukážky: 


Pri plackozáchranárskych manévroch sa vyhýbame hladkej múke (zvýšené riziko spudingovatenia a vzniku mazľavej pasty), omnoho účinnejšia býva polohrubá.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: spudingovatenie   2. (genitív) bez: spudingovatenia   3. (datív) k/ku: spudingovateniu   4. (akuzatív) vidím: spudingovatenie   5. (vokatív) hejže ktože/čože: spudingovatenie, spudingovateniu   6. (lokál) o: spudingovatení   7. (inštrumentál) s/so: spudingovatením  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: spudingovatenia   2. (genitív) bez: spudingovatení   3. (datív) k/ku: spudingovateniam   4. (akuzatív) vidím: spudingovatenia   5. (vokatív) hejže ktože/čože: spudingovatenia   6. (lokál) o: spudingovateniach   7. (inštrumentál) s/so: spudingovateniami


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ):   zpudingovatění;  zpudinkovatění

Angličtina / English (EN; translation):   turning into pudding;  pudding-likisation / pudding-likization;   puddingisation / puddingization   

Slovníková evidencia:  2023-02-09

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.