prílohový

prídavné meno  (adjektívum)

Týkajúci sa prílohy, nachádzajúci sa v prílohe, používaný ako príloha / príkrm / obloha;  príkrmový;  oblohový.

Ukážky: 


Suroviny:  zemiaky  ●  350 g  -  2 až 3 stredné zemiaky vo veľkosti citrónu, najlepšie sú pozdné (zimné), žltomäsé, iba varný typ A príp∙ B (šalátové a prílohové), nikdy však nie typ C a D!  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: prílohový   2. (genitív) bez: prílohového   3. (datív) k/ku: prílohovému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: prílohového / prílohový   5. (vokatív) hejže ktože/čože: prílohový   6. (lokál) o: prílohovom   7. (inštrumentál) s/so: prílohovým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: prílohoví / prílohové   2. (genitív) bez: prílohových   3. (datív) k/ku: prílohovým   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: prílohových / prílohové   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: prílohoví / prílohové   6. (lokál) o: prílohových   7. (inštrumentál) s/so: prílohovými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: prílohová   2. (genitív) bez: prílohovej   3. (datív) k/ku: prílohovej   4. (akuzatív) vidím: prílohovú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: prílohová   6. (lokál) o: prílohovej   7. (inštrumentál) s/so: prílohovou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: prílohové   2. (genitív) bez: prílohových   3. (datív) k/ku: prílohovým   4. (akuzatív) vidím: prílohové   5. (vokatív) hejže ktože/čože: prílohové   6. (lokál) o: prílohových   7. (inštrumentál) s/so: prílohovými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: prílohové   2. (genitív) bez: prílohového   3. (datív) k/ku: prílohovému   4. (akuzatív) vidím: prílohové   5. (vokatív) hejže ktože/čože: prílohové   6. (lokál) o: prílohovom   7. (inštrumentál) s/so: prílohovým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: prílohové   2. (genitív) bez: prílohových   3. (datív) k/ku: prílohovým   4. (akuzatív) vidím: prílohové   5. (vokatív) hejže ktože/čože: prílohové   6. (lokál) o: prílohových   7. (inštrumentál) s/so: prílohovými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: prílohový   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: prílohovejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najprílohovejší, najsamprílohový, najsamprílohovejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: prílohoví / prílohové   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: prílohovejší / prílohovejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najprílohovejší, najsamprílohoví, najsamprílohovejší / najprílohovejšie, najsamprílohové, najsamprílohovejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: prílohová   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: prílohovejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najprílohovejšia, najsamprílohová, najsamprílohovejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: prílohové   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: prílohovejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najprílohovejšie, najsamprílohové, najsamprílohovejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: prílohové   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: prílohovejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najprílohovejšie, najsamprílohové, najsamprílohovejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: prílohové   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: prílohovejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najprílohovejšie, najsamprílohové, najsamprílohovejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   máloprílohový, slaboprílohový   

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   superprílohový, megaprílohový   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celoprílohový, poloprílohový, pravoprílohový, nepravoprílohový, staroprílohový, novoprílohový, pseudoprílohový, paprílohový

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   neprílohový, nieprílohový   

Zvrátenie (reverzia):   ?

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   ?

Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ):   přílohový

Angličtina / English (EN; translation):   side-dish;  attachmental;  additional   

Slovníková evidencia:  2023-02-08

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.