nerozváravý

prídavné meno  (adjektívum)

Vyznačujúci sa odolnosťou voči rozvareniu, čiže nulovou alebo nízkou pravdepodobnosťou narušenia či rozpadu pri varení, parení, ponorení do horúcej vody a pod·;  varuvzdorný;  nerozpadavý.

Ukážky:

TAJOMSTVÁ ÚSPECHU  ●  T-1.   Nerozváravé zemiaky.  Nie je zemiak ako zemiak.  Pri daktorých jedlách (napr. kuľaša, pyré) sú rozdiely medzi sortami menej badateľné.  Pri bartonských plackách sa však odlišné spracovacie vlastnosti prejavia naplno.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: nerozváravý   2. (genitív) bez: nerozváravého   3. (datív) k/ku: nerozváravému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: nerozváravého / nerozváravý   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nerozváravý   6. (lokál) o: nerozváravom   7. (inštrumentál) s/so: nerozváravým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: nerozváraví / nerozváravé   2. (genitív) bez: nerozváravých   3. (datív) k/ku: nerozváravým   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: nerozváravých / nerozváravé   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: nerozváraví / nerozváravé   6. (lokál) o: nerozváravých   7. (inštrumentál) s/so: nerozváravými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: nerozváravá   2. (genitív) bez: nerozváravej   3. (datív) k/ku: nerozváravej   4. (akuzatív) vidím: nerozváravú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nerozváravá   6. (lokál) o: nerozváravej   7. (inštrumentál) s/so: nerozváravou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: nerozváravé   2. (genitív) bez: nerozváravých   3. (datív) k/ku: nerozváravým   4. (akuzatív) vidím: nerozváravé   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nerozváravé, narozváravô   6. (lokál) o: nerozváravých   7. (inštrumentál) s/so: nerozváravými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: nerozváravé   2. (genitív) bez: nerozváravého   3. (datív) k/ku: nerozváravému   4. (akuzatív) vidím: nerozváravé   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nerozváravé, nerozváravô   6. (lokál) o: nerozváravom   7. (inštrumentál) s/so: nerozváravým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: nerozváravé   2. (genitív) bez: nerozváravých   3. (datív) k/ku: nerozváravým   4. (akuzatív) vidím: nerozváravé   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nerozváravé   6. (lokál) o: nerozváravých   7. (inštrumentál) s/so: nerozváravými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: nerozváravý   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: nerozváravejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najnerozváravejší, najsamnerozváravý, najsamnerozváravejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: nerozváraví / nerozváravé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: nerozváravejší / nerozváravejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najnerozváravejší, najsamnerozváraví, najsamnerozváravejší / najnerozváravejšie, najsamnerozváravé, najsamnerozváravejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: nerozváravá   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: nerozváravejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najnerozváravejšia, najsamnerozváravá, najsamnerozváravejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: nerozváravé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: nerozváravejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najnerozváravejšie, najsamnerozváravé, najsamnerozváravejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: nerozváravé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: nerozváravejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najnerozváravejšie, najsamnerozváravé, najsamnerozváravejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: nerozváravé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: nerozváravejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najnerozváravejšie, najsamnerozváravé, najsamnerozváravejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málonerozváravý, slabonerozváravý   

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   vysokonerozváravý, supernerozváravý, meganerozváravý   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celonerozváravý, polonerozváravý, plnonerozváravý   

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   rozváravý   

Zvrátenie (reverzia):   ?

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   ?


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ; překlad):   nerozpadavý;  nepraskavý

Angličtina / English (EN; translation):   boil-proof;  boiling-resistant;  mushing-resistant;  non-cracking   

Slovníková evidencia:  2023-02-15

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.