preprint

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

Predbežná verzia literárneho diela určeného na vydanie.  Špeciálna edícia v predprodukčnej príprave, určená na vychytanie posledných nedostatkov a chybičiek pred spustením masovej produkcie.  Zdieľaná býva v uzavretom kruhu recenzentov, oponentov, kritikov, editorov a pod∙, prípadne aj verejne.  Verejné sprístupňovanie preprintov je veľmi časté pri vedeckých príspevkoch - zabezpečuje sa tým včasný prístup verejnosti k najhorúcejším poznatkom, ktoré by počas transformácie schváleného rukopisu do uhladenej časopiseckej podoby mohli zastarať.  Prístup k surovej preprintovej forme môže a nemusí byť spoplatnený;  po zverejnení oficiálneho prvého vydania môže byť preprint stiahnutý alebo ponechaný (zvyčajne za nižšiu cenu alebo zdarma, podľa edičnej stratégie producenta).  Iné alebo obdobné výrazy:  prvotlač;  predvydanie;  beta verzia;  nulté vydanie;  redakčné / tlačiarenské obťahy.

Ukážky: 

Spisovateľ Julion Okram ponúka možnosť bezplatného predpublikačného aj postpublikačného nahliadania do preprintových verzií svojich celých diel alebo ukážok z nich.  (Zdroj:  J∙ Okram - Kapitoly a celé e-knihy zdarma.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: preprint   2. (genitív) bez: preprintu   3. (datív) k/ku: preprintu   4. (akuzatív) vidím: preprint   5. (vokatív) hejže ktože/čože: preprinte, preprintu   6. (lokál) o: preprinte   7. (inštrumentál) s/so: preprintom    
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: preprinty   2. (genitív) bez: preprintov   3. (datív) k/ku: preprintom   4. (akuzatív) vidím: preprinty   5. (vokatív) hejže ktože/čože: preprinty   6. (lokál) o: preprintoch   7. (inštrumentál) s/so: preprintmi  

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  preprint;  pre-print;  pre-press   

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.