chrumkavosť

podstatné meno  (substantívum)  ●  ženský rod  (feminínum)

Stav vzniknutý tepelnou úpravou nad ohňom, v peci, alebo na rozpálenej ploche, spojený so vznikom chrumkavej kôrky alebo príškvaru;  chrapčavosť;  chrúmavosť;  pripečenosť;  chrústavosť.

Ukážky: 

Nestohujeme ich na seba ako tovar v palacinkárni na korze:  V štôsoch sa nám zaparia a chrumkavosť sa za krátky čas zničí.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: chrumkavosť   2. (genitív) bez: chrumkavosti   3. (datív) k/ku: chrumkavosti   4. (akuzatív) vidím: chrumkavosť   5. (vokatív) hejže ktože/čože: chrumkavosť, chrumkavosti   6. (lokál) o: chrumkavosti   7. (inštrumentál) s/so: chrumkavosťou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: chrumkavosti   2. (genitív) bez: chrumkavostí   3. (datív) k/ku: chrumkavostiam   4. (akuzatív) vidím: chrumkavosti   5. (vokatív) hejže ktože/čože: chrumkavosti   6. (lokál) o: chrumkavostiach   7. (inštrumentál) s/so: chrumkavosťami


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ; překlad):   křupavost;  chroustavost

Angličtina / English (EN; translation):   crunchiness;  crispiness

Slovníková evidencia:  2023-02-09

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.