nemúčnatý

prídavné meno  (adjektívum)

Nepostihnutý múčnatením (chorobou premieňajúcou najmä rastlinné tkanivá na práškovitú hmotu);  nemajúci múke podobnú štruktúru;  bez známok múčnatosti / zrnitosti / prachovitosti;  nemúkovitý.

Ukážky:

Označovanie varných typov v obchodoch má nesporný praktický význam aj pre tento náš recept:  Potrebujeme zemiaky pevnodužinové, nemúčnaté, jemnoštruktúrne, nerozváravé, nepraskavé - takéto nesú označenie "A" (tzv∙ šalátové).  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: nemúčnatý   2. (genitív) bez: nemúčnatého   3. (datív) k/ku: nemúčnatému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: nemúčnatého / nemúčnatý   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nemúčnatý   6. (lokál) o: nemúčnatom   7. (inštrumentál) s/so: nemúčnatým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: nemúčnatí / nemúčnaté   2. (genitív) bez: nemúčnatých   3. (datív) k/ku: nemúčnatým   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: nemúčnatých / nemúčnaté   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: nemúčnatí / nemúčnaté   6. (lokál) o: nemúčnatých   7. (inštrumentál) s/so: nemúčnatými    

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: nemúčnatá   2. (genitív) bez: nemúčnatej   3. (datív) k/ku: nemúčnatej  4. (akuzatív) vidím: nemúčnatú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nemúčnatá   6. (lokál) o: nemúčnatej   7. (inštrumentál) s/so: nemúčnatou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: nemúčnaté   2. (genitív) bez: nemúčnatých   3. (datív) k/ku: nemúčnatým   4. (akuzatív) vidím: nemúčnaté   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nemúčnaté   6. (lokál) o: nemúčnatých   7. (inštrumentál) s/so: nemúčnatými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: nemúčnaté   2. (genitív) bez: nemúčnatého   3. (datív) k/ku: nemúčnatému   4. (akuzatív) vidím: nemúčnaté   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nemúčnaté, nemúčnatô   6. (lokál) o: nemúčnatom   7. (inštrumentál) s/so: nemúčnatým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: nemúčnaté   2. (genitív) bez: nemúčnatých   3. (datív) k/ku: nemúčnatým   4. (akuzatív) vidím: nemúčnaté   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nemúčnaté   6. (lokál) o: nemúčnatých   7. (inštrumentál) s/so: nemúčnatými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: nemúčnatý   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: nemúčnatejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najnemúčnatejší, najsamnemúčnatý, najsamnemúčnatejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: nemúčnatí / nemúčnaté   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: nemúčnatejší / nemúčnatejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najnemúčnatejší, najsamnemúčnatí, najsamnemúčnatejší / najnemúčnatejšie, najsamnemúčnaté, najsamnemúčnatejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: nemúčnatá   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: nemúčnatejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najnemúčnatejšia, najsamnemúčnatá, najsamnemúčnatejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: nemúčnaté   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: nemúčnatejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najnemúčnatejšie, najsamnemúčnaté, najsamnemúčnatejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: nemúčnaté   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: nemúčnatejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najnemúčnatejšie, najsamnemúčnaté, najsamnemúčnatejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: nemúčnaté   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: nemúčnatejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najnemúčnatejšie, najsamnemúčnaté, najsamnemúčnatejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málonemúčnatý, slabonemúčnatý   

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   vysokonemúčnatý, supernemúčnatý   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celonemúčnatý, polonemúčnatý, plnonemúčnatý, pravonemúčnatý, nepravonemúčnatý, novonemúčnatý, staronemúčnatý 

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nenemúčnatý, nienemúčnatý, múčnatý   

Zvrátenie, odčinenie (reverzia):   ?   

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   znovumúčnatý


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ; překlad):   nemoučnatý;  nemoukovitý

Angličtina / English (EN; translation):   non-floury;  not floury   

Slovníková evidencia:  2023-02-15

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.