nestohovať

sloveso  (verbum)  ●  nedokonavý vid  (imperfektívum)

Nevytvárať stohy;  neklásť na kopu;  neskladovať vo viacerých vrstvách;  nekopiť;  nehŕbiť;  nevrstviť.

Ukážky: 

Nestohujeme ich na seba ako tovar v palacinkárni na korze:  V štôsoch sa nám zaparia a chrumkavosť sa za krátky čas zničí.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Oznamovací spôsob (indikatív)

Časovanie (konjugácie) - prítomný čas  (prézens):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: nestohujem   2. ty: nestohuješ   3. on/ona/ono: nestohuje  
      množné číslo (plurál):   1. my: nestohujeme   2. vy: nestohujete   3. oni: nestohujú   

Časovanie (konjugácie) - minulý čas  (préteritum / perfektum):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: som nestohoval   2m. ty chlap: si nestohoval   2f. ty žena: si nestohovala   2n. ty niečo: si nestohovalo   3m. on: nestohoval   3f. ona: nestohovala   3n. ono: nestohovalo  
      množné číslo (plurál):   1. my: sme nestohovali   2. vy: ste nestohovali   3. oni: nestohovali   

Časovanie (konjugácie) - budúci čas  (futúrum):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: nebudem stohovať   2. ty: nebudeš stohovať   3. on/ona/ono: nebude stohovať  
      množné číslo (plurál):   1. my: nebudeme stohovať   2. vy: nebudete stohovať   3. oni: nebudú stohovať   

Rozkazovací spôsob

Časovanie (konjugácie) - rozkaz  (imperatív):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: nech / nechže nestohujem   2. ty: nech / nechže nestohuješ, nestohuj, nestohujže   3. on/ona/ono: nech / nechže nestohuje
      množné číslo (plurál):   1. my: nech / nechže nestohujeme, nestohujme, nestohujmeže   2. vy: nech / nechže nestohujete, nestohujte, nestohujteže   3. oni: nech / nechže nestohujú

Neurčité slovesné tvary

Neurčitok (infinitív):   nestohovať   

Prechodník (transgresív):   nestohujúc   

Príčastie činné prítomné (aktívne particípium prézensu; participium praesens activum):   nestohujúci   

Príčastie činné minulé (aktívne particípium préterita; participium praeteritum activum):   nestohovavší, nestohujuvší   

Príčastie trpné (participium pasivum):   nestohovaný   

Súvisiace slová

Dokonavý vid  (perfektívum):   nenastohovať (sa, si), nepristohovať (sa, si), nepostohovať (si), neprestohovať (sa, si), nedostohovať (sa, si)

Opak / zápor / negácia / výluka   (opozitum / antonymum / negatívum / exkluzívum):   stohovať

Zvrátenie / odčinenie  (reverzia / retrakcia):   ?

Opakovanie / obnova / oprava  (repetícia / reštitúcia / reparácia):   nestohovávať, nestohúvať, neprestohovať

Slovesne derivované slovné druhy:

činnosť / akcia:   nestohovanie, nestohovačka, nestohovanka   (slovesné podstatné meno)   

činiteľ / aktér:   nestohovateľ, nestohovateľka, nestohovač, nestohovačka, nestohovadlo   (podstatné meno)   

činiteľstvo / aktérstvo:   nestohovateľstvo, nestohovateľkovstvo, nestohovačstvo, nestohovačkovstvo, nestohovadlovstvo   (podstatné meno)   

činnostný / akčný prívlastok:   nestohovací, nestohovačkový, nestohovankový   (prídavné meno)   

činiteľský / aktérsky prívlastok:   nestohovateľský, nestohovateľkovský, nestohovačský, nestohovačkovský, nestohovadlový, nestohovadlovský   (prídavné meno)   

majster / predák / poskytovateľ:   ?   (podstatné meno)

majstrovstvo / predáctvo / poskytovateľstvo:   ?   (podstatné meno)

majstrovský / predácky / poskytovateľský prívlastok:   ?   (podstatné meno)

trpiteľ činnosti / subjekt:   nestohovanec, nestohovančík, nestohovanka, nestohovankyňa   (podstatné meno)   

trpiteľstvo / subjektáž:   nestohovanectvo, nestohovančíctvo, nestohovankovstvo, nestohovankyňovstvo   (podstatné meno)   

trpiteľský / subjektážny prívlastok:   nestohovanecký, nestohovančícky, nestohovankový, nestohovankovský, nestohovankyňovský   (prídavné meno)   

predmet či nástroj činnosti / objekt:   nestohovadlo   (podstatné meno)   

predmetníctvo / objektáž:   nestohovadlovstvo   (podstatné meno)   

predmetový / objektový prívlastok:   nestohovadlový, nestohovadlovský   (prídavné meno)   

dejisko / lokalita:   nestohovanisko, nestohovanište, nestohovisko, nestohovište, nestohovateľňa, nestohovňa, nestohoveň, nestohovadlo   (podstatné meno)   

dejiskový / lokalitný prívlastok:   nestohovaniskový, nestohovaništný, nestohoviskový, nestohovištný, nestohovištenský, nestohovateľňový, nestohovňový, nestohovenský, nestohovárenský   (prídavné meno)   


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ; překlad):   neštosovat;  nestohovat;  nekopit;  nevrstvit

Angličtina / English (EN; translation):   to not stack;  not store in layers

Slovníková evidencia:  2023-02-09

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.